Praha uzavře smlouvu o spolupráci, která zajistí vznik další etapy celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

|

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. ohledně vybudování Nátokového labyrintu - levý břeh, který je další etapou projektu celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) na Císařském ostrově. Společnost na základě této dohody zajistí kompletní realizaci tohoto záměru, konkrétně veškerou inženýrskou činnost a také technický dozor.

„Uzavíráme smlouvu na Nátokový labyrint na levém břehu Vltavy v Ústřední čistírně odpadních vod na Císařském ostrově. Pro život v moderní metropoli jsou tyto stavby nutné, ačkoliv nejsou na první pohled vidět. Předpokládaný termín začátku realizace je do jednoho roku od podpisu a odhadovaná doba stavby pak bude následně 34 měsíců,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Tento záměr schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením 14. prosince 2023. Kromě toho už loni v srpnu pověřili pražští radní Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. uskutečněním etapy nazvané Stávající vodní linka, která je také součástí dlouhodobého projektu celkové přestavby a rozšíření ÚČOV. Vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby se výstavba obou etap uskutečnila v souběhu a s ohledem na prostorovou stísněnost Císařského ostrova, musí být zajištěna jejich koordinace.

Proto dnes Rada hl. m. Prahy pověřila na základě Smlouvy o spolupráci Pražskou vodohospodářskou společnost a.s., aby zajistila výstavbu také aktuální etapy Nátokový labyrint - levý břeh. Konkrétně by měla společnost zajistit veškerou inženýrskou činnost, včetně zajištění výběrového řízení na zhotovitele díla nebo činností spojených s prováděním stavby, a dále také technický dozor.

Hlavní přiváděcí kmenové stoky B a D, které na ÚČOV přivádějí odpadní vody z levého břehu Vltavy, jsou umístěny vertikálně níže než hlavní kolektor stok ACK. Odpadní vody z kmenových stok B a D se tak v současné době čerpají čerpací stanicí spodního horizontu, která je umístěna na prostorově omezeném Císařském ostrově.

Aktuální investiční akce tak umožní vybudovat novou šnekovou čerpací stanici BD, kterou budou odpadní vody z kmenových stok B a D čerpány přímo na hrubé předčištění stok ACK před nátokem na hlavní čerpací stanici ÚČOV. Zároveň se také zvýší zhruba o 50 % hydraulický nátok, který je v současné době limitován hydraulickou kapacitou shybky BD.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pražský primátor navštívil Letňany a Čakovice

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda pokračuje v návštěvách jednotlivých městských částí, jak avizoval před rokem při svém opětovném nástupu do funkce. Tentokrát zavítal do Letňan a Čakovic, kde se probíralo řešení problémů s dopravou, kapacitou škol či zajištěním bezpečnosti obyvatel. A to i s ohledem na rozvojové projekty těchto částí.

Praha

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje granty v programu Cesta ke vzdělání 2024

Nadační fond Cesta ke vzdělání již pošestnácté podpoří projekty pražských škol a jejich žáků. Grantový program „Cesta ke vzdělání 2024“ je zaměřen na podporu účasti nadaných studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních pobytech, konferencích, stážích, soutěžích, dále pak také na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 7. února 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.