Praha se připojila do mezinárodní sítě měst ICORN

|

Hlavní město se připojilo k mezinárodní pomoci umělcům a spisovatelům, kteří jsou ve svých domovinách pronásledováni. V úterý 12. března podepsal primátor Prahy Bohuslav Svoboda přistupující smlouvu do sítě ICORN společně s ředitelem této organizace Helge Lundem. Praha se tak připojila do sítě měst poskytujících azyl pro autory ve své domovině ohrožené na svobodě či životě.

Slavnostní podepsání smlouvy o přistoupení Prahy k ICORN se uskutečnilo v Rezidenci primátora. „Za sebe a za Prahu mohu říct, že všichni ti, kteří to budou potřebovat, mají naši podporu, a věřím, že Praha pro ně bude nejen bezpečným a inspirujícím místem. Tak, jako už pro stovky umělců byla a jistě ještě bude,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

ICORN (International Cities of Refuge Network) je nezávislá organizace, která poskytuje úkryt a bezpečné útočiště spisovatelům a dalším umělcům z celého světa, kteří prosazují svobodu projevu a snaží se bránit demokratické hodnoty. Z různých důvodů však zároveň ve své domovině čelí pronásledování, žijí v trvalém nebezpečí, hrozí jim uvěznění nebo jsou v ohrožení jejich životy. Do sítě ICORN se od roku 2006 zapojilo 85 měst (např. Berlín, Bratislava, Kodaň, Helsinki, Krakow, Ljubljana, Oslo, Paříž, Pittsburg), která poskytla útočiště pro 195 umělců (např. Světlana Alexijevič, Sepideh Jodeyri, Asli Erdogan).

„S ohledem na naši vlastní zkušenost života pod totalitní nadvládou jsem hluboce dojatý tím, že se Praha stala součástí ICORN. Tato událost připomíná utrpení a odvahu těch, kteří bojovali za naši svobodu slova a uměleckého vyjádření během temných dob minulého režimu. I díky nim je dnes Praha symbolem naděje a solidarity, poskytující bezpečný přístav pro ty, kteří jsou stále ohroženi kvůli svým myšlenkám a práci,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Původní myšlenka ICORN pochází z roku 1993, kdy International Parliament of Writers (IPW) založil The Cities of Asylum Network. Členy IPW a zakladateli původního projektu byli Václav Havel, Salman Rushdie, Wole Soyinka, Jacques Derrida, Margaret Drabble, John Maxwell Coetzee a Harold Pinter. IPW byl v roce 2005 rozpuštěn. Zapojená města však chtěla v této činnosti pokračovat a založila v roce 2006 ICORN.

Sekretariát ICORN sídlí v norském Stavangeru a slouží jako komunikační prostředník mezi nezávislými městy v síti a autory.

Po přijetí přihlášky od ohroženého autora předává informace Výboru pro vězněné spisovatele při PEN International, který prověří uvedenou míru ohrožení a profesionální aktivitu. Pokud je žádost schválena, ICORN ji nabídne městům, která aktuálně hledají nového rezidenta. Žadatel si nemůže vybrat konkrétní město, ale může pozvání odmítnout. Město pozve autora v závislosti na vlastních možnostech, kapacitě a profilu. ICORN negarantuje ubytování každého autora, jehož žádost byla schválena. Nabídka rezidencí závisí na volné kapacitě a výběr autora je zcela na rozhodnutí každého města.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha představila investiční dotace pro městské části na rok 2024

Rada hl. m. Prahy schválila poskytnutí investičních účelových dotací z investiční rezervy, které jsou určeny na podporu městských částí. Tímto krokem tak budou rozděleny finanční prostředky ve výši 500 milionů korun, jejichž cílem je podpořit širokou škálu důležitých projektů, které budou přínosem pro jednotlivé městské části.

Praha

Praha má návrh vlastních stavebních předpisů

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila v pondělí 11. března podobu návrhu Městských stavebních předpisů (MSP). Během příštích 30 dní mohou jeho znění připomínkovat jednotlivé městské části. Účinnosti by předpisy měly nabýt souběžně s novelou stavebního zákona, tedy 1. července 2024.