Praha pokračuje ve snižování reklamního smogu ve veřejném prostoru. Radní Zábranský s konkrétními záměry seznámil novináře i reklamní společnosti

|

Radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, legislativy a transparentnosti Adam Zábranský se ve čtvrtek ráno sešel s novináři a zástupci reklamních společností u kulatého stolu na téma reklamy ve veřejném prostoru a k plánům vedení města v této oblasti. Právě kultivace veřejného prostoru a boj s nelegální reklamou jsou pro hlavní město jednou z priorit.

Na kulatý stůl dorazili kromě novinářů také někteří zástupci pražských společností podnikajících v oblasti venkovní reklamy. „Vždy, když město přistoupí k dalším konkrétním krokům v oblasti regulace reklamy, objeví se masivní pošpiňovací kampaň vůči vedení města. Poprvé jsme toho byli svědky v období vlády primátora Hudečka. Podobně se tomu děje i teď. Byl bych rád, kdyby v provozování reklamy na území Prahy především nebyl obcházen zákon, což se bohužel nyní děje,“ vysvětlil motivaci pro neformální setkání radní hl. m. Prahy Adam Zábranský.

Neformální setkání s novináři a zástupci reklamních společností zároveň otevírá více prostoru pro prezentaci dané problematiky a konkrétních chystaných i aktuálních opatření. „Od minulého volebního období neprodlužujeme končící a neuzavíráme nové nájemní smlouvy na pronájem pozemků za účelem umístění billboardů. Snažíme se také odstraňovat nelegální billboardy, a to i soudní cestou. Připravujeme novelu tři roky starého nařízení o regulaci reklamy velkoformátových reklamních plachet. Od srpna dochází k odstraňování reklamního mobiliáře JCDecaux z území Pražské památkové rezervace,“ nastínil probíraná témata Adam Zábranský.

Kvůli tomuto nařízení o regulaci reklamy z roku 2020 vede Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) řízení vůči Praze na základě podnětu od provozovatelů reklamních plachet. Nařízení totiž nově rozšířilo území, kde jsou zakázané plachty na domech bez stavebního povolení. Chystaná novelizace by v ideálním případě měla vést k zastavení řízení ÚOHS vůči Praze.

Chystané změny se dotknou také Pražské památkové rezervace (PPR) v centru města. Technologie hl. m. Prahy mimo jiné dokončuje jednání se společností JCDecaux o odkupu přístřešků na zastávkách hromadné dopravy.

„JCDecaux po Praze chce, aby spolu s nimi odkoupila i reklamní mobiliář, ten však už měl být dávno odstraněný. Na záměru reklamní mobiliář redukovat se ale nic nemění. Chtěl bych také vypovědět nájemní smlouvu na pronájem 25 pozemků v centru Prahy, kde jsou umístěné velké reklamní tubusy společnosti BigBoard. Praha má z celé nájemní smlouvy příjem pouhých 900 tisíc korun ročně,“ doplnil Zábranský.

Změny se chystají také v případě tzv. ploch izolační zeleně. Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl o tom, že umístění reklamních zařízení do izolační zeleně je nelegální a tato zařízení by tedy měla být odstraněna. Město se judikaturou NSS plánuje řídit, proto je nyní připravován materiál do Rady hl. m. Prahy na výpovědi nájemních smluv. O materiálu bude pražská rada rozhodovat v horizontu měsíců.

Na základě zadání koaliční pracovní skupiny v minulém volebním období Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy připravil Pravidla pro umísťování plakátovacích ploch na území PPR a pražských památkových zón. Cílem je v této oblasti především redukce ilegálních výlepů a omezení reklamního smogu v historicky cenných částech města. Záměrem je schválit tato nová pravidla a následně vytipovat lokality na umístění legálních plakátovacích ploch v souladu s pravidly, vypovědět stávající smlouvy a vysoutěžit nové provozovatele. „Vylučuji, že by tato nová pravidla byla připravována tak, aby byla psaná na míru pouze jednomu provozovateli. Konkrétní změny a úpravy budeme ještě pečlivě diskutovat tak, abychom především sjednotili vizuální pojetí těchto plakátovacích ploch. Navíc většinu těchto ploch mají ve správě městské části, a ne magistrát, a slouží spíše pro prezentaci kulturních akcí,“ dodal radní Adam Zábranský.

Příloha:

  1. Prezentace

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hostivařská přehrada má nový bezpečnostní přeliv, vydrží desetitisíciletou vodu

Stavební práce na Hostivařské přehradě a jejím okolí jsou dokončené. Nový bezpečnostní přeliv na vodním díle zabrání v případě povodně nekontrolovanému přelivu hráze, odolá tak i desetitisícileté vodě. Upravený je také pravý břeh přehrady včetně cest a instalováno je nové osvětlení. Cena stavebních prací činila 191 534 248,60 Kč bez DPH.

Praha

Porota vybírá podobu nového sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy na Proseku

Odborná porota o tomto víkendu rozhodne o vítězném návrhu architektonické soutěže na stavbu nového sídla Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS) na Proseku. Ve finálním kole vybírá porota ze šesti postupujících. Nové sídlo na Proseku bude sloužit jako dispečink, středisko pro výcvik záchranářů nebo například pro servis sanitních vozů. Podoba nové stavby bude veřejnosti představena po schválení Radou hl. m. Prahy na některém z příštích jednání.

Praha

Praha otevřela v Ďáblicích Luční hřbitov, první ekologické pohřebiště

V areálu Ďáblického hřbitova byl dnes slavnostně představen Luční hřbitov, který se stal vůbec prvním pohřebištěm v České republice, jež je určeno k ekologickému pohřbívání těl do země. Tento přírodní prostor doplněný altánem má kapacitu celkem 350 míst a jeho zřizovatelem je příspěvková organizace hlavního města Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy.