ORLEN Unipetrol za čtvrt miliardy korun modernizoval jednotku na výrobu patentovaného produktu Chezacarb

|

Skupina ORLEN Unipetrol pokračuje ve svém závazku modernizovat a zvyšovat efektivitu svých výrobních technologií. V letošním roce byla dokončena modernizace jednotky na výrobu elektrovodivých sazí Chezacarb. Implementace nejnovějších technologií do unikátní výrobní jednotky s jejím následným rozšířením přinese zvýšení výrobní kapacity a efektivnější využívání surovinových a energetických zdrojů. Skupina tak plní své závazky v rámci udržitelného rozvoje, inovací a technologického pokroku ohlášené v rámci své strategie rozvoje do roku 2030.

Elektrovodivé saze Chezacarb vznikají jako vedlejší produkt procesu parciální oxidace, při kterém jsou zpracovány ropné zbytky společně s kyslíkem a párou při vysokých teplotách, které dosahují 1300 °C. První fáze modernizace, která zahrnovala celkem 25 dílčích projektů, byla soustředěna na revitalizaci a implementaci nových technologií do výroby. Celková investice do modernizace zařízení, které letos prošlo garančními testy, dosáhla výše 270 milionů Kč.

"Modernizace jednotky Chezacarb je součástí dlouhodobého plánu modernizace našich výrobních zařízení. Investice do jednotky zajistí pokračování bezpečného a stabilního provozu v dalších letech. Zařazením nových technologií se zvýší dostupnost a spolehlivost celé jednotky a zároveň se sníží celková energetická náročnost při zachování produkčních kapacit. V následujících letech jednotku rozšíříme o třetí výrobní linku, která dokáže efektivně zpracovávat všechnu sazovou vodu," uvedl Maciej Romanów, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Do roku 2028 bude jednotka rozšířena o třetí výrobní linku, čímž dojde k rozšíření kapacit a zvýšení efektivity náročného provozu. Elektrovodivé saze Chezacarb jsou používány pro průmyslové aplikace, včetně barvení plastů a při výrobě materiálů, při kterých je nutná prevence vzniku statické elektřiny. Další jsou aplikace v environmentální oblasti s využitím vynikajících sorpčních vlastností Chezacarbu.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

​​

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

Přechod na neruskou ropu v litvínovské rafinérii je technologicky možný

Litvínovská rafinérie skupiny ORLEN Unipetrol, která je s kapacitou 5,8 milionu tun zpracované ropy ročně největší rafinérií v Česku, dokáže technologicky zvládnout přechod na výhradně neruské druhy rop. Potvrdil to říjnový třítýdenní test, během kterého litvínovská rafinérie poprvé ve své historii zpracovávala výhradně neruskou ropu. Následná modernizace závodu, včetně přizpůsobení výrobních a návazných procesů novým ropným směsím, zajistí bezpečnost dodávek pohonných hmot na český trh a zvýší konkurenceschopnost společnosti na mezinárodním trhu. Hlavní podmínkou nutnou pro odklon České republiky od ruské ropy je zvýšení kapacity ropovodu TAL, které je v kompetenci českého státu a má být dokončeno na konci roku 2024. Poté bude ORLEN Unipetrol ve svých rafinériích zpracovávat výhradně neruskou ropu a Česká republika přestane být závislá na dodávkách z Ruské federace.

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol představil novou obchodní značku Enviten®, produktovou řadu recyklovaného polyetylenu a polypropylenu

ORLEN Unipetrol pokračuje v postupném plnění svého závazku stát se nejpozději do roku 2050 emisně neutrální. Ve svém podnikání skupina rozvíjí principy cirkulární ekonomiky, v rámci kterých postupně nahrazuje vstupní fosilní suroviny odpadním materiálem. Ten po zpracování moderními recyklačními procesy uvádí jako produkt do opětovného prodeje. Od ledna příštího roku bude pod obchodní značkou Enviten® nově nabízet recyklovaný polyetylen (r-PE) a polypropylen (r-PP).

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol přechází na výrobu automobilového benzínu BA95 v kvalitě E10

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol realizuje postupné kroky na své cestě k emisní neutralitě, které chce dosáhnout nejpozději v roce 2050. V rámci svého úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého a plnění emisních cílů vytýčených evropskou legislativou začne od 1. ledna 2024 distribuovat na českém trhu automobilový benzín BA95 s označením E10. Tento benzín výrazně snižuje emise skleníkových plynů, protože obsahuje až 10 procent obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu.