Praha finančně podpoří fungování školy pro děti s kombinovaným postižením ve Štěrboholech

|

Rada hl. m Prahy dnes schválila poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 1 700 000 Kč Mateřské škole a základní škole pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile, o.p.s. v Praze 10. Organizace prostřednictvím kolektivu pedagogů a zdravotníků o tyto děti nejen pečuje, ale snaží se je i vzdělávat a poskytovat podporu jejich rodinám.

Smiling Crocodile je nestátní nezisková organizace, která vede speciální centrum poskytující komplexní služby rozvíjející smyslové, mentální a sociální dovednosti dětí s nejtěžším postižením a zároveň nabízí dlouhodobou podporu jejich rodinám.

„Smiling Crocodile je unikátní zařízení pro těžce nemocné děti, které nemá v celé republice obdoby. Práce, kterou tu zaměstnanci odvádí s takto vážně nemocnými dětmi a jejich rodinami, je více než obdivuhodná. Stejně jako zaměstnanci této školy věřím, že každé dítě má právo na vzdělání, kvalitní život a patří do naší společnosti, která by se o ně měla postarat. Jsem přesvědčená o důležitosti podpory hlavního města Prahy zařízením, která hrají klíčovou roli v rozvoji a integraci dětí s postižením a jejich rodin. Všichni se určitě shodneme na tom, že si přejeme, aby byl i život dětí s kombinovaným postižením stejně plnohodnotný, jako je život jejich vrstevníků, kteří měli na startu života větší štěstí,“ říká Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví.

V moderním centru v pražských Štěrboholech poskytuje Smiling Crocodile těmto dětem pod jednou střechou odborné vzdělávání v MŠ a ZŠ speciální, rozvoj komunikace a nácvik sebeobsluhy. Vzhledem k závažným zdravotním komplikacím všech dětí jsou nedílnou součástí komplexní péče také odborné rehabilitace a specializované terapie (fyzioterapie, Vojtova metoda, dětské masáže, vodoléčba, aromaterapie, muzikoterapie, dramaterapie, canisterapie, pobyt v multisenzoriální místnosti aj.), dále prvky rané péče a paliativní péče.

„V současné době organizace pracuje na registraci centra také jako sociální služby a jako nestátního zdravotnického zařízení, aby bylo v budoucnu možné financovat poskytované služby
z dalších zdrojů, mimo jiné také z veřejného zdravotního pojištění. Do té doby je však třeba pokrýt nutné náklady na personál, který již tyto služby dětem poskytuje
a výrazně tak zlepšuje kvalitu života těchto dětí i jejich rodin a to někdy, bohužel, až do konce jejich dnů,“ dodává náměstkyně Udženija.

Pražští radní proto nyní schválili poskytnutí finančního daru na základě darovací smlouvy Mateřské škole a základní škole pro děti s kombinovaným postižením Smiling Crocodile, o.p.s. ve výši 1 700 000 Kč.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Primátorská adventní sbírka opět pomůže potřebným

Praha ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj připravila tradiční Primátorskou adventní sbírku, která se letos uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2023 na Mariánském náměstí od 10:00 do 18:00 hodin. Představitelé hlavního města, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, ale i městských organizací nebo zástupci velvyslanectví sídlících v metropoli, různé instituce, soukromé firmy i široká veřejnost může darováním základních trvanlivých potravin nebo drogerie pomoci spoluobčanům v nouzi.

Praha

V Šeberově vznikne tréninkový areál pro mládež

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila svěření pozemku o výměře téměř 150 tisíc metrů čtverečných městské části Praha – Šeberov. Ta ho pronajme sportovnímu klubu Slavia Praha, který zde vybuduje sportovní areál pro studenty fotbalové akademie, ale i pro veřejnost a pro žáky aktuálně budované základní školy v sousedství areálu.