ORLEN Unipetrol představil novou obchodní značku Enviten®, produktovou řadu recyklovaného polyetylenu a polypropylenu

|

ORLEN Unipetrol pokračuje v postupném plnění svého závazku stát se nejpozději do roku 2050 emisně neutrální. Ve svém podnikání skupina rozvíjí principy cirkulární ekonomiky, v rámci kterých postupně nahrazuje vstupní fosilní suroviny odpadním materiálem. Ten po zpracování moderními recyklačními procesy uvádí jako produkt do opětovného prodeje. Od ledna příštího roku bude pod obchodní značkou Enviten® nově nabízet recyklovaný polyetylen (r-PE) a polypropylen (r-PP).

„Enviten představuje další krok na naší cestě směrem k udržitelné budoucnosti. Svou postupnou transformací a zaváděním inovativních řešení a produktů, jako je Enviten, pomáháme také našim obchodním partnerům, kteří dále pracují a obchodují s našimi produkty, posouvat se vpřed a plnit náročné ekologické cíle,“ říká Ryszard Pilch, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Nový produkt představuje nový standard pro ekologicky šetrný materiál a je inovativním řešením pro udržitelný průmysl a recyklaci. Díky možnosti stabilizace směsí aditiv, které prodlužují jeho životnost při použití, je skvělou volbou pro nejrůznější aplikace. Skupina ORLEN Unipetrol tak podniká konkrétní kroky ke svému cíli přesáhnout do roku 2030 15% podíl recyklovaného materiálu v petrochemické výrobě.

Recyklovaný polyetylen a recyklovaný polypropylen se budou pod značkou Enviten® dodávat ve formě pelet v homogenizovaných várkách, které zajišťují konzistentní kvalitu pro konečné použití. Pelety jsou skladovány ve vakuových pytlech s ochranným obalem, což chrání materiál před povětrnostními vlivy. Oba produkty skupina ORLEN Unipetrol vyrábí ve své dceřiné společnosti REMAQ v Otrokovicích, která se zabývá výrobou a obchodováním s plastovými recykláty zejména polypropylenem, polyetylenem a polystyrenem, a je českou jedničkou a předním hráčem v regionu střední a východní Evropy.

Enviten® r-PE lze použít pro vstřikování, extruzi, a vyfukování. Konečným produktem mohou být např. přepravky, palety, stavební výrobky, zahradnické nářadí, korugované trubky, netlakové trubky, desky, nádoby do 10 l, či nopové fólie. Enviten® r-PP nabízí širokou škálu aplikací v závislosti na konkrétních potřebách zákazníka. Konečnými produkty mohou být např. předměty do domácnosti a kanceláře, různé nástroje, desky, obaly a další produkty využívaném v automobilovém a stavebním průmyslu.

Skupina ORLEN Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku. Zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů – zejména plastů a hnojiv. Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům na českém i středoevropském trhu. Do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN Benzina v Česku a síť ORLEN na Slovensku a v Maďarsku. ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu. Zaměstnává téměř 6 000 lidí. ORLEN Unipetrol je také společensky odpovědnou společností, a to zejména v oblasti podpory udržitelného rozvoje, vzdělávání, místních komunit a životního prostředí. V roce 2005 se ORLEN Unipetrol stal součástí skupiny ORLEN, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě.

Kontakt: Pavel Kaidl, tiskový mluvčí, telefon: +420 736 502 520, e-mail:

[email protected]

​​

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

ORLEN Unipetrol přechází na výrobu automobilového benzínu BA95 v kvalitě E10

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol realizuje postupné kroky na své cestě k emisní neutralitě, které chce dosáhnout nejpozději v roce 2050. V rámci svého úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého a plnění emisních cílů vytýčených evropskou legislativou začne od 1. ledna 2024 distribuovat na českém trhu automobilový benzín BA95 s označením E10. Tento benzín výrazně snižuje emise skleníkových plynů, protože obsahuje až 10 procent obnovitelného paliva vyráběného z hmoty či odpadu organického původu.

ORLEN Unipetrol

Výrobní jednotka DCPD v Litvínově se stala Nejlepší technickou stavbou roku 2022

Jednotka na výrobu kapalného uhlovodíku dicyklopentadien (DCPD), kterou skupina ORLEN Unipetrol vybudovala ve svém chemickém areálu v Litvínově, byla oceněna titulem Nejlepší technická stavbou roku 2022. Generálním kontraktorem stavby byla společnost Intecha. Soutěž letos již 19. rokem pořádala Inženýrská komora pod záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva pro místní rozvoj. V rámci hodnocení odborná porota hodnotila především technické provedení stavby, její funkčnost a použité technologie. Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo rekordních 74 přihlášených inženýrských návrhů napříč odvětvími, přičemž do finálního hodnocení postoupilo 39 mimořádně kvalitních projektů. Jednotka na výrobu DCPD byla otevřena loni na podzim a hodnota investice do její výstavby dosáhla 831 milionů Kč.

ORLEN Unipetrol

Armáda ČR v kralupské rafinerii: Skupina ORLEN Unipetrol hostila vojenské cvičení

V areálu skupiny ORLEN Unipetrol v Kralupech nad Vltavou uskutečnila Armáda ČR plánované vojenské cvičení, jehož cílem bylo ověření připravenosti teritoriálních sil a posílení spolupráce s IZS při ochraně objektů spadající do kritické infrastruktury státu. Cvičení pod velením Krajského vojenského velitelství Praha pro Středočeský kraj bylo zaměřené na zdokonalení vojáků pěší roty Aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky. Během cvičení byly nacvičovány různé typy bezpečnostních incidentů vojenského i nevojenského charakteru.