Praha připravuje žádost o dotaci na využití 5G sítě v rámci telematických dopravních systémů

|

Provoz v ulicích Prahy by mohl být plynulejší s méně nehodami. Díky projektu na využití 5G sítí budou řidiči aut dostávat aktuální informace o světelných signálech na vybraných křižovatkách a jejich změnách. Řidiči tak budou moci svou jízdu díky těmto informacím přizpůsobit. Jelikož jsou data o situacích v křižovatkách velmi dynamická, je pro ně rychlý přenos naprosto zásadní, což umožní právě spolehlivé 5G sítě.

Využití 5G sítí v pražské dopravě povede ke snížení dopravních kolon, nehod a zdržení na křižovatkách, což bude mít zároveň pozitivní vliv na životní prostředí. Na tento projekt by mohlo hlavní město získat dotaci od státu.

„Jedná se o jeden z projektů, jehož prostřednictvím je v Praze naplňován koncept Smart City v oblasti dopravy. Pokračujeme tím v nastaveném trendu posledních pěti let, kdy řídíme Prahu na základě dat, a nikoliv na základě dojmů nebo populistických výkřiků. Chytré řízení dopravy je významným prvkem pro zajištění udržitelnosti, zvyšování bezpečnosti a celkovou modernizaci města,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Dílčím cílem projektu je umožnění inteligentní regulace vjezdů a výjezdů z městského okruhu na území Městské části Praha 6, a to s cílem zamezení tvorby kolon v místech, kde by mohly omezovat plynulost provozu či blokovat průjezd vozidel Pražské integrované dopravy.

Projekt „Demonstrativní aplikace využití 5G pro inteligentní monitoring, ovlivňování a řízení dopravy na území HMP“ má vysokou míru pravděpodobnosti úspěšnosti získání dotace, neboť se bude ucházet o finanční podporu alokovanou pro investice do demonstrativních projektů rozvoje aplikací pro města a průmyslové oblasti. Využití 5G sítě v rámci telematických systémů je v souladu jak se Strategií rozvoje telematiky v hlavním městě Praze, tak s Plánem jednotného evropského dopravního prostoru na úrovni Evropské unie.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Rekonstrukce Barrandovského mostu bude letos dokončena, práce se zkrátí o rok

V pondělí 11. března 2024 vyjede na Barrandovský most těžká technika a začnou tak hlavní práce třetí etapy rekonstrukce mostu. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) prostřednictvím svého dodavatele, společnosti PORR, zahájí další etapu rozsáhlé rekonstrukce nejvytíženější dopravní tepny v České republice. Takto významné dopravní omezení je nicméně nutné připravit v předstihu a řidiči musí počítat s postupným omezováním dopravy již od soboty 9. března. Postupná instalace přenosného dopravního značení bude trvat zhruba dva dny až do pondělního rána, kdy začne samotná stavba. V letošním roce jsou naplánovány dvě poslední etapy, které na sebe budou plynule navazovat, a tím se celková rekonstrukce zkrátí o jeden rok.

Praha

Praha vypíše veřejnou zakázku na podporu kongresového turismu v hlavním městě

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání rozhodla o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku k podpoře kongresového turismu v metropoli na roky 2024 až 2027. Vítěz zakázky následně zajistí služby související s podporou kongresového a eventového turismu, konzultační činnost pro organizátory nebo například sběr dat a dalších informací o podobných akcích v Praze. Předpokládaná hodnota zakázky je necelých 25 milionů korun bez DPH.