Přechod na neruskou ropu v litvínovské rafinérii je technologicky možný

|

Litvínovská rafinérie skupiny ORLEN Unipetrol, která je s kapacitou 5,8 milionu tun zpracované ropy ročně největší rafinérií v Česku, dokáže technologicky zvládnout přechod na výhradně neruské druhy rop. Potvrdil to říjnový třítýdenní test, během kterého litvínovská rafinérie poprvé ve své historii zpracovávala výhradně neruskou ropu. Následná modernizace závodu, včetně přizpůsobení výrobních a návazných procesů novým ropným směsím, zajistí bezpečnost dodávek pohonných hmot na český trh a zvýší konkurenceschopnost společnosti na mezinárodním trhu. Hlavní podmínkou nutnou pro odklon České republiky od ruské ropy je zvýšení kapacity ropovodu TAL, které je v kompetenci českého státu a má být dokončeno na konci roku 2024. Poté bude ORLEN Unipetrol ve svých rafinériích zpracovávat výhradně neruskou ropu a Česká republika přestane být závislá na dodávkách z Ruské federace.

„Česko jako vnitrozemský stát s historickou vazbou na ropovod Družba požádalo Evropskou unii o výjimku ze zákazu dovozu ruské ropy ropovodem. EU udělila výjimku a vytvořila tak časový rámec pro navýšení přepravních kapacit, které umožní uspokojit českou poptávku po ropě z alternativních zdrojů. To je zcela zásadní pro přechod ke zpracovávání neruské ropy, čímž bude významně posílena stabilita a bezpečnost Česka,“ řekl Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol, a dodal: „Jsem rád, že Česká republika zodpovědně činí nezbytná opatření. To samé činí naše společnost. Připravujeme technologické změny litvínovské rafinérie tak, abychom v ní mohli zpracovávat od okamžiku zkapacitnění ropovodu TAL pouze neruskou ropu.“

Skupina ORLEN Unipetrol je jediným zpracovatelem ropy v České republice a významným producentem pohonných hmot a petrochemikálií. Ropu zpracovává ve dvou rafinériích. V menší a mladší z nich, rafinérii v Kralupech nad Vltavou s kapacitou 3,3 milionu zpracované ropy ročně, zpracovává výhradně neruskou ropu, která do České republiky proudí od roku 1996 z italského přístavu Terst ropovodem TAL, na který v německém Vohburgu an der Donau navazuje ropovod IKL. Druhá, litvínovská rafinérie s kapacitou 5,8 milionu tun ropy ročně je největší rafinérií v Česku. Od roku 1965 je napojena na ropovod Družba a zpracovává převážně ruskou ropu.

„Podrobná analýza ještě není hotova, ale nyní již můžeme říci, že rafinérii v Litvínově lze v nových podmínkách dočasně provozovat bez zásadních provozních a kapacitních omezení,“ oznámil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj, a dodal: „Abychom ale rafinérii udrželi dlouhodobě provozuschopnou a s potřebnou výrobní kapacitou a současně jsme mohli dále rozšiřovat portfolio akceptovatelných ropných směsí, jsou investice v řádu jednotek miliard korun nevyhnutelné. Nejbližší příležitost modifikovat rafinérii dle získaných poznatků budeme mít příští rok v dubnu během pravidelné odstávky, v rámci které ve zhruba čtyřletém cyklu provádíme nezbytnou údržbu a modernizaci.“

Litvínovští odborníci vytipovali různé ropné směsi, které jsou parametrově blízké uralské ropě z Ruské federace, na jejíž zpracování je litvínovská rafinérie technologicky i procesně nastavena. Po říjnovém testu, během kterého byly úspěšně zpracovány tři různé směsi rop neruského původu v celkovém objemu 230 000 m3, chtějí v následujících měsících vyzkoušet další ropné směsi, například arabskou ropu nebo ropu ze Severního moře.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol představil novou obchodní značku Enviten®, produktovou řadu recyklovaného polyetylenu a polypropylenu

ORLEN Unipetrol pokračuje v postupném plnění svého závazku stát se nejpozději do roku 2050 emisně neutrální. Ve svém podnikání skupina rozvíjí principy cirkulární ekonomiky, v rámci kterých postupně nahrazuje vstupní fosilní suroviny odpadním materiálem. Ten po zpracování moderními recyklačními procesy uvádí jako produkt do opětovného prodeje. Od ledna příštího roku bude pod obchodní značkou Enviten® nově nabízet recyklovaný polyetylen (r-PE) a polypropylen (r-PP).

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol přechází na výrobu automobilového benzínu BA95 v kvalitě E10

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol realizuje postupné kroky na své cestě k emisní neutralitě, které chce dosáhnout nejpozději v roce 2050. V rámci svého úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého a plnění emisních cílů vytýčených evropskou legislativou začne od 1. ledna 2024 distribuovat na českém trhu automobilový benzín BA95 s označením E10. Tento benzín výrazně snižuje emise skleníkových plynů, protože obsahuje až 10 procent obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu.

ORLEN Unipetrol

Výrobní jednotka DCPD v Litvínově se stala Nejlepší technickou stavbou roku 2022

Jednotka na výrobu kapalného uhlovodíku dicyklopentadien (DCPD), kterou skupina ORLEN Unipetrol vybudovala ve svém chemickém areálu v Litvínově, byla oceněna titulem Nejlepší technická stavbou roku 2022. Generálním kontraktorem stavby byla společnost Intecha. Soutěž letos již 19. rokem pořádala Inženýrská komora pod záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci hodnocení odborná porota hodnotila především technické provedení stavby, její funkčnost a použité technologie. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 74 přihlášených inženýrských návrhů napříč odvětvími, přičemž do finálního hodnocení postoupilo 39 mimořádně kvalitních projektů. Jednotka na výrobu DCPD byla otevřena loni na podzim a hodnota investice do její výstavby dosáhla 831 milionů Kč.