Praha poskytne individuální dotace čtyřem významným počinům v oblasti kultury

|

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila poskytnutí finančních prostředků formou individuální účelové neinvestiční dotace pro čtyři projekty v oblasti kultury v celkové výši 180 000 Kč. Podpořeny v letošním roce konkrétně budou významné koncerty klasické hudby.

„Mám velkou radost, že jsme mohli podpořit čtveřici koncertů, které proběhnou ještě tento rok. Tematicky se jedná o koncerty středoevropské hudby, která je, ač občas přehlížená, na světové špičce. Jsem tak rád, že vedle Bély Bartóka či Bohuslava Martinů zazní tóny i méně známých skladatelů zemí Visegrádského kvarteta,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Mezi čtyři projekty podpořené individuálními účelovými dotacemi v roce 2023 se řadí chystaný koncert klasické hudby, kde budou na programu díla slavných hudebních skladatelů Henryka Góreckého, Bohuslava Martinů, Bély Bartóka a Antonína Dvořáka, dále také uspěl koncert s uvedením pražské premiéry symfonického obrazu Návrat ztraceného syna od hudebního skladatele Ivana Kurze, který v hlavním městě žije a tvoří. V rámci koncertu zazní i skladby Sylvie Bodorové, Eugena Suchoně či Stanislawa Maniuszka.

Dotace se dočká také připravovaný koncert klasické hudby, kde posluchači uslyší především skladby polských autorů, konkrétně Wojciecha Kilara a Krzysztofa Eugeniusze Pendereckeho, ale i díla skladatelů Jiřího Temla, Bély Bartóka a Alexandera Moyzese. A v neposlední řadě bude podpořen i projekt koncertního provedení stěžejního komorního díla Oliviera Messiaena s názvem Kvartet pro konec času v podání mladých špičkových interpretů.

Hlavní město poskytuje individuální dotace výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro Prahu, případně o podporu žadatele postiženého tzv. vyšší mocí a žádost obsahuje pádné zdůvodnění. Praha nyní tímto způsobem podpoří uskutečnění vybraných projektů v oblasti kultury celkovou částkou 180 000 Kč.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Nemovitostní portfolio Pražské developerské společnosti zvýšilo svou tržní hodnotu na více než sedm miliard korun

Pražská developerská společnost (PDS), příspěvková organizace hl. m. Prahy, předložila pravidelné tržní ocenění svého nemovitostního portfolia, do kterého bylo zahrnuto 816 tisíc m2 městských pozemků určených především pro bytovou výstavbu. Tržní hodnota oceňovaných nemovitostí byla k 1. červnu 2023 renomovanou mezinárodní poradenskou společností Knight Frank stanovena na 7 123 980 000 Kč.