Praha podpoří program na školní obědy dětí z rodin ohrožených chudobou

|

Pražští radní v pondělí schválili program s názvem Potravinová pomoc dětem – Hlavní město Praha. Program je určený pro rodiny ohrožené chudobou a má zajistit stravování jejich dětí ve školních jídelnách a internátech.

Děti, jimž rodiče nemohou zajistit obědy ve školách a internátech, mohou získat finanční příspěvek na stravování. Zmíněný program je určen pro rodiny, které se ocitly v nepříznivé finanční situaci či jsou ohrožené materiální nebo potravinovou nouzí. Příspěvek má umožnit zlepšení podmínek dětí pro řádný průběh školní docházky a předcházet jejich případnému sociálnímu vyloučení.

„Věřím, že tento projekt podpoří děti z ekonomicky znevýhodněné prostředí v získání návyků pravidelného stravování plnohodnotným jídlem. Předpokládám, že tato podpora pomůže dětem ve větším začlenění se do kolektivu, zlepšení školní docházky a celkově k podpoře psychického zdraví. Vzhledem k tomu, že spoluúčast rodin bude deset procent, měla by být tato pomoc dostupná opravdu pro všechny,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu a volného času.

Pomoc pro děti se bude vydávat přímo ve školách či jídelnách. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí bude pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Program začne platit od 1. ledna 2024 a potrvá do 30. června 2025. Kromě jídelen základních a mateřských škol se týká také středních škol a škol speciálních a konzervatoří. Taktéž školských výchovných a ubytovacích zařízeních typu domov mládeže a internát.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Primátor v Suchdole a Lysolajích: podpora školství, úpravy komunikací a rozvoj sportovišť

Slíbené návštěvy primátora Bohuslava Svobody v pražských městských částech pokračovaly v Suchdole a Lysolajích. Primátor se zde seznámil s aktuální situací ve školství, s tím, jak vypadá rozvoj bydlení i možnosti volnočasových aktivit. Starosta Suchdola Petr Hejl a starostka Lysolají Dana Malečková primátora provedli po jimi řízenými městskými částmi a ukázali mu, co se povedlo a na čem je ještě potřeba pracovat.