Pošta Partner musí být prospěšná pro všechny strany

|

Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán ve čtvrtek 14. března jednal se starostkou obce Nezdenice Libuší Bídovou o možnostech převodu poštovní pobočky na poštu Partner a prodeji budovy, v níž tato pobočka sídlí, místní samosprávě.

„Základním předpokladem vzniku pošty Partner je dohoda mezi Českou poštou a provozovatelem s akceptací místních specifik. Tento vztah musí být férový a prospěšný pro všechny zúčastněné strany. Česká pošta provozuje 920 pošt Partner a žádná nevznikla na základě nátlaku ze strany naší firmy. Naším zájmem je, aby poštovní služby byly v obci Nezdenice zachovány. Poštou Partner se pro obec také otevírá možnost odkoupit budovu, kde provozovna sídlí. Po vyřešení historických právních a smluvních vazeb je možné celý převod realizovat,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Projekt Pošta Partner je právně ukotven ve smluvním vztahu mezi Českou poštou a obcí nebo soukromým provozovatelem. Cesta k dosažení této dohody je ale u každého případu individuální. Nelze strojově převádět pobočky na partnerské provozovny bez ohledu na specifické místní podmínky a bez přihlédnutí k historickým souvislostem. Česká pošta bude tento postup vždy ctít.

„Velmi oceňuji přístup pana generálního ředitele. Po mé osobní prosbě o seznámení se s našimi nelehkými podmínkami se se mnou sešel a společně jsme se dohodli na dalších krocích, které naší obci umožní získat budovu České pošty. Takový férový styl komunikace velice vítám a vidím v něm jednoznačně i cestu pro oboustranně smysluplnou spolupráci,“ říká starostka obce Libuše Bídová.

PODCAST:

15. 3. 2024 - Matyáš Vitík, tiskový mluvčí České pošty (m4a, 189kB)

Foto: zleva generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán, starostka obce Nezdenice Libuše Bídová, vedoucí pošty Nezdenice Vladislav Ťulpík

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Česká pošta

Česká pošta pomůže NAKITu a NAKIT České poště

Spolupráce dvou státních podniků, které mají společného zakladatele, Ministerstvo vnitra, dostala v pondělí 18. března svůj pilotní, formální rámec. Na společném jednání v Brně si generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán a ředitel NAKIT Jan Ďoubal stanovili harmonogram spolupráce a konkrétní agendu, na které mohou synergicky spolupracovat. Cílem aktivit je úspora nákladů obou entit a širší paleta služeb pro všechny zákazníky.

Česká pošta

Letošní velikonoční razítko je s motivem beránka

Patříte mezi sběratele, kteří využívají příležitostná poštovní razítka České pošty? Nebo prostě chcete jen potěšit své příbuzné či přátele? Mezi pravidelná tradiční příležitostná poštovní razítka patří vedle nejoblíbenější Ježíškovy pošty na Božím Daru, Silvestrovského razítka na Pražském Hradě, Valentýnského razítka v Milostíně také razítko velikonoční, které se používá v Kraslicích. Už od devadesátých let minulého století tam zájemci vždy o Velikonocích posílají listovní zásilky s tím, že se jim vrátí oraženy každoročně obměňovaným motivem. Zatímco na loňském razítku byl motiv kuřete, to letošní, z dílny Pavla Sivka, má motiv velikonočního beránka. Zájemci je mohou získat v termínu od 25. do 28. března.

Česká pošta

Česká pošta od září navýší svým zaměstnancům mzdy v průměru o 10 %

V rámci postupující stabilizace provozního hospodaření České pošty bylo rozhodnuto o navýšení mezd v průměru o 10 % od 1. září 2024. Navýšení se bude týkat všech provozních a administrativních zaměstnanců v tarifních mzdách. Zároveň byla v březnu zaměstnancům vyplacena mimořádná odměna za úspěšnou implementaci všech krizových opatření v roce 2023. Vyplacení mimořádné odměny i navýšení mezd je výsledkem jednání vedení České pošty se zástupci všech odborových organizací působících na České poště.