Praha podpořila městskou část Praha 20 ohledně výstavby bytového domu v Horních Počernicích

|

Pražští radní v pondělí schválili návrh k udělení souhlasu pro žádost městské části Praha 20 o státní dotaci na výstavbu multigeneračního bytového domu s malometrážními byty

Stavba domu v Horních Počernicích je nyní již dokončena a nyní je ve fázi kolaudačního řízení. Městská část požádala o zpětné udělení souhlasu s žádostí o dotaci z programu Nájemní bydlení administrovaného Státním fondem podpory investic. Hlavní město Praha již do akce investovalo 14,3 milionu korun a městská část částku 13,1 milionu korun. Přidělení dotace ve výši 5 milionů korun je v režimu de minimis.

„V Praze dlouhodobě chybí ubytovací kapacity a výstavba bytového domu obcí je jedním ze způsobů, jak můžeme tento stav zlepšit. Jsem rád, že městská část o státní podporu požádala a nepřetěžuje tak rozpočet obce,“ říká Zdeněk Kovářík, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha získala prostředky na financování programu Jan Amos Komenský

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo hlavnímu městu Praze významné finanční prostředky na podporu vzdělávacích projektů. V rámci Operačního Programu Jan Amos Komenský byla Praze poskytnuta částka ve výši 26 243 838 korun. Jedná se o první platbu na tyto projekty.

Praha

Hlavní město podpoří obnovu a přístavbu objektu městské policie v Praze 8

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 8 ve výši 15 000 000 Kč. Prostředky poslouží na rekonstrukci a přístavbu budovy Městské policie hl. m. Prahy v Kobylisích. Toto rozhodnutí bude muset ještě potvrdit Zastupitelstvo hl. m. Prahy na svém příštím jednání.