Pražští radní představili výsledky prvního roku práce pro hlavní město

|

Členové Rady hl. m. Prahy jsou již rok ve svých funkcích. O dosavadních úspěších v jednotlivých gescích, ale také o vizích na další období, dnes hovořil primátor hl. m. Prahy a pražští radní na tiskové konferenci. Pražská koalice v tomto volebním období funguje ve složení SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Piráti a STAN.

„Rok je v politice krátká doba, ale i tak se nám povedlo za tu dobu v čele radnice řadu projektů dokončit, zahájit či rozplánovat. Dbáme také o bezpečnost Pražanů. Zajistili jsme potřebné vybavení pro strážníky, policisty i hasiče. Rozšířili jsme protipovodňovou ochranu. Zajistili jsme Praze prostřednictvím městských firem levné a bezpečné zdroje energií. Posílili jsme smysluplná partnerství s jinými evropskými městy. Rozšiřujeme kapacity v sociálních službách, máme nové výjezdové stanoviště pražské záchranky a chystáme další čtyři. A nezapomínáme ani na to, že Praha je městem kultury. I proto jsme schválili ambiciózní plán na rekonstrukci Vinohradského divadla a postupujeme vpřed v projektu Vltavské filharmonie. Řešíme současné problémy a zároveň Prahu připravujeme na budoucnost,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

„Komunální politika je týmová záležitost. Daří se nám mít konkrétní výsledky a plnit sliby našim voličům. Vyjednali jsme pro Piráty nejtěžší a zároveň nejsilnější oblasti ve vedení města, s tím se pojí jasné díly konkrétní odpovědnosti vůči Pražanům. Není to jen o tom, jestli budou opravené chodníky, realizujeme obrovské investiční projekty jako Metro D, rozšiřujeme tramvajové tratě do tramvajového okruhu a naplňujeme klimatický plán. V aplikaci PID Lítačka jsme spustili vyhledávač tras nové generace, kultivujeme veřejný prostor a čistíme jej od vizuálního balastu,“ popisuje Zdeněk Hřib, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy. „Ve vedení Prahy jsme už druhé volební období. Pozitivní je kontinuita, to, že máme kde navazovat na naši práci. Město chceme propojit po jeho obvodu tramvajovým okruhem. Stavíme Dvorecký most, který je součástí tohoto okruhu. Dokončíme rekonstrukci Barrandovského mostu a urychlujeme už zahájenou obnovu Libeňského mostu,“ dodává náměstek Zdeněk Hřib.

„Z povahy naší role v koalici jako Starostové přirozeně tvoříme politický střed a shodu pro složité město. Myslím, že nám taková role vlastně dost sluší, hledání průniku je totiž potřebnou součástí každého koaličního uspořádání. V mnohém navazujeme na projekty, na kterých jsme pracovali v minulém volebním období, ať jde přípravu výstavby nových městských čtvrtí, finální dopracovaní metropolitního plánu, opravy veřejných prostranství, nebo projekt Vltavské filharmonie. Otevíráme a staráme se ale i o nová a dosud opomíjená témata, jako je dostatek míst ve školách a školkách,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Koaliční smlouvu podepsali lídři vyjednávacích týmů vzniklé koalice ve středu 15. února 2023. Politické partnerství na volební období 2022 až 2026 definující základní práva a povinnosti koaličních partnerů a rozdělení jednotlivých gescí před rokem svými podpisy stvrdili všichni koaliční zastupitelé z řad SPOLU, Pirátů a STAN.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy následně ve čtvrtek 16. února 2023 na pokračujícím ustavujícím zasedání zvolilo nové členy Rady hl. m. Prahy pro volební období do roku 2026. Novým primátorem hl. m. Prahy se tehdy stal Bohuslav Svoboda. Zvoleni byli i jeho náměstci a náměstkyně, konkrétně Zdeněk Hřib, Petr Hlaváček, Jiří Pospíšil, Jana Komrsková a Alexandra Udženija. Funkce radních zastávají Michal Hroza, Antonín Klecanda, Zdeněk Kovářík, Daniel Mazur a Adam Zábranský.

Příloha:

  1. Prezentace k výsledkům práce pražské koalice za první rok

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha a ÚOHS se dohodli na spravedlivé regulaci venkovní reklamy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení vedené s hlavním městem Prahou ohledně regulace venkovní reklamy. Proti rozhodnutí Úřadu nebyl podán rozklad a je pravomocné. Hlavní město v návrhu regulace venkovní reklamy upravilo podmínky tak, aby zohlednilo obavy ÚOHS.

Praha

Zavedení zpětného odběru pneumatik ve sběrných dvorech má úspěch

V loňském roce byl na všech sběrných dvorech hlavního města zaveden zpětný odběr pneumatik. Pro občany to v praxi znamená, že za jejich odložení již nemusí platit. Tato možnost se setkala s velkým úspěchem a zájmem Pražanů, množství odevzdaných pneumatik vzrostlo z 257 tun na 549 tun.

Praha

Devadesát let (ne)svobody očima prvního českého mrakodrapu. Dům RADOST na Žižkově připomene moderní dějiny

Dominanta pražského Žižkova, Dům RADOST, slaví v tomto roce výročí devadesáti let. Při této příležitosti bude možné od března navštívit program s názvem „90 let (ne)svobody s Domem RADOST“ zaměřený na moderní dějiny. Program nabídne interaktivní výstavy, diskuse s pamětníky, promítání dobových filmů či prohlídky protiraketového krytu. Pro tuto akci poskytl záštitu radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.