Pravidelná zkouška sirén

|

Ve středu 7. června 2023 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování se na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR opakuje každou první středu v měsíci, a to od října roku 2002. Zkouška systému v hl. m. Praze je aktivována z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Před vlastní zkouškou bude z Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy odeslána informace o chystané zkoušce cestou elektronických sirén autonomního systému varování a informování hl. m. Prahy v následujícím znění (v českém a anglickém jazyce):

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“

„Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens.“

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha zahájila debatu s ministerstvem kultury o budoucím fungování a provozu Vltavské filharmonie

Hlavní město bude na projektu Vltavské filharmonie spolupracovat se státem. Potvrdili to ministr kultury Martin Baxa a zástupci hlavního města Prahy na společné schůzce v úterý 6. června v Nosticově paláci na Ministerstvu kultury ČR. Zúčastněné strany se shodly na celorepublikovém i zahraničním významu kulturní dominanty, která vznikne na břehu Vltavy v pražských Holešovicích.

Praha

Praha a Středočeský kraj mají první kontaktní místo pro sociální podnikání – SPoint

Ti, kdo se zajímají o sociální podnikání, mohou nově využívat tzv. SPoint v Podnikatelském a inovačním centru hl. m. Prahy ve Škodově paláci v Jungmannově ulici, které spravuje Pražský inovační institut. Poradenství pro zájemce o sociální podnikání je bezplatné a poskytují ho odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. SPoint pokrývá celou oblast Prahy a středních Čech.