Personální změny ve vedení České pošty

|

Nové vedení budou mít úsek generálního ředitele, divize státní poštovní služby a úsek ICT a eGovernment.

Generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán v pondělí 11. března představil personální změny ve vedení České pošty. Jejich důvodem je zvýraznění akceschopnosti podniku v některých klíčových oblastech. Česká pošta prochází transformačním obdobím a určité agendy je potřeba posunout jiným směrem. Změny mají přispět k výraznější stabilizaci vedení podniku a povedou k otevřené, přímé a jasné komunikaci zásadních problematik zejména k zaměstnancům podniku.

Novým ředitelem úseku ICT a eGovernment byl k 11. březnu jmenován Martin Götz, který má dlouholeté zkušenosti v řídících pozicích v IT jak v České republice, tak na Slovensku či v Německu. Podílel se na velkých restrukturalizačních a reorganizačních projektech, kde stavěl a řídil různorodé týmy, ať to bylo na Ministerstvu financí Slovenské republiky, v Pražské plynárenské a.s., Východoslovenské energetice a distribuci nebo ve skupině RWE CZ (Innogy CZ).

„Jsem přesvědčen, že kolega Götz se stane výraznou posilou nejvyššího managementu podniku a svými zkušenostmi posune, byť ve složitých podmínkách státního podniku, agendu IT služeb do moderního a komfortního stylu jak vůči našim zákazníkům, tak i pro interní uživatele,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán a dodává: „Rád bych poděkoval Jaroslavu Hlouškovi, dosavadnímu řediteli úseku ICT a eGovernment, za jeho práci pro Českou poštu, kdy za několik posledních let stabilizoval náš ICT tým a úspěšně realizoval řadu velkých projektů. Přeji kolegovi Hlouškovi jen vše dobré v soukromém i profesním životě.“

Další změna se týká nejvyšší pozice v úseku generálního ředitele. Stávající ředitel Martin Najman byl jmenován ředitelem právního útvaru a jeho klíčovým aktuálním úkolem bude konsolidace právní agendy České pošty a úspěšné dotažení legislativních změn souvisejících s transformací podniku. Na uvolněnou pozici ředitele úseku GŘ bude zveřejněno připravené otevřené výběrové řízení.

„Od nové ředitelky či ředitele úseku generálního ředitele očekávám do budoucna širší kompetenční profil a důraznější prosazování potřeb České pošty v agendách státní správy a samosprávy,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Třetí změnou je jmenování Martiny Ivanové ředitelkou divize státní poštovní služby, pod kterou patří pobočková síť České pošty. Martina Ivanová převzala před rokem řízení divize po Miroslavu Štěpánovi jako pověřená ředitelka.

„Kolegyně Ivanová úspěšně pokračovala v restrukturalizaci pobočkové sítě tak, aby se jeden z našich pilířů mohl stát moderní a páteřní infrastrukturou transformovaného podniku,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán.

Zdroj: www.ceskaposta.cz

Česká pošta

Ašské poštovní služby dostávají nový směr

V úterý 12. března se konalo další jednání generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána a starosty Aše Vítězslava Kokoře. Tématem byla kvalita listovního doručování a budoucnost budovy České pošty, kde aktuálně sídlí dodejna pro doručování listovních zásilek a pobočka.