Praha prodlouží sobotní provozní dobu u deseti sběrných dvorů. Změna začne platit od května

|

Rada hlavního města Prahy rozhodla, že se od května prodlouží sobotní otevírací doba deseti sběrných dvorů, které provozují Pražské služby. Při letním čase se otevírací doba prodlouží o tři hodiny do 18 hodin, při zimním čase bude otevírací doba prodloužena do 17 hodin. Provozní doba těchto sběrných dvorů se tímto sjednotí a jak v pracovní dny, tak v sobotu budou otevřeny shodně.

Změna se týká pouze sběrných dvorů, které pro hlavní město provozují Pražské služby. Osm sběrných dvorů pro Prahu provozují soukromé firmy, které vzešly z výběrového řízení. Také zde se počítá s prodloužením provozní doby, změna bude provedena při přesoutěžení těchto smluv. U dalších dvou sběrných dvorů se předpokládá, že změna otevírací doby začne v roce 2025.

„Prodloužení provozu sběrných dvorů považuji za důležité a potřebné zvýšení komfortu Pražanů. Velmi si vážím všech obyvatel Prahy, kteří o víkendu jezdí s odpadem do našich sběrných dvorů a věřím, že prodloužení provozní doby ocení,“ říká k tomu náměstkyně primátora Jana Komrsková.

Pro hlavní město Pražské služby provozují celkem 10 sběrných dvorů:

  1. Sběrný dvůr Zakrytá
  2. Sběrný dvůr Klikatá
  3. Sběrný dvůr Puchmajerova
  4. Sběrný dvůr Proboštská
  5. Sběrný dvůr Pod Šancemi
  6. Sběrný dvůr Generála Šišky
  7. Sběrný dvůr Za Zastávkou
  8. Sběrný dvůr Jilemnická
  9. Sběrný dvůr Podnikatelská
  10. Sběrný dvůr Bečovská

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město postaví nové kulturní kreativní centrum v Preslově ulici

Radní hl. m. Prahy na svém úterním zasedání schválili výstavbu nové budovy v Preslově ulici v Praze 5, která bude sloužit jako kreativního centrum pro performing arts. Dům vznikne na místě dnešní provozní budovy Švandova divadla. Centrum bude sloužit různým divadelním a kulturním institucím, vzniknou zde například divadelní zkušebny nebo laboratoře pro sound design. Předpokladem je, že by budova měla stát 220 milionů korun a dokončena by měla být v roce 2028.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 3. dubna 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Praha

Praha podpoří kongresový turistický ruch

Pražští radní schválili podporu kongresového turismu. Praha jej podpoří v letošním roce částkou 3 745 000 Kč. Uhrazena tím bude veřejná zakázka Podpora kongresového turismu v Praze, kterou zhotovuje vítěz výběrového řízení, společnost Prague Convention Bureau, z.s.