Praha podpoří nulté ročníky na středních školách pro ukrajinské studenty

|

Hlavní město podpoří vzdělávání ukrajinské mládeže. Poskytne dotaci na zajištění nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15 až 19 let. Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1 320 000 Kč v pondělí schválili pražští radní.

Děti ukrajinských uprchlíků mají díky podpoře hlavního města šanci na kvalitní vzdělání v Česku. Praha poskytne finance na zajištění adaptačního Programu na podporu nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15 až 19 let na území Prahy na školní rok 2023/2024.

„Děti jsou bezpochyby jednou z nejvíce zranitelných skupin, obzvlášť ty, které musely uprchnout před válkou. Proto jsme podporu a integraci ukrajinských dětí podpořili částkou 1 320 000 Kč, jde tak o další střípek v mozaice pražské pomoci Ukrajině. Pro účastníky nultých ročníků je tak zajištěno kvalitní vzdělání, které jim do budoucna výrazně usnadňuje nástup na střední školu. Jsem rád, že suma jde na velmi konkrétní projekty a bude poskytnuta subjektům, které v oblasti podpory a integrace dlouhodobě odvádějí skvělou práci. Zároveň tím, že organizace typu POST BELLUM tyto nulté ročníky otevírají, výrazně tím odlevují již tak našponovaným kapacitám našich středních škol. Věřím také, že každá takto vynaložená koruna se nám do budoucna vrátí, a to zejména v posílení sociální soudržnosti,“ říká Antonín Klecanda, radní hl. m. Prahy s působností v oblasti školství, sportu a volného času.

O dotaci zažádala nezisková organizace Post Bellum, z. ú. Ta vzdělávací a adaptační kurzy pro ukrajinskou mládež, která nebyla přijata ke studiu na českých školách realizuje od dubna 2022.

„Jsem rád, že tato iniciativa není prostou výukou, ale klíčově přispívá k úspěšné integraci ukrajinských studentů do českého vzdělávacího systému. Získané jazykové a akademické dovednosti nejenže posílí jejich sebejistotu, ale také jim otevřou dveře k lepším příležitostem a zvýší jejich šance na úspěch při přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy v České republice,“ dodává náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, Jiří Pospíšil.

V tuto chvíli se uskutečňuje druhý nultý ročník pro ukrajinské studenty ve věku od 15 do 19 let, tedy pro studenty 10. a 11. třídy v ukrajinském školním systému. Cílem projektu je příprava mladých lidí z Ukrajiny na přijímací řízení a následné studium na středních a vysokých školách v České republice. Projekt potrvá od ledna do června 2024.

Do nultého ročníku nyní dochází 42 studentů, kteří jsou rozděleni do tří studijních skupin dle úrovně znalosti jejich českého jazyka, který se zde učí. V rámci nultého ročníku studenti dále navštěvují výuku matematiky, při níž se věnují přípravě na přijímací zkoušky na střední i vysoké školy.

Podporu nultých ročníku od programu UNICEF obdržely níže zmíněné školy:

  1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
  2. Akademické gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, školy hlavního města Prahy
  3. Gymnázium Karla Sladkovského, Praha 3, Sladkovského náměstí 8
  4. Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11
  5. Institut cizích jazyků, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s. r. o.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha zajistí fungování informačního systému krizového řízení na příští čtyři roky i jeho další rozvoj

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila záměr veřejné zakázky nazvané Podpora a rozvoj IS SYPOS v letech 2024–2028 a zároveň rozhodla o zahájení zadávacího řízení po splnění zákonných podmínek. Informační systém SYPOS je jedním z klíčových systémů pro zajištění podpory řešení krizových situací a mimořádných událostí na území hlavního města. Letos v květnu končí čtyřletá smlouva na poskytování podpory tohoto systému, nyní tak bude zajištěno jeho další fungování.

Praha

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje, odborem dopravy a odborem drah a pozemních komunikací pražského magistrátu a Technickou správou komunikací uskuteční první pilotní projekty ve vybraných lokalitách po projednání s příslušnými městskými částmi.

Praha

Praha odkoupí pozemky pod komunikacemi u Starého Vítkovského tunelu od Českých drah

Rada hl. m. Prahy v pondělí projednala odkup 15 pozemků od Českých drah, na kterých se nachází cyklostezka vycházející ze Starého Vítkovského tunelu a kterých se také dotkla výstavba železničního Nového spojení. Celková kupní cena všech pozemků činí necelých 20 milionů korun. Transakci bude muset ještě posvětit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.