Praha odkoupí pozemky pod komunikacemi u Starého Vítkovského tunelu od Českých drah

|

Rada hl. m. Prahy v pondělí projednala odkup 15 pozemků od Českých drah, na kterých se nachází cyklostezka vycházející ze Starého Vítkovského tunelu a kterých se také dotkla výstavba železničního Nového spojení. Celková kupní cena všech pozemků činí necelých 20 milionů korun. Transakci bude muset ještě posvětit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

„Praha odkupem scelí své vlastnictví v lokalitě, což zjednoduší péči o komunikace. V místě je hojně využívaná stezka pro chodce a cyklisty,“ shrnuje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adam Zábranský.

Na odkupovaných pozemcích v katastrálním území Žižkov se nachází zeleň, část veřejných komunikací pro pěší a cyklostezky. Pozemky byly také zasaženy výstavbou Nového spojení, tedy železniční stavbou spojující hlavní nádraží, Masarykovo nádraží i železniční stanice Libeň, Vysočany a Holešovice.

Za 19 800 870 korun hlavní město odkupem 15 parcel získá celkem 20,5 tisíc metrů čtverečních pozemků, tedy jeden metr čtvereční za cca 964 korun. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Na čtvrtek je plánován další protest zemědělců, který ochromí dopravu. Metropole žádá občany, aby se vyhnuli cestám autem a využili kolejovou dopravu

Hlavní město čeká ve čtvrtek 7. března 2024 opět protest zemědělců, který může zásadním způsobem ochromit dopravu v hlavním městě. Organizátoři plánují trasy příjezdu stovek traktorů a další zemědělské techniky z celkem pěti směrů, konkrétně Starého Vestce, Kněževsi u Prahy, Jesenice, Nové vsi II. a od OC Letňany. Nájezd techniky na tato místa by se měl uskutečnit mezi 5. a 6. hodinou ranní. Následně technika vyrazí do metropole. Hlavní město proto důrazně žádá občany, aby do hlavního města ve čtvrtek nejezdili automobily a pokud je to možné, využili například možnost práce z domova. Pokud občané do hlavního města musí i přesto cestovat, měli by zvolit kolejovou dopravu a vyhnout se cestám v okolí Úřadu vlády a Letenských sadů.

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Dnes, ve středu 6. března 2024, se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.