Praha podpořila projekty na další zkvalitnění práce městské policie i krajského ředitelství policie

|

Pražští radní dnes projednali hned několik záměrů na podporu Městské policie hl. m. Prahy i Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Konkrétně se jedná o dodávku odolných mobilních zařízení, servis motorových vozidel na 4 roky, pronájem služebních bytů strážníkům nebo například poskytnutí daru na zakoupení tří motocyklů s policejní úpravou a motocyklového vybavení. Odsouhlaseno bylo i navýšení nákladů o 200 000 000 Kč na každoroční investiční akci Městské policie hl. m. Prahy, jejímž prostřednictvím pořizuje dopravní prostředky, přístroje nebo například výpočetní techniku.

„Pokud má policie – ať už městská či státní – plnit své povinnosti, potřebuje k tomu i potřebné vybavení a zázemí. Proto jsme dnes odsouhlasili několik opatření, která by měla vést ke zkvalitnění práce policistů. Bezpečnost Prahy a jejích obyvatel bereme vážně a zodpovědně,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Rada hl. m. Prahy na svém pondělním jednání rozhodla o výběru dodavatele na veřejnou zakázku nazvanou Pořízení odolných mobilních zařízení pro potřebu strážníků Městské policie hl. m. Prahy. Nabídková cena činí 17 608 500 Kč bez DPH za 1 300 kusů odolných mobilních zařízení a 1 124 Kč bez DPH za jeden kus náhradní baterie.

Odsouhlasen byl také záměr Městské policie hl. m. Prahy na realizaci veřejné zakázky na Záruční a pozáruční servis motorových vozidel na 4 roky. Jejím cílem je poskytování servisu, oprav vozidel po dopravních nehodách, odstraňování veškerých závad, které se na vozidlech v rámci provozu vyskytnou, dále zajišťování periodických kontrol vozidel na Stanicích technické kontroly, včetně měření emisí a v neposlední řadě i zajišťování odtahu nepojízdných vozidel v rámci území Prahy po dobu 4 let. Veřejná zakázka se aktuálně týká 13 vozidel různých továrních značek.

Pražští radní schválili i uzavření nových nájemních smluv ke služebním bytům v majetku hlavního města. „Devět strážníků se svými rodinami se může těšit na služební byty. Městští strážníci jsou pro bezpečné fungování města velmi důležití a patří vedle záchranářů, učitelů, zdravotních sester, pracovníků v sociálních službách nebo hasičů do skupiny profesí, kterým jsou městské byty přidělovány. Alespoň touto formou je hlavní město může podpořit v jejich práci pro Pražany,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast bydlení Alexandra Udženija.

Podpory se ale dočkalo také Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, když pražská rada odsouhlasila poskytnutí finančního daru v celkové výši 2 490 000 Kč na zakoupení tří motocyklů s policejní úpravou a motocyklového vybavení včetně ochranných prostředků pro 10 policistů. Tento dar hlavního města umožní Pohotovostní motorizované jednotce Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy uskutečnit projekt prvosledových motocyklových hlídek. V rámci České republiky se jedná o unikátní projekt, který bude velmi přínosný pro zvýšení bezpečnosti obyvatel a návštěvníků Prahy. Poskytnutí daru musí schválit ještě Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém příštím zasedání.

Rada hl. m. Prahy v neposlední řadě schválila navýšení nákladů o 200 000 000 Kč na každoroční investiční akci Městské policie hl. m. Prahy, jejímž prostřednictvím pořizuje dopravní prostředky, dále přístroje a zařízení, výpočetní techniku a programové vybavení. Celkové náklady akce tak pro rok 2024 budou ve výši 740 368 900 Kč.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Na veletrhu EXPO REAL v Mnichově se společně představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj

Na jednom z nejvýznamnějších investičních veletrhů světa, EXPO REAL v Mnichově, se prezentují desítky tisíc účastníků z více jak 70 zemí. Letos, podobně jako v předešlých letech, se ve společné expozici představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj. Jejich společná expozice s názvem Czech Cities & Regions bude výjimečná díky prezentaci architektky Evy Jiřičné a významného amerického architekta Stevena Holla.

Praha

Hlavní město si nechá vytvořit územní studii pro oblast Zličína

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání projednali podnět na pořízení Územní studie Zličín. Hlavním důvodem je sjednotit plány města s městskými částmi a dalšími subjekty, aby bylo celé území, které slouží jako vjezd do metropole, pojato koncepčně a budoucí plány byly lépe koordinovány.