Praha pošle hasičům v příštích čtyřech letech celkem 200 milionů korun na mobilní požární techniku a další vybavení

|

Rada hl. m. Prahyodsouhlasila poskytnutí individuální účelové investiční dotace v celkové výši 200 milionů Kč Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy za účelem pořízení mobilní požární techniky a vybavení v období let 2024 až 2028. Pořízeny tak budou například cisternové automobilové stříkačky, výšková technika a plynové hasící automobily nebo hydraulické vyprošťovací nářadí. Toto rozhodnutí musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Hasiči potřebují ke své práci i potřebné vybavení, a to včetně cisternových stříkaček a výškové techniky. Proto jsme jim dnes řešili investiční dotaci na příští roky. Bezpečí Pražanů je pro nás jednou z nejdůležitějších věcí,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, do jehož gesce patří i oblast bezpečnosti.

Poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 200 milionů Kč bude rovnoměrně rozloženo do čtyřletého období mezi roky 2024 a 2028. Důvodem je možnost plánování pořízení technického vybavení v delším období, a to s ohledem na délku veřejných zakázek a dodací lhůty speciální techniky. Možnost využití poskytnutých finančních prostředků v delším období také umožní pražským hasičům reagovat na aktuální trendy a vývoj nových technologií, například na rozvoj a hašení elektromobilů.

Finanční prostředky poskytnuté pražským hasičům budou použity na nákup mobilní požární techniky a věcných prostředků, které jsou určeny pro specifické prostředí hlavního města, s důrazem na charakter městské zástavby, urbanismus metropole, jeho nebezpečí a rizika.

Konkrétně bude pořízena základní požární technika, jako jsou cisternové automobilové stříkačky, dále speciální požární technika (výšková technika a plynové hasící automobily) nebo věcné prostředky požární ochrany (hydraulické vyprošťovací nářadí, izolační dýchací přístroje, detekční přístroje, bariérové ventilátory) a také ochranné prostředky i speciální vybavení pro zvláštní zásahy.

Vzhledem k tomu, že Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy řeší každoročně více jak 12 tisíc mimořádných událostí, potřebuje odpovídající a moderní techniku k jejich zvládání. Předchozí velmi napjaté a náročné období (pandemie covid-19 nebo uprchlická krize) ukázalo, že hasiči jsou schopni zajistit i plnění speciálních úkolů.

Zejména v případě základní požární techniky a věcných prostředků se pak předpokládá, že při další obměně budou nabídnuty formou bezúplatného převodu jednotkám sborů dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy s jednotkami sborů dobrovolných hasičů městských částí dlouhodobě spolupracuje a mimo požární techniky jim poskytuje podporu v oblasti odborné přípravy a údržby techniky.

Modernizace vybavení hasičů tak přispěje ke zvýšení bezpečnosti na území hlavního města Prahy a podpoří kvalitní práci hasičů.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Tržní místa v Praze zpřehlední praktická aplikace

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila nový tržní řád upravující podmínky pro tržní místa, trasy pro pojízdný prodej zboží nebo poskytování služeb, předsunutá prodejní místa či noční provoz restauračních zahrádek. Lepší přehled v oblasti tržního řádu přinese mapová aplikace pro veřejnost, v níž budou zakreslena všechna tržní místa spolu s informacemi o jejich podmínkách. To umožní efektivnější kontrolu ze strany úřadů i veřejnosti, že nedochází k porušování tržního řádu.

Praha

Praha podá žádost o poskytnutí dotace na pořízení telematických systémů, které pomohou zlepšit plynulost dopravy a snižovat nehodovost

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila předložení žádosti o podporu z Operačního programu Doprava 2021-2027 na projekt Mobilní systém liniového řízení a provozních dopravních informací. Jeho smyslem je postupně vybavovat silniční infrastrukturu v Praze vhodnými prvky inteligentních dopravních systémů, které pomohou zlepšit řízení dopravního provozu nejen při mimořádných situacích a také informovat řidiče o aktuálních dopravních omezeních, což povede ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti.