Pražští radní schválili program na kulturní aktivity národnostních menšin a jejich integraci

|

Hlavní město Praha podpoří kulturní aktivity národnostních menšin a integraci cizinců. Programy na jejich podporu v pondělí schválili pražští radní. Cílem je uchovat kulturní tradice a zlepšit podmínky pro integraci cizinců, kteří tvoří téměř čtvrtinu obyvatel Prahy.

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila Program podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2024, zaměřen je na kulturní, společenskou a osvětovou činnost národnostních menšin. Jeho smyslem je uchovat a rozvíjet kulturní tradice jednotlivých národnostních menšin a publikační a osvětovou činnost. Zároveň rada schválila Program podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2024. Jeho hlavním cílem je zlepšení podmínek pro integraci cizinců. Oba dotační programy pro příští rok počítají celkem s 28 miliony Kč.

„Poctivá integrace národnostních menšin je jednoznačně v zájmu Prahy a Pražanů. Můžeme díky tomu nejen snížit možná rizika, ale zároveň naše město obohatit o zajímavé a rozmanité kulturní vlivy. Proto jsem rád, že městská rada schválila program, který této integraci napomůže. Praha je multikulturní metropolí, a proto musíme zapojení menšin podporovat všemi možnými cestami,“ uvedl náměstek primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu Jiří Pospíšil.

Díky programům bude pokračovat například financování zvlášť významných kulturních akcí, jako jsou například Světový romský festival Khamoro a Mezinárodní folklorní festival Praha srdce národů. Řada dalších menších projektů je zaměřena na vzdělávací aktivity dětí, mládeže i dospělých v oblasti rozvoje národnostní identity a interetnických vztahů. Jedná se zejména o kulturní aktivity jako jsou koncerty, výstavy, divadelní představení, komponované pořady, festivaly, přednášky, konference, semináře, kulaté stoly a také osvětová a vzdělávací činnost a publikační činnost apod. Zároveň je podporována i celoroční činnost folklorních souborů.

Program integrace cizinců pochopitelně reaguje i na uprchlickou situaci na území hl m. Prahy, v důsledku ruské agrese na Ukrajinu uprchlo v roce 2022 v rámci největší uprchlické krize v Evropě od konce 2. světové války do Prahy více než 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Na území hl. m. Prahy dle statistik Ministerstva vnitra ČR k 18. 6. 2023 jich žije přibližně 85 tisíc a s ohledem na vývoj válečného konfliktu lze očekávat, že v roce 2024 bude v hl. m. Praze nadále pobývat významný podíl ukrajinských uprchlíků.

Podle oficiálních statistik Ministerstva vnitra ČR žilo k 31. květnu 2023 na území hl. m. Prahy 329 483 cizinců, což činí přibližně 24,1 % všech obyvatel města. Nutno uvést, že od roku 2006 narostl počet cizinců žijících v Praze více než trojnásobně. Hlavní město podporuje aktivity národnostních menšin dlouhodobě, samostatné programy jejich podpory vyhlašuje již od roku 1999.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Dětské centrum Paprsek bude mít od 1. listopadu novou službu pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodli o navýšení počtu zaměstnanců a financí pro Dětské centrum Paprsek. To zahájí od 1. listopadu 2023 provoz nové odlehčovací služby, čímž bude navýšena kapacita pobytových sociálních služeb o dalších osm osob. Služba bude fungovat v režimu 24/7 celoročně a bude určena pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Praha

Hlavní město poskytne městským částem 15,5 milionu korun na pomoc lidem bez domova

Pražští radní rozhodli na pondělním zasedání o vyhlášení Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024. Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování kontaktů s lidmi bez přístřeší či pomoc s uplatněním lidí bez domova na trhu práce. Žádosti budou moci městské části podávat od 30. října do 12. listopadu 2023 a hlavní město na program vyčlenilo 15,5 milionu korun.

Praha

Praha zmodernizuje a rozšíří protipovodňová opatření chránící Staré Město a Josefov

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání rozhodla o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce nazvané Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0001 Staré Město, Josefov. Jedná se o navýšení bezpečnostní rezervy mobilního hrazení o 30 cm a také o další rozšíření protipovodňových opatření, která chrání centrum města před velkou vodou.