Praha znovu podpořila Fond ohrožených dětí Klokánek volnými vstupy do Aquacentra Šutka

|

Spolupráce mezi hlavním městem a neziskovou organizací Fond ohrožených dětí (FOD) Klokánek úspěšně pokračuje. Praha tradičně podpořila děti v péči Klokánka volnými vstupy do Aquacentra Šutka a rovněž jim darovala sportovní vybavení pro volný čas. Náměstkyně primátora Alexandra Udženija a radní Adam Zábranský kromě toho osobně poděkovali předsedkyni FOD Hance Kupkové za úsilí při pomoci ohroženým dětem a vyjádřili pokračující podporu Klokánka ze strany hlavního města.

Podobně jako v minulých letech obdržel Klokánek od hlavního města celkem 135 čipů s volným vstupem do Aquacentra Šutka, který si děti budou moci naplno užívat po celý rok.

„Zážitky jsou lepším darem než věci a pro děti z Klokánka, které se ocitly v nepříznivé rodinné situaci, jsou ty pozitivní zážitky o to hodnotnější,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Díky tomuto milému setkání a předání dárků jsem měla také možnost probrat s paní předsedkyní i aktuální potřeby a situaci ve Fondu ohrožených dětí Klokánek. Hlavní město se snaží Klokánky dlouhodobě podporovat. Ať už pronájmem domů, ve kterých mají své domácnosti, tak třeba grantovou podporou, díky které přispíváme na péči o děti. Moc si vážím práce všech tet i strýčků v Klokánku, kteří pomáhají týraným, zanedbávaným, zneužívaným a opuštěným dětem v těch nejsmutnějších fázích jejich života. Patří jim náš velký obdiv a poděkování,“ uvádí náměstkyně primátora pro sociální věci a zdravotnictví Alexandra Udženija.

O zajištění čipů na volný vstup dětí se postarala městská společnost TRADE CENTRE PRAHA (TCP), která je správcem a provozovatelem Aquacentra Šutka. „Moc nás těší, že se na této činnosti můžeme ve spolupráci s hlavním městem každoročně podílet a pomoci tak dobré věci. Kromě volných vstupů na Šutku jsme Klokánku darovali také drobnost v podobě dárkových předmětů Pražských náplavek a věříme, že naše podpora bude nadále pokračovat i v následujících letech,“ prozrazuje členka představenstva TCP Marta Pražáková.

„Jsem opravdu ráda, že Praha takto myslí na děti v ohrožení. Velmi si této spolupráce vážím, protože zážitky jsou pro děti potřebné, ale v rámci financí neziskového sektoru se stávají nadstandardními. Proto je pro nás opakovaná spolupráce s Prahou velmi přínosná,“ dodává Hanka Kupková, předsedkyně FOD Klokánek.

Aktuální fotografie z oficiálního předání čipů s volným vstupem do Aquacentra Šutka jsou k dispozici na: Klokánek.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pražský primátor a další zástupci hlavního města se sešli s představiteli církví působících v metropoli

Na pozvání primátora hl. m. Prahy Bohuslava Svobody se v pátek 12. ledna uskutečnilo historicky první novoroční setkání zástupců hlavního města s představiteli církví a náboženských společností působících v Praze. Účastníci nejprve diskutovali o samotném poslání církví a jejich přínosu pro život konkrétních komunit v Praze, dalším tématem pak byla možná spolupráce v oblasti vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb, psychologické podpory, kultury a také otázka, jaká témata je zapotřebí ve veřejném prostoru otevírat.

Praha

Praha připravila novou vyhlášku o školských obvodech základních škol v hlavním městě, zapracovala i požadavky městských částí

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila návrh nové obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol, která bude v hlavním městě platná pro následující školní rok. Důvodem pro tento krok je zejména vznik nových ulic v rámci aktuální bytové výstavby, změny v názvech ulic nebo například také požadavky městských částí na úpravy v jednotlivých školských obvodech. Návrh bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy na lednovém jednání.