Praha dokončila 57 projektů pro adaptaci na změnu klimatu v hodnotě 377 milionů korun

|

Pražské městské části, odbory Magistrátu hl. m. Prahy a městské organizace v letech 2022-2023 úspěšně ukončily 57 projektů v celkové hodnotě 377 milionů korun, které pomohou Praze s adaptací na změnu klimatu. Do Zásobníku bylo nově zařazeno 75 projektů a 24 záměrů.

„Do realizace projektů se zapojilo 51 městských částí, 14 organizací a společností hlavního města Prahy a 3 odbory pražského magistrátu. Dokončené projekty spadají zejména do kategorie takzvané modrozelené infrastruktury využívající přínosů a užitků přírodních procesů a takzvané šedé infrastruktury primárně založené na využití technických prvků,” říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková, která každoroční zprávu o naplňování implementačního plánu Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020-2024 předložila Radě hl. m. Prahy.

V rámci adaptace na klimatickou změnu se každý rok realizuje několik desítek konkrétních projektů týkajících se výsadby stromů a keřů, údržby a obnovy zeleně, revitalizace a obnovy vodních ploch a toků, obnovy cest, alejí a parků, projekty pro zadržování vody v krajině a zlepšení mikroklimatu, realizace pítek, mlžítek a dalších vodních prvků či budování protipovodňových opatření.

Projekty z hlediska cílů Strategie adaptace, aktuálnosti a přínosů hodnotí Pracovní skupina pro adaptaci na změnu klimatu zřízená a jmenovaná v rámci Komise Rady hl. m. Prahy pro klima. Do Zásobníku nově přidala 75 projektů a 24 záměrů. Celkově se v něm teď nachází 324 projektů a 93 záměrů v hodnotě více než 12 miliard korun.

Zařazení projektu do Zásobníku neznamená automaticky příslib jeho finančního krytí z prostředků rozpočtu hlavního města. Projektový tým Strategie adaptace proto sleduje možnosti získání dotací a informuje jednotlivé garanty projektů či záměrů o možnostech spolufinancování například z prostředků Evropské unie nebo Národního programu Životní prostředí, z výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu a z dalších.

Aktuální Zásobník je publikován na portále adaptacepraha.cz, kde se uskutečnilo několik úprav pro zvýšení přehlednosti. Projektové karty všech ukončených projektů je nyní možné filtrovat dle lokality, garanta, dle zaměření a stavu. Novinkou je interaktivní mapa s vyznačením a popisem projektů.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Návrhy reformy Zón placeného stání a na zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v historickém centru budou nyní připomínkovat městské části

Návrh celoměstské reformy Zón placeného stání a návrh na zpoplatnění vjezdu do vybraných ulic v centru Prahy byly odeslány k připomínkování městským částem dle harmonogramu schváleného Výborem pro dopravu hl. m. Prahy. Připomínky má nyní možnost zaslat všech 57 pražských městských částí, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a všechny odbory Magistrátu hl. m. Prahy. Na zaslání připomínek budou mít městské části čas do 17. ledna 2024. Změny by měly mimo jiné přinést více pravomocí městským částem v oblasti rezidenčního parkování či lepší plynulost MHD v centru města. Po zapracování připomínek by v případě následné shody v magistrátní koalici měly být návrhy schváleny s účinností od října 2024.

Praha

Od středy se budou moci lidé poklonit památce Karla Schwarzenberga v kostele Panny Marie v Praze 1. Hlavní město poskytne organizátorům součinnost

Od středy 6. prosince do pátku 8. prosince 2023 se bude moci veřejnost poklonit památce zesnulého Karla Schwarzenberga v kostele Panny Marie pod řetězem v Praze 1, kde bude vystavena jeho rakev. Hlavní město v rámci zajištění důstojné možnosti rozloučení poskytlo organizátorům a městské části Praha 1 součinnost v podobě dohledu policie, hasičů a dalších složek.

Praha

Hlavní město doporučuje lidem obezřetnost kvůli nebezpečí pádu sněhu ze střech

Po několika dnech, kdy v Praze sněžilo a teploty sahaly pod bod mrazu, se v současnosti mírně otepluje, což s sebou přináší i zvýšené riziko nekontrolovaného pádu tajícího sněhu a ledu zejména ze střech domů na chodníky, kde se pohybují chodci. To vytváří nebezpečné situace a hrozí zranění či poškození majetku. Majitelé by proto měli zajistit střechy svých objektů, případně ohraničit prostor, kde hrozí pád sněhu či ledu ze střech. Některé kroky takto již Magistrát hl. m. Prahy učinil u svých budov.