Praha vypíše veřejnou zakázku na podporu kongresového turismu v hlavním městě

|

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku k podpoře kongresového turismu v metropoli na roky 2024 až 2027. Vítěz zakázky následně zajistí služby související s podporou kongresového a eventového turismu, konzultační činnost pro organizátory nebo například sběr dat a dalších informací o podobných akcích v Praze. Předpokládaná hodnota zakázky je necelých 25 milionů korun bez DPH.

Hlavní město pokračuje v podpoře kongresového a eventového turismu v metropoli. Nově vypíše zakázku na podporu kongresového turismu v době od července 2024 do června 2027. Vítězná společnost zajistí služby související s podporou a rozvojem kongresového turismu v Praze, zejména zajištění kampaní kandidatur, získání nových zájemců o kongresy a další podobné akce v metropoli a také shromáždí data a jejich analýzy na podporu tohoto typu turismu v Praze.

„Praha se řadí mezi pět nejoblíbenějších kongresových destinací na světě a kongresoví turisté v našem městě utrácejí dvakrát až třikrát více peněz než běžní turisté. Proto jsem rád, že jsme schválili další podporu kongresového turismu v hlavním městě. Prostředky z celkové částky 25 milionů korun budou využity zejména k zajištění kampaní, dalších aktivit směřujících k získání kongresů a konferencí, ale také ke shromažďování a analýze dat a informací, které budou následně využity k dalšímu cílení kampaní. Věřím, že investované prostředky se mnohonásobně vrátí městu i pražským podnikatelům a poskytovatelům služeb,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Kongresový turismus je významným odvětvím příjezdového turismu do hlavního města. Důležitou předností je ekonomický přínos a zvýšení prestiže metropole, přičemž v průměru kongresoví turisté utratí v Praze dvakrát až třikrát více financí (6 500 až 8 000 korun), než obvyklí turisté.

Zakázka bude navazovat na dvouletou zakázku, která končí ke dni 30. 6. 2024. Její celková předpokládaná hodnota je necelých 25 milionů korun bez DPH.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha rozdělí 400 milionů korun na dotace v oblasti kultury a umění pro rok 2024

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání odsouhlasila dotace pro úspěšné žadatele v oblasti kultury a umění. Celkem bylo hodnoceno 718 žádostí a různé typy jednoletých dotací pro rok 2024 získají celkovou podporu ve výši více než 125,7 milionů korun. Víceleté projekty budou v roce 2024 podpořeny částkou 271,7 milionu korun.

Praha

Zemědělci plánují protesty. V pondělí zcela zablokují magistrálu a nastane dopravní kolaps

Na příští týden jsou v hlavním městě naplánovaná shromáždění zemědělců na Malostranském náměstí, která mají trvat každý den od pondělí 19. 2. do čtvrtka 22. 2. Kvůli těmto shromážděním a zajištění jejich bezproblémového konání se včera na magistrátu uskutečnila koordinační porada, na které zemědělci zástupcům magistrátu předali doplňující informace o pondělní jízdě zemědělské techniky, která od ranních hodin zcela zablokuje magistrálu před ministerstvem zemědělství a v širokém okolí. Tato akce tak způsobí výrazné dopravní problémy nejen v této a přilehlých lokalitách, ale potenciálně i na příjezdech do Prahy.

Praha

Praha podepíše smlouvu se společností NEVAJGLUJ, hlavní město tím získá 16 milionů korun na úklid tabákových nedopalků

Hlavní město uzavře smlouvu s akciovou společností NEVAJGLUJ, která se tímto zavazuje městu hradit část nákladů spojených s úklidem a nakládáním s odpady tabákových výrobků. Praha jako sídlo nad 20 tisíc obyvatel získá od společnosti NEVAJGLUJ nejvyšší příspěvek v hodnotě více než 16 milionů korun.