Praha podporuje zvyšování kvality praxí žáků a studentů v předškolním vzdělávání

|

Magistrát hl. m. Prahy v rámci dlouhodobého projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství realizoval ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy klíčovou aktivitu zaměřenou na oblast zvyšování kvality praxí v předškolním vzdělávání. Součástí aktivity je i závěrečná konference Platformy pro oblast pedagogických praxí v předškolním vzdělávání, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. října 2023 v Zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy.

Cílem Komplexního programu rozvoje klíčových oblastí pražského školství, který organizuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, je praktická realizace vybraných klíčových intervencí naplánovaných v Krajském akčním plánu hl. m. Prahy. Projekt je financovaný prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a rozpočtu hlavního města Prahy. Podrobnosti k celému projektu jsou k dispozici zde.

Konkrétními nástroji projektu jsou například polytechnická hnízda, centra interaktivní výuky, PolyTechBus, TOP kempy, soutěže Sollertia nebo zážitková interaktivní polytechnická expozice. Součástí projektu je ale i screening praxí v prostředí mateřských škol a jejich podpora za pomoci specializovaných workshopů a dalších aktivit. A právě tomuto tématu se věnovala konference konaná v Zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy, která byla nazvaná Konference Platformy pro oblast pedagogických praxí v předškolním vzdělávání.

Konference v první řadě prezentovala průběh celé aktivity zaměřené na podporu kvality praxí v předškolním vzdělávání, jejímž hlavním výstupem bylo představení nové publikace Sjednocená metodika praxí, která je volně ke stažení.

„Jsem velmi rád, že dnes proběhla konference právě na toto téma. Je důležité zvyšovat kvalitu vzdělání na všech úrovních, od těch nejmenších po největší. Výsledná publikace, která dnes byla pokřtěna, je výsledkem dlouhodobé systematické práce a je opravdu skvělou kuchařkou k tomu, aby byly zajištěny dobré praxe. Oceňuji perfektní zpracování příloh a praktických příkladů a všem zainteresovaným aktérům doporučuji publikaci ke čtení,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.

Metodika vznikala na základě screeningu třiceti různých organizací, kde se pracuje s předškolními dětmi. Kromě mateřských škol se jedná například také o přípravnou třídu základní školy a dvě Centra pro předškolní děti Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy.

Na základě následné diskuse expertů v rámci kulatých stolů a workshopů se zástupci pedagogů mateřských i středních a vyšších odborných škol pak vznikl rámec pro tvorbu akčních plánů praxí v každé z třiceti zapojených organizací. Mentorky pak s podporou odborných garantů projektu navrhovaná opatření implementovaly, kdy na závěr v rámci sdílení svých zkušeností formulovaly zpětnou vazbu směrem k metodikům.

Cílovou skupinou jsou především učitelky a učitelé v předškolních zařízeních, které vedou praxe, dále pedagogové na středních a vyšších odborných školách neboli tutoři praxí, ale také další zájemci o předškolní vzdělávání v celé jeho šíři. Metodika je výstižná, komplexní i srozumitelná a může být inspirací také pro další stupně vzdělávání.

V současné chvíli se nabízí implementace metodiky do dalších škol a zařízení i spolupráce a provázání s projekty Operačního programu Jan Amos Komenský. V příštím operačním období je pak možnost rozvoje spolupráce například s Místními akčními plány v hlavním městě. Ty se do aktivit iKAP 2 – KPRS již nyní (v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) běžně zapojují a je tak dlouhodobě navázána kvalitní spolupráce hlavního města Prahy a městských částí v oblasti vzdělávání.

Hlavním metodikem publikace je Hana Nádvorníková a spolu s ní tým hlavních garantů projektu.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město ocení čestným občanstvím, stříbrnou medailí nebo bronzovou medailí celkem osm osobností

Radní hl. m. Prahy na svém pondělním zasedání schválili ocenění pro celkem osm osobností. Čestná občanství získají Iva Janžurová, František Němec a Pavel Zajíček. Stříbrnou medaili pak Jiří Lukšíček, Bořivoj Nechvátal, Martina Špinková a Zuzana Strnadová. Bronzovou medaili převezme od zástupců hlavního města Nikol Ria Doláková. Čestná občanství a medaile uděluje metropole každoročně jako zvláštní projev úcty osobnostem, které mají úzký vztah k hlavnímu městu Praze.

Praha

O Čapadlo Hollar se mohou hlásit zájemci. Praha hledá provozovatele atraktivního místa u Vltavy

Městská společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (TCP) hledá provozovatele prostor Čapadla Hollar na náplavce Smetanova nábřeží. Zájemci o atraktivní prostor se mohou hlásit do 20. listopadu 2023. TCP s nově vysoutěženým provozovatelem uzavře nájemní smlouvu jak na samotný tunel čapadla a okolní náplavku, tak nově také na nezpevněnou travnatou plochu v okolí. Cílem řízení je zajistit zajímavý a atraktivní provoz na významném veřejném místě na břehu Vltavy a přispět tak k jeho dalšímu rozvoji.