Padesátá léta – nová výstava v Historické budově Národního muzea

|

50. léta 20. století jsou jedním z nejtemnějších období našich moderních dějin. Obdobím politických procesů, justičních vražd, bezpráví a likvidace demokratických principů správy státu, za což je odpovědná vládnoucí Komunistická strana Československa. Totalitní režim zasáhl do všech oblastí společenské struktury Československa, včetně ekonomiky, kultury, politiky či zahraničního ukotvení země. V tomto období byl nastaven a pokřiven budoucí charakter naší společnosti na mnoho desítek let.

Na výstavě je prezentován širší kontext 50. let, kdy se ústředním bodem stává smrt dvou komunistických vůdců J. V. Stalina a K. Gottwalda. Padesátá léta jdou cestou mnoha kontrastů utvářejících ucelený obraz doby prostřednictvím stěžejních událostí, jako jsou válečné ozvuky, měnová reforma, osudy elit – proces s Miladou Horákovou a Josefem Toufarem, propagandistický filmový průmysl, dobový tisk s tématy korejské války, kolektivizace venkova či třetí odboj, ale také olympijské úspěchy Emila Zátopka a Áji Vrzáňové, a exilové a samizdatové materiály. Ukazují jak zločiny komunistického režimu, tak poválečné nadšení, které tomuto režimu umožnilo převzít politickou moc ve státě. Výstava se též věnuje proměně samostatného Československa ve vazala Sovětského svazu.

Výstava je postavena na zajímavých předmětech ze sbírky Národního muzea, doplněná audiovizuálními prvky, které společně s nevšední architekturou navozují atmosféru tehdejší doby.

Výstava Padesátá léta bude v Historické budově Národního muzea k vidění do konce května příštího roku.

Zdroj: www.nm.cz

Národní muzeum

Dětské muzeum – expozici s unikátním konceptem pro malé návštěvníky otevírá Národní muzeum

V prostorách Nové budovy Národního muzea se 30. června 2023 otevírá návštěvníkům zcela nová expozice s názvem Dětské muzeum. Pečlivě připravený, unikátní koncept klade důraz na dětskou kreativitu a imaginaci, a pomocí interaktivit se zaměřuje na objevování světa kolem nás a odhalování nových perspektiv a souvislostí. Zároveň je místem společných zážitků a mezigeneračního vzdělávání, kde se při společném poznávání setkává generace dětí, rodičů a prarodičů.

Národní muzeum

V Historické budově Národního muzea se otevírá nová výstava Karetní partie zimního krále

V pátek 21. července 2023 se v Historické budově Národního muzea otevírá nová výstava s názvem Karetní partie zimního krále. Ta nabízí návštěvníkům jedinečnou příležitost zhlédnout unikátní soubor 36 alegorických hracích karet pocházejících z Vídně z počátku třicetileté války, která radikálně změnila běh dějin v zemích Koruny české, ale i v celé Evropě.