Praha vypíše veřejnou zakázku na stavbu Terminálu Smíchov

|

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání odsouhlasila záměr realizace veřejné zakázky na stavební práce Terminálu Smíchovské nádraží a zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek a po schválení záměru Zastupitelstvem hl. m. Prahy. Schváleno bylo také jmenování komise. Cílem projektu je vybudovat na jednom místě moderní stanici železniční dopravy, metra, zastávku tramvaje a autobusů i kapacitní parkoviště P+R.

Předmětem veřejné zakázky nazvané Terminál Smíchovské nádraží; stavební práce je provedení komplexních stavebně realizačních činností na základě projektové dokumentace.

„Dnes jsme se posunuli o další krok blíže k realizaci moderního dopravního terminálu na Smíchově tak, abychom jej mohli co nejdříve začít stavět v koordinaci s dalšími subjekty. Součástí nového Terminálu Smíchov nebude jen samotná železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, současná stanice metra nebo zastávka tramvaje, ale bude sloužit i jako cílové místo městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R pro až 950 vozidel. Na střeše terminálu v budoucnu vyroste také solární elektrárna. Předpokládané náklady na realizaci terminálu jsou v současné době 8 miliard korun,” říká Zdeněk Hřib, náměstek primátora pro oblast dopravy.

„Realizaci Terminálu Smíchov myslíme vážně. Dnes jsme na Radě hlavního města Prahy odsouhlasili veřejnou zakázku na výběr zhotovitele multimodálního hubu, který bude moderním přestupním bodem pro železnici, metro, tramvaje, městské, příměstské i dálkové autobusy. Smíchovský terminál má za cíl propojit železniční a autobusovou dopravu a zkrátit tak přestupní vazby pro cestující. V plánu je také vznik kapacitního P+R parkoviště. Dnešní rozhodnutí Rady je jeden z dalších kroků vedoucí k brzkému zahájení realizace. Víme, že kvalitní doprava je klíčová pro budoucí rozvoj města. Věřím, že občané plánovanou proměnu na Smíchově uvítají a že nový terminál přispěje k rychlejšímu a pohodlnějšímu pohybu po městě. Myslíme také na udržitelnost. Terminál bude schopen pokrýt spoji spotřebu elektrické energie skrze solární elektrárnu, která bude umístěna na střeše,“ uvádí náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.

V oblasti Smíchova dosud existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy – Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město proto rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který efektivně na jednom místě propojí všechny druhy dopravy.

Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra nebo zastávka tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R.

Řešení Terminálu Smíchov obsahuje právě výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu bude zase umístěn nad nástupišti železniční stanice. V plánu je také přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy.

Spolupráce na projektu pokračuje se všemi dotčenými subjekty hlavního města, jako je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID nebo například Městská část Praha 5, ale rovněž i s externími partnery, mezi jinými se Správou železnic nebo s developerskou společností Sekyra Group.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha vybere koordinátora projektu Studie proveditelnosti tangenciálně-okružní kolejové dopravy

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání udělala první krok k pořízení Studie proveditelnosti tangenciálně-okružní kolejové dopravy, když uložila zajistit koordinátora celého projektu. Právě tato studie bude nezbytným zdrojem informací pro další rozhodování o rozvoji okružní kolejové dopravy, která je jednou z klíčových priorit hlavního města z hlediska budoucího rozvoje dopravy a územního rozvoje.

Praha

Praha odkoupí za výhodnějších podmínek nebytové prostory, které pro svůj provoz potřebuje Divadlo v Dlouhé

Pražští radní dnes podpořili záměr na úplatné nabytí tří nebytových jednotek o celkové výměře 519,78 m² na Starém Městě, které dlouhodobě užívá příspěvková organizace hlavního města Prahy Divadlo v Dlouhé jako skladové, administrativní a další prostory, do vlastnictví hlavního města. Mělo by se tak stát za nabídnutou kupní cenu ve výši 63 913 000 Kč. Zároveň bylo revokováno původní usnesení Rady hl. m. Prahy v této věci z května letošního roku. Schvalovat záměr bude pražské zastupitelstvo tento týden.

Praha

Praha finančně podpoří fungování školy pro děti s kombinovaným postižením ve Štěrboholech

Rada hl. m Prahy dnes schválila poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 1 700 000 Kč Mateřské škole a základní škole pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile, o.p.s. v Praze 10. Organizace prostřednictvím kolektivu pedagogů a zdravotníků o tyto děti nejen pečuje, ale snaží se je i vzdělávat a poskytovat podporu jejich rodinám.