Praha pomůže neziskovým organizacím v sociální oblasti výpůjčkou nemovitostí

|

Rada hl. m. Prahy schválila výpůjčku budovy a přilehlého pozemku v Lahovicích organizaci Z Hnízda podporující lidi s mentálním postižením a prodloužila výpůjčku domu se zahradou organizaci Helpless, která provozuje chráněné bydlení s asistencí pro lidi s mentálním postižením.

„Provozovatelům těchto sociálních služeb Praha pomůže výpůjčkou na dobu neurčitou, uživatelé budou hradit pouze služby spojené s užíváním těchto nemovitostí. Po neziskových organizacích budeme chtít po roce zprávu o tom, jak nemovitosti využívají,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Přesně si pamatuji, jak jsem se před rokem sešla s odhodlanými tatínky dětí, kteří mají děti s poruchou autistického spektra a řešili jsme, jak společně zajistit komunitní péči pro jejich ratolesti. Proto jsem nesmírně ráda, že se nám během krátké doby podařilo najít vhodné prostory a zároveň zaregistrovat službu do systému poskytovatelů služeb. Jejich organizace Z hnízda poskytne péči lidem s mentálním postižením a také pomůže rodičům, aby jejich děti měli dostatečnou podporu, aby se nemuseli bát o jejich budoucnost a aby se nebáli je vypustit z hnízda,“ vysvětluje Alexandra Udženija, náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

Ve stejném materiálu radní schválili i dodatek k nájemní smlouvě s Fakultní nemocnicí Bulovka, který upravuje předmět pronájmu a snižuje nájemné vzhledem ke snížení výměry pronajaté plochy, protože část původně pronajatých nemovitostí získal od města stát ve směně za Kasárna Karlín. Za pronájem Praha ročně získá přibližně 6,5 milionu korun.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pražský půlmaraton krátkodobě omezí dopravu v širším centru města

Na trať vedoucí historickým jádrem hlavního města vyběhne v sobotu 6. dubna 2024 v rámci 24. ročníku 1/2Maratonu Praha zhruba 15 tisíc běžců. Tradiční sportovní akce si však zároveň vyžádá dílčí dopravní omezení, která se dotknou především centrální části hlavního města. Opatření se bude týkat zákazu parkování i uzavírek ulic na trase závodu, případně v jeho nejbližším okolí. Závod také ovlivní provoz městské hromadné dopravy.

Praha

Hlavní město otevírá v Praze 9 nové kontaktní místo pro podporu bydlení

V rámci rozšiřování sítě kontaktních míst pro bydlení otevírá Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s městskou částí Praha 9 novou kancelář určenou pro poskytování informací a podpory v oblasti bydlení. Tato iniciativa je součástí projektu Zabydlování a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení, který je financován z Evropského sociálního fondu a má za cíl poskytnout komplexní služby osobám v bytové nouzi, ohroženým ztrátou bydlení nebo těm, kdo řeší problémy se stávajícím bydlením.

Praha

Praha vydá nový jízdní řád dopravních investic. Aktualizuje Plán udržitelné mobility

Na veřejném projednání byl představen návrh Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (P+) do roku 2026. Ten stanoví nový jízdní řád dopravních investic hlavního města Prahy. Hlavními cíli aktualizace Plánu je stanovení priorit jednotlivých projektů dopravní infrastruktury a s tím spojené efektivní vynakládání energie na přípravu opatření, která se budou realizovat. Plán pracuje s aktuálně dostupnými finančními prostředky města, které jsou nyní k dispozici v důsledku financování stavby metra D bez jakéhokoliv příspěvku státu. Prioritou aktualizovaného Plánu udržitelné mobility je také úspěšně usilovat o získávání financí z jednotlivých dotačních titulů Evropské unie do roku 2030.