Praha zajistí fungování informačního systému krizového řízení na příští čtyři roky i jeho další rozvoj

|

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila záměr veřejné zakázky nazvané Podpora a rozvoj IS SYPOS v letech 2024–2028 a zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek. Informační systém SYPOS je jedním z klíčových systémů pro zajištění podpory řešení krizových situací a mimořádných událostí na území hlavního města. Letos v květnu končí čtyřletá smlouva na poskytování podpory tohoto systému, nyní tak bude zajištěno jeho další fungování.

„Hlavní město musí být na krizové situace připraveno a podpora tohoto informačního systému je jednou z cest, jak to zabezpečit. Zvlášť s ohledem na charakter organizací, které SYPOS používají,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Informační systém SYPOS je společně využíván a podporován více odbory Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň také městskými částmi, Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy, Městskou policií Praha, zdravotnickými a školskými zařízeními, Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy nebo Hygienickou stanicí hl. m. Prahy.

V roce 2020 byla podepsána smlouva o poskytování podpory Informačního systému SYPOS na dobu čtyř let. Následně v roce 2023 byla podepsána rámcová dohoda na zajištění rozvoje IS SYPOS.

Potřeba dalšího pokračování zajištění komplexní podpory a rozvoje systému se naplno ukázala při řešení mimořádných situací v posledních letech, tedy zejména v době pandemie covid-19 a při uprchlické krizi způsobené válkou na Ukrajině. Všechny subjekty, které v rámci hlavního města IS SYPOS využívají, vyjádřily tomuto záměru svou podporu a zároveň přislíbily nezbytnou součinnost.

Realizací chystané veřejné zakázky Podpora a rozvoj IS SYPOS v letech 2024–2028 získá Praha komplexní zajištění podpory a rozvoje IS SYPOS na další čtyři roky. Nadlimitní veřejná zakázka na služby bude zadána v otevřeném řízení. Její předpokládaná hodnota činí 49 782 550 Kč bez DPH.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, odborem dopravy a odborem drah a pozemních komunikací pražského magistrátu a Technickou správou komunikací uskuteční první pilotní projekty ve vybraných lokalitách po projednání s příslušnými městskými částmi.

Praha

Praha odkoupí pozemky pod komunikacemi u Starého Vítkovského tunelu od Českých drah

Rada hl. m. Prahy v pondělí projednala odkup 15 pozemků od Českých drah, na kterých se nachází cyklostezka vycházející ze Starého Vítkovského tunelu a kterých se také dotkla výstavba železničního Nového spojení. Celková kupní cena všech pozemků činí necelých 20 milionů korun. Transakci bude muset ještě posvětit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Praha

Na čtvrtek je plánován další protest zemědělců, který ochromí dopravu. Metropole žádá občany, aby se vyhnuli cestám autem a využili kolejovou dopravu

Hlavní město čeká ve čtvrtek 7. března 2024 opět protest zemědělců, který může zásadním způsobem ochromit dopravu v hlavním městě. Organizátoři plánují trasy příjezdu stovek traktorů a další zemědělské techniky z celkem pěti směrů, konkrétně Starého Vestce, Kněževsi u Prahy, Jesenice, Nové vsi II. a od OC Letňany. Nájezd techniky na tato místa by se měl uskutečnit mezi 5. a 6. hodinou ranní. Následně technika vyrazí do metropole. Hlavní město proto důrazně žádá občany, aby do hlavního města ve čtvrtek nejezdili automobily a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud občané do hlavního města musí i přesto cestovat, měli by zvolit kolejovou dopravu a vyhnout se cestám v okolí Úřadu vlády a Letenských sadů.