Praha vyhlásila dotační program na podporu doplňkové sítě sociálních služeb

|

Radní hl. m. Prahy dnes schválili vyhlášení grantů hlavního města Prahy - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 - Doplňková síť. Hlavní město tak v souladu se svými prioritami v oblasti sociální politiky podpoří kapacity sociálních služeb nad rámec strategie rozvoje základní sítě.

„Cílem programu na podporu doplňkové sítě sociálních služeb je zajištění potřebných kapacit těchto služeb pro občany hlavního města, a to nad rámec naší strategie rozvoje základní sítě. Díky těmto sociálním službám, které pomáhají například ohroženým dětem nebo se zabydlováním, můžeme reagovat zejména na aktuální potřeby našich občanů a naplňovat zároveň programové prohlášení naší koalice v této oblasti,“ říká ke schválenému vyhlášení grantů podpory doplňkové sítě registrovaných sociálních služeb náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky Alexandra Udženija.

Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 – Doplňková síť je vyhlašován v souladu s prioritami sociální politiky na území hlavního města, které jsou obsaženy v Programovém prohlášení Rady hl. m. Prahy, a je také v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022-2024 i s dalšími strategickými dokumenty národní a krajské úrovně.

Cílem tohoto programu je zajistit potřebné kapacity sociálních služeb na území hlavního města nad rámec strategie rozvoje základní sítě. Doplňková síť tak poskytuje Praze akcelerační nástroj schopný reagovat na aktuální potřeby občanů a vycházet přitom ze závazků programového prohlášení koalice v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv. Doplňková síť je tvořena konkrétními organizacemi a kapacitami, které poskytují registrované sociální služby podle zákona o sociálních službách na území hlavního města.

Celkový objem prostředků vyčleněných na financování tohoto programu v rámci rozpočtu hlavního města na rok 2024 je v první fázi rozpočtového procesu požadován ve výši 93 174 000 Kč. Konečná výše však bude stanovena až po schválení samotného rozpočtu hlavního města na rok 2024.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha daruje Českému červenému kříži čtyři sanitní vozy určené pro pacienty na Ukrajině

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila poskytnutí II. materiálně-technické pomoci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině formou daru. Hlavní město tak na základě žádosti Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy věnuje Českému červenému kříži celkem čtyři sanitní vozy za účelem poskytování zdravotnické pomoci pacientům na území Ukrajiny.

Praha

Praha vyhlašuje program podpor pro sociální služby

Hlavní město vyhlásilo program podpor pro sociální služby na příští rok. Provozovatelé registrovaných sociálních služeb na území hlavního města se nyní mohou přihlásit o dotace. Vyhlášení akce nazvané Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2024 schválili v pondělí pražští radní.

Praha

Hlavní město plánuje v následujících deseti letech investovat do modernizace Strahovského tunelu šest miliard korun

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválili postupnou modernizaci Strahovského tunelu v následujících deseti letech. Celkem by mělo být do konce roku 2033 investováno do tunelu přibližně šest miliard korun. Modernizovány budou technologie, odvodňovací šachty, vozovka či celková bezpečnost pro provoz automobilové dopravy i případný úkryt osob v případě ohrožení obyvatel.