Praha odkoupí pozemek pro novou základní školu na sídlišti Jahodnice v Hostavicích

|

Zastupitelstvo hl. m. Prahy ve čtvrtek schválilo odkoupení pozemku v Hostavicích, na kterém vznikne nová základní škola. Pomůže tak vyřešit dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitou základních škol v Praze 14.

Hlavní město Praha odkoupí pozemek o výměře 7 102 metrů čtverečních od společnosti UNIMEX GROUP za 47,3 milionu korun. Ten bude svěřen do správy Městské části Praha 14. Území sousedí s jiným pozemkem ve vlastnictví Prahy a ve svěřené správě Městské části Praha 14, na kterém byla v ulici U Hostavického potoka v roce 2017 za finanční podpory hlavního města i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR otevřena nová mateřská školka.

„Na odkoupeném pozemku vznikne nová základní škola, která pomůže řešit dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitou základních škol v Praze 14,” říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Je nesmírně důležité, aby Praha disponovala dostatečným počtem pozemků pro výstavbu nových vzdělávacích institucí. Dle demografických údajů dochází v celé Praze k nárůstu počtu žáků na všech úrovních vzdělávacího systému a je potřeba na tuto situaci reagovat s předstihem. Věřím, že se nám i v budoucnu podaří získat další pozemky a nemovitosti v místech, kde je to nejvíce potřeba,“ uvádí radní pro oblast školství, sportu a volného času Antonín Klecanda.

„Odkoupení pozemku v Hostavicích, kde se má postavit nová základní škola, je dalším důkazem, že vedení hlavního města bere problém kapacit na školách všech úrovní vážně. Poděkování patří všem, kteří se na této transakci podíleli,“ dodává primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Praha 14 má celkem šest základních škol, jejichž hlavní kapacity jsou soustředěny na sídlišti, kde byla v době jejího vzniku nejvyšší koncentrace obyvatel. Oproti tomu růst nové zástavby na Jahodnici a Hutích nové školní kapacity nezahrnoval. Například ve spádové základní škole Chvaletická byl o zápis do prvních tříd takový zájem, že o umístění dětí se muselo losovat. Od příštího školního roku zde otevře nová první třída, kterou doplní nová pobočka Základní školy Šimanovská v Baštýřské ulici pro desítky dětí.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Praha v příštím roce investuje do vodohospodářské infrastruktury více než 3 miliardy korun

Rada hl. m. Prahyschválila návrh Ročního plánu obnovy, rekonstrukce, modernizace a rozvoje vodohospodářského majetku zajišťovaných Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (PVS) v roce 2024. Celkové finanční zdroje na investice jsou předpokládány ve výši 3 388 623 000 Kč a vycházejí z předpokládané výše vodného a stočného na rok 2024 připadající na 3 336 165 000 Kč. Dále jsou finanční zdroje navýšeny o dotace, které budou poskytnuty Ministerstvem zemědělství ČR v předpokládané výši 52 458 000 Kč.

Praha

Praha schválila aktualizovanou podobu Architektonické studie rekonstrukce Libeňského soumostí

Rada hl. m. Prahy schválila aktualizaci Architektonické studie podle návrhu architekta Petra Teje, která definuje zásadní parametry rekonstrukce Libeňského soumostí a přilehlého okolí. Ve studii je obsažena i koordinace se všemi stavebními záměry v okolí soumostí a vychází z původního Janákova řešení v podobě repliky nosné konstrukce na stávajících pilířích v řece Vltavě. Návrh také počítá s rozsáhlejší rekonstrukcí obloukového mostu přes Vltavu. Obloukovou konstrukci inundačního mostu přes zaniklé východní rameno řeky Vltavy nahradí volná tvarová replika. Obloukové mosty jsou propojeny nově navrženými trámovými konstrukcemi, které tvarově navazují na původní Janákův návrh předpolí obloukových mostů.