Praha vybrala v otevřené soutěži vítězný návrh nové vizuální identity Viaduktu Karlín

|

V designové soutěži na novou vizuální identitu projektu Viadukt Karlín, kterou vypsala městská společnost pro správu nemovitostí TRADE CENTRE PRAHA (TCP), se sešlo celkem 78 návrhů od grafických designérek a designérů. Ti se pokusili svými nápady a kreativitou ztvárnit záměr, jenž v následujících letech zkultivuje veřejný prostor pod oblouky Negrelliho viaduktu a po vzoru evropských metropolí v nich vznikne nové společensko-kulturní centrum. Vítězný návrh Jana Slabihoudka komisi zaujal svou nápaditostí i komplexním využitím.

„Těší mě, že TCP dokázalo do soutěže o vizuální identitu Viaduktu Karlín s relativně nízkými náklady přilákat tak vysoký počet zájemců a dalo příležitost i začínajícím designérům,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský a dodává: „Věřím, že nové logo úspěšně provede Viadukt Karlín pilotním provozem oblouku 036 a poslouží také pro přehlednou a srozumitelnou komunikaci s veřejností a potenciálními nájemníky zbývajících oblouků viaduktu.“

V plánu je totiž v budoucích letech zasklít několik desítek zbývajících oblouků, jež najdou mnoho kreativních i komerčních využití a nabídnou Pražanům nový prostor, kam chodit za kulturou, zábavou i odpočinkem.

Hodnotící komise složená z nezávislých odborníků a zástupců hlavního města, TCP, architektonické kanceláře MOBA a Kreativní Prahy se po pečlivém posouzení každého z návrhů nakonec jednomyslně shodla na vítězi, kterým se stal třicetiletý Jan Slabihoudek z Jablonce nad Nisou. Vybraný design komisi zaujal svou rozpracovaností, širokou flexibilitou využití a vhodně zvolenou formou grafického označení samotného prostoru oblouků. Zároveň byly oceněny i dva další návrhy, na druhém místě se umístil ten z portfolia Anny Divišové a třetí místo připadlo návrhu Vojtěcha Liebla.

Autor vítězného vizuálu postavil design na typografickém základu, v němž jsou stavební kameny oblouku nahrazeny písmovými znaky poskládanými do geometrických tvarů využívaných pro tvorbu charakteristické klenby viaduktu. „Zaujala mě myšlenka nového využití historicky významného prostoru a s ohledem na to jsem se snažil vytvořit komplexní identitu, která bude tyto aktivity pro široké spektrum lidí po vizuální stránce efektivně podporovat,“ vysvětluje Jan Slabihoudek.

„Jsem moc ráda, že se soutěže zúčastnilo takové množství nadšených designérů a mám radost z toho, že je projekt oslovil. Jako poděkování připravujeme v naší komunitní kobce 17 na pražské náplavce výstavu všech návrhů a chceme tak veřejnosti nabídnout možnost vidět všechny kreativní nápady na vlastní oči a na jednom místě. Věříme, že si na ni zájemci najdou cestu a těšíme se na jejich návštěvu,“ uvádí členka představenstva společnosti TRADE CENTRE PRAHA Marta Pražáková.

Zároveň se nyní také dokončují stavební práce samotného pilotního oblouku Negrelliho viaduktu, na které se plynule naváže instalací interiéru a následným spuštěním jeho zkušebního provozu. Ten bude sloužit ke zjištění potřebných technických a ekonomických parametrů celoročního využití unikátního prostoru pod nejstarším železničním mostem hlavního města a kromě toho bude fungovat jako infocentrum, místo pro setkávání a pro různé kulturní akce.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha zřizuje Komisi pro elektromobilitu

Hlavní město pondělním rozhodnutím pražských radních zřizuje Komisi Rady hl. m. Prahy pro elektromobilitu jako součást svého dlouhodobého úsilí o podporu rozvoje elektromobility na svém území. Elektromobilita je ekologičtější a udržitelnější alternativou v oblasti individuální i hromadné osobní dopravy, jakož i dopravy v rámci zajištění technických služeb a rovněž nákladní přepravy.

Praha

Dva z plánovaných tří auditů dopravního podniku jsou pražským zastupitelům zpřístupněny už od konce loňského roku

Hlavní město převzalo od vybraného auditora závěrečné zprávy k prvním dvěma auditům Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., na podzim 2023 a třetí audit by měl být k dispozici koncem dubna 2024. Informace o stavu a dokončení auditů jsou průběžně každý měsíc předávány zastupitelům, kteří mohli o zpřístupnění prvních dvou zpráv požádat po podpisu mlčenlivosti od listopadu, respektive od prosince 2023. Současně byly závěrečné zprávy poskytnuty i orgánům činným v trestním řízení. Naopak veřejnosti zatím nemohou být závěrečné zprávy z auditů přístupné zejména z důvodu probíhajícího trestního řízení v kauze Dozimetr, která se nachází ve fázi přípravného řízení, kdy jsou s řízením související informace ze zákona neveřejné. Jakmile ale pominou důvody pro tento neveřejný režim, bude možné materiál veřejnosti zpřístupnit.

Praha

Hlavní město podpoří Pražské jaro

Praha podpoří mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Na hudební soutěž hlavní město přispěje částkou 950 000 Kč. Podporu této významné hudební akce v pondělí schválili pražští radní.