Praha podpoří ovdovělé rodiny skrze Nadační fond Vrba

|

Hlavní město předá dotaci Nadačnímu fondu Vrba ve výši 200 tisíc korun. Poskytnutí příspěvku na tematické workshopy pro ovdovělé rodiny v pondělí schválili pražští radní.

Dotace je určena na projekt Setkání pod Vrbou. V letošním roce fond plánuje až pět setkání v rámci prodloužených víkendů, kterých se pravidelně účastní ovdovělí rodiče a děti. Program zahrnuje tematické workshopy, svépomocné skupiny a terapeutickou podporu.

„Každý rok ovdoví v naší republice 36 tisíc maminek nebo tatínků, kteří často zůstávají v těchto těžkých chvílích sami se svými dětmi. Smutek, stres, úzkosti, izolace, osamělost, finanční problémy a další aspekty se kterými se ovdovělé rodiny potýkají jim pomáhají překonat právě Vrběnky z Nadačního fondu Vrba. Děkuji všem, kdo pomáhají a děkuji také kolegům z Rady, kteří schválili můj návrh na dotaci 200 tisíc korun, aby tato pomoc fungovala i v letošním roce,“ říká náměstkyně pražského primátora pro zdravotnictví a sociální péči Alexandra Udženija.

Workshopy jsou zaměřené zejména na problematiku finanční gramotnosti, rodičovských kompetencí či právního povědomí. Uvedené oblasti jsou stěžejní pro rodiče, kteří prochází výraznou životní změnou, ztrátou partnera a nárůstem povinností a činností s tím spojených. Součástí akce jsou také výtvarné, rukodělné, pohybové workshopy a lekce s důrazem na sebeuvolnění a relaxaci, skupinové terapie, individuální terapie, svépomocné skupiny a celopobytový animační program pro dětskou skupinu. Organizace vychází zejména z poptávky rodičů po této tématice.

Nadační fond Vrba byl založen v roce 2016 a poskytuje celorepublikovou pomoc ovdovělým rodinám, které řeší stigmatizující problém. Za dobu svého fungování podpořil více než 400 rodin v těžké životní situaci. V loňském roce hlavní město podpořilo Nadační fond Vrba částkou 250 tisíc korun na projekt komplexní podpory rodin.

Na základě informací Nadačního fondu Vrba žije v České republice přibližně padesát tisíc ovdovělých rodin, které pečují o nezaopatřené děti do 26 let. Díky aktivitám organizace se rodiny nedostávají do sociální izolace a osvětovou činností nadační fond edukuje společnost k zodpovědnému přístupu k administrativním, právním a finančním povinnostem v rámci rodinného života.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha schválila smlouvu o spolupráci s PVS k chystané druhé etapě přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS) v souvislosti s plánovanou druhou etapou přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově (ÚČOV), která se týká stávající vodní linky. Tu je nutné přestavět, neboť přes řadu dílčích rekonstrukcí není schopna zajistit vyčištění přiváděných odpadních vod tak, aby byly plněny podmínky evropské a národní legislativy. Zahájení stavby se předpokládá v příštím roce.

Praha

Praha schválila akční plán pro přechod na cirkulární ekonomiku do roku 2025, rozpracovává projekty pro městské firmy

Radní hl. m. Prahy na pondělním jednání schválili akční plán pro přechod na cirkulární ekonomiku na roky 2023-2025. Náměstkyně primátora Jana Komrsková tak jednou za dva roky předloží pražské radě aktualizovaný seznam projektů vyplývajících ze strategie Cirkulární Praha 2030. Zásobník projektů se rozrostl o 22 položek na celkových 59. Projekty jsou rozděleny do čtyř základních oblastí – stavebnictví, voda, odpady a zemědělství a také potravinová produkce. Ty mají nejvyšší potenciál k úspoře energií a surovin.