Praha finančně podpoří projekt výstavby pavilonu v Běchovicích pro potřeby sociálních služeb

|

Radní hl. m. Prahy v pondělí odsouhlasili poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha–Běchovice ve výši 3 000 000 Kč na projektovou dokumentaci k výstavbě nového pavilonu v areálu Sociálních služeb Běchovice, z.ú. Záměr městské části tak v příštích letech rozšíří potřebné kapacity v oblasti sociálních služeb na území Prahy.

„Jsem moc rád, že jsme dnes schválili tento tisk. Vzhledem k demografickému vývoji Prahy je rozumné rozšiřovat kapacity lůžek, doplňovat kvalitní zázemí a dosahovat moderních standardů. Úprava již existujícího projektu je dle nás nejefektivnějším způsobem, jak těchto cílů dosáhnout,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast financí Zdeněk Kovářík.

„Možnost dalšího rozšíření kapacity sociálních služeb v rámci projektu v Běchovicích je v intencích naší dlouhodobé strategie, která spočívá právě ve snaze navyšovat počet lůžek. Jak ostatně ukázala nedávná studie Institutu plánování a rozvoje Prahy, kapacit v hlavním městě je stále nedostatek a jejich potřebnost bude dále narůstat. Věřím, že zastupitelé a zastupitelky to uvidí podobně a poskytnutí účelové investiční dotace na výstavbu třetího pavilonu v Běchovicích podpoří,“ uvádí náměstkyně pražského primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Městská část Praha–Běchovice se letos v květnu obrátila na hlavní město s žádostí o poskytnutí účelové investiční dotace na projektovou dokumentaci k výstavbě třetího pavilonu v rámci areálu Sociálních služeb Běchovice, z.ú. Hlavními důvody pro změnu původního projektu bylo zapracovat požadavky a rozšířit nabídku sociálních služeb podle Materiálně technického standardu (věcné podmínky pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy) a dosáhnout požadovaného energetického standardu pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nový standard dle PENNB 2022).

V souvislosti s tímto zadáním dochází i k dalším změnám v projektu, například ke zrušení společenského sálu a atria ve vstupní hale s cílem úspory dispozičních nároků, dále k navýšení kapacity lůžek, ke zlepšení standardu pokojů a navazujícího zázemí. Mění se také energetická koncepce objektu za účelem splnění výzvy v rámci Národního plánu obnovy pro rok 2022.

Pražští radní poskytnutí účelové investiční dotace městské části ve výši 3 000 000 Kč na tento účel odsouhlasili, záměr ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město symbolicky vyvěsilo státní vlajku Izraele

Praha vyvěsila vlajku Izraele na budovu Nové radnice, čímž deklaruje podporu a solidaritu obyvatelům tohoto státu. Zároveň již byla o víkendu modře a bíle rozsvícena Petřínská rozhledna. Izrael čelí od sobotního dne raketovým a pozemním útokům ze strany radikálního hnutí Hamás.

Praha

V areálu Domova pro zrakově postižené Palata vyroste nový pavilon pro klienty se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou

Rada hl. m. Prahy dnes odsouhlasila záměr veřejné zakázky na výstavbu budovy Palata II, která vznikne ve stávajícím areálu Palata – Domov pro zrakově postižené na Smíchově. Pražští radní zároveň schválili jmenování hodnoticí komise veřejné zakázky a úpravu celkových nákladů investiční akce. Smyslem tohoto záměru je nabídnout nové kapacity pro poskytování pobytové sociální péče, zejména pro osoby trpící stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou.

Praha

Ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka získal ocenění celního úřadu za příkladnou dlouholetou spolupráci

V prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice se v úterý 10. října 2023 uskutečnilo slavnostní předávání čestných odznaků Celního úřadu pro hlavní město Prahu. Při této příležitosti udělil ředitel pražského celního úřadu Josef Vachtl čestný odznak také řediteli Magistrátu hl. m. Prahy Martinu Kubelkovi za mimořádné zásluhy při plnění úkolů ve prospěch celního úřadu.