Praha a UNICEF aktivně podporují sociální soudržnost v hlavním městě

|

V Zastupitelském sále Magistrátu hl. m. Prahy na Nové radnici se ve středu 18. října sešli zástupci pražských neziskových organizací a městských částí spolu s Dětským fondem OSN (UNICEF). V rámci odborné konference nazvané Sociální koheze v Praze zde pracovali na prohloubení spolupráce v souvislosti s posilováním sociální soudržnosti ve společnosti.

„Ukrajinské děti a mládež stále patří k nejvíce ohroženým skupinám vůči řadě faktorů včetně odloučení od rodiny, sociální izolace nebo diskriminace. Projekty na podporu sociální soudržnosti tak bude Praha i nadále podporovat,“ vysvětluje Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Konferenci konanou v prostorách Nové radnice zahájila vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace Yulia Oleinik spolu s předsedou Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva hl. m. Prahy Jiřím Knitlem.

Hlavním cílem konference je posílit kapacitu místních organizací aktivně zapojených do reakce na uprchlickou situaci v Praze v oblasti posilování sociální soudržnosti mezi hostitelskou komunitou a uprchlíky. Zároveň chceme vytvořit síť organizací a partnerů aktivních v oblasti sociální soudržnosti, sladit naše aktivity, sdílet zkušenosti a navzájem se učit,“ definovala záměr konference Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v Česku.

V průběhu celodenní konference, které se zúčastnilo na šest desítek podpořených organizací, měli účastníci možnost prohloubit spolupráci, seznámit se s výsledky jednotlivých projektů, ale i upozornit na možná úskalí v oblasti integrace. Součástí akce byly také praktické workshopy participativních technik a aktivit nebo panelová diskuse s mladými lidmi.

Spolupráce mezi UNICEF a hlavním městem vychází z Grantového programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023, který byl vyhlášen na jaře letošního roku a zapojilo se do něj více než 60 projektů. Celková finanční podpora dosáhla částky přesahující 65 milionu korun.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Na Mariánském náměstí začíná výstava lamp a historie veřejného osvětlení

Od čtvrtka mohou Pražané i návštěvníci metropole zavítat na unikátní výstavu, která připomíná 300 let od prvního trvalého osvětlení města olejovými lucernami. Historický vývoj pouličních lamp přibližují dobové ilustrace, fotografie a zajímavosti z provozu osvětlení. Výstava na Mariánském náměstí před budovou pražského magistrátu je volně přístupná až do 15. listopadu.

Praha

Praha podporuje zvyšování kvality praxí žáků a studentů v předškolním vzdělávání

Magistrát hl. m. Prahy v rámci dlouhodobého projektu iKAP 2 – Komplexní program rozvoje klíčových oblastí pražského školství realizoval ve spolupráci s Hospodářskou komorou hl. m. Prahy klíčovou aktivitu zaměřenou na oblast zvyšování kvality praxí v předškolním vzdělávání. Součástí aktivity je i závěrečná konference Platformy pro oblast pedagogických praxí v předškolním vzdělávání, která se uskutečnila ve čtvrtek 19. října 2023 v Zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy.