Praha pošle Nemocnici Na Františku dotaci na modernizaci přístrojového vybavení

|

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila poskytnutí dotace městské části Praha 1 pro její příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku a navýšení rozpočtu hlavního města v roce 2024 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace ve výši téměř 45 milionů Kč poslouží k modernizaci přístrojového vybavení v nemocnici.

„Jsem rád, že se nám podařilo dojednat s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR částku 45 milionů korun pro Nemocnici Na Františku z Operačního programu IROP. Nemocnice díky této investiční dotaci na modernizaci vybavení bude moci poskytovat kvalitnější péči. Je třeba udržet krok s rychlým rozvojem zdravotnictví, a proto je zásadní investovat do technického vybavení nemocnic,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík.

„Nemocnice Na Františku už víc než 600 let nepřetržitě pomáhá nemocným a je jednou z důležitých nemocnic v Praze. Nabízí tu péči od interní medicíny, chirurgie, ortopedie, rehabilitace, až po péči o dlouhodobě nemocné. Pro akutní případy je tu urgentní příjem s nepřetržitou pohotovostní dobou. Také jsem moc ráda, že díky naší skvělé spolupráci jsme tu také na podzim loňského roku mohli otevřít tolik potřebnou zubní pohotovost, kde k dnešnímu dni ošetřili bezmála 2 000 pacientů. Tato nemocnice si investice do modernizace přístrojového vybavení zaslouží, stejně tak jako Pražené, o které tam pečují,“ říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo hlavnímu městu Praze finanční prostředky na akci nazvanou EU – Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění zdravotní péče v Nemocnici Na Františku v celkové výši 44 979 731,72 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro příspěvkovou organizaci městské části Praha 1 – Nemocnice Na Františku.

Pražští radní dnes v této souvislosti schválili přijetí transferu i navýšení objemu rozpočtu příjmů hlavního města a zároveň zvýšení objemu rozpočtu výdajů hlavního města i poskytnutí výše uvedených finančních prostředků MČ Praha 1 pro její příspěvkovou organizaci Nemocnice Na Františku.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha prodlouží sobotní provozní dobu u deseti sběrných dvorů. Změna začne platit od května

Rada hlavního města Prahy rozhodla, že se od května prodlouží sobotní otevírací doba deseti sběrných dvorů, které provozují Pražské služby. Při letním čase se otevírací doba prodlouží o tři hodiny do 18 hodin, při zimním čase bude otevírací doba prodloužena do 17 hodin. Provozní doba těchto sběrných dvorů se tímto sjednotí a jak v pracovní dny, tak v sobotu budou otevřeny shodně.

Praha

Hlavní město postaví nové kulturní kreativní centrum v Preslově ulici

Radní hl. m. Prahy na svém úterním zasedání schválili výstavbu nové budovy v Preslově ulici v Praze 5, která bude sloužit jako kreativního centrum pro performing arts. Dům vznikne na místě dnešní provozní budovy Švandova divadla. Centrum bude sloužit různým divadelním a kulturním institucím, vzniknou zde například divadelní zkušebny nebo laboratoře pro sound design. Předpokladem je, že by budova měla stát 220 milionů korun a dokončena by měla být v roce 2028.