Ochoz Historické budovy Národního muzea ozdobí busta hraběte Harracha a na jeho počest se dnes rozezní zvony

|

V den 114. výročí úmrtí Jana Nepomuka Františka Harracha bude v Panteonu Národního muzea v úterý 12. prosince 2023 večer odhalena jeho busta. V 15 hodin se na jeho počest rozezní zvony katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, ve zvonici u chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a v mnoha dalších kostelích. Zvonit se bude i na zámku Hrádek u Nechanic a na Moravě v Kuníně u Nového Jičína. Busta bude v polovině ledna příštího roku umístěna nad slavnostní schodišťovou dvoranu Historické budovy Národního muzea mezi portrétní plastiky dalších osobností, které se zasloužily o vznik Národního muzea.

Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828–1909) patřil mezi nejvýraznější osobnosti českého národního života v druhé polovině 19. století. Významně se zasloužil o dokončení Historické budovy Národního muzea na Václavském náměstí. Jako prezident Společnosti Muzea Království českého, kterým byl od roku 1890 až do své smrti, se intenzivně zabýval stěhováním sbírek a budováním stálých expozic. Jako kurátor Matice české, fungující při Národním muzeu, podporoval vydávání české literatury. Stál při zrodu dalších národních institucí, zapojoval se do politického života a intenzivně se věnoval ochraně a popularizaci Krkonoš, kde bylo jeho trvalé sídlo.

Národní muzeum a Společnost Národního muzea se v letošním roce rozhodly realizovat odlití busty Jana Harracha podle návrhu známého sochaře Bohumila Kafky (1878–1942) z roku 1910. Jemu byla zadána realizace busty Zemským výborem Království českého v prosinci 1909. K finalizaci a trvalému umístění busty v Muzeu Království českého (dnešní Národní muzeum) ale nakonec nedošlo a zachoval se jen Kafkův sádrový model.

„K Národnímu muzeu měl Jan Nepomuk František hrabě Harrach hluboký vztah po celý život a jsme mu za mnohé velmi vděčni. Jsem rád, že umístěním jeho busty v prostorách Národního muzea můžeme alespoň částečně splatit velký dluh, který k němu máme. Chtěl bych velice poděkovat Společnosti Národního muzea, organizátorům sbírky, dárcům a všem, díky nimž mohla být busta zhotovena,“ říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Zhotovení bronzového odlitku Harrachovy busty bylo financováno z prostředků Národního muzea a z prostředků veřejné sbírky, vyhlášené v červnu 2023 v Jilemnici. Zapojili se do ní donátoři především z východních Čech, mnozí členové Společnosti Národního muzea, a výrazná finanční podpora přišla také od vídeňských Čechů a mnohých dalších. Přípravu sádrového modelu k odlití zajistil ateliér restaurování Akademie výtvarných umění, především zastoupený Lukášem Kubíčkem. Odlévání proběhlo ve slévárně Ještědský bronz v Mníšku u Liberce. Do busty byla uložena schránka, která obsahuje životopisnou knihu o Janu Harrachovi, seznam dárců, informace o dobročinné sbírce, pamětní list o odhalení, Vídeňské svobodné listy a Sborník Národního muzea z roku 2014, obsahující články o Janu Harrachovi. Před definitivním instalováním bude busta vystavena v Panteonu Národního muzea do poloviny ledna 2024.

Zdroj: www.nm.cz

Národní muzeum

Unikátní nález dosud neznámého druhu pravěké šelmy se podařil paleontologům Národního muzea a Přírodovědecké fakulty UK, po Francii je to druhý podobný objev v Evropě

Významný nález, který představuje jediný doklad tohoto druhu na celém světě, se podařil paleontologovi Národního muzea Borisovi Ekrtovi. Ten při geologickém výzkumu s kolegyní Lucií Kunstmülerovou z Univerzity Karlovy v okolí Valče na Karlovarsku objevil levou spodní čelist zvířete z období raných třetihor, u níž se při pozdějším rozsáhlém zkoumání ukázalo, že jde o dosud neznámý a nepopsaný druh šelmy. Nález je tak nejstarším dokladem kočkotvárných šelem v Evropě. Už od června letošního roku se s ním budou moci seznámit návštěvníci v přírodovědné expozici Národního muzea Okna do pravěku.

Národní muzeum

V Nové budově Národního muzea se otevřela výstava Czech Press Photo 2023

Právě dnes, 1. února se v Nové budově Národního muzea otevírá 29. přehlídka fotografií Czech Press Photo 2023. V rámci výstavy mají návštěvníci až do konce srpna možnost si prohlédnout celkem 470 tištěných velkoformátových snímků a více než 240 fotografií v obrazovkách a projekcích od 120 autorů. Vítězové si své ceny převzali na slavnostním večeru v Historické budově Národního muzea 31. ledna. Fotografií roku, kterou mezinárodní porota vybrala ze série snímků, se stala fotka Romana Vondrouše s názvem Výtržnosti u soudu.

Národní muzeum

Národní muzeum zaznamenalo v roce 2023 rekordní návštěvnost 1 145 334 návštěvníků, v letošním roce připomene osobnost Bedřicha Smetany a pozve návštěvníky do pravěku

V loňském roce představilo Národní muzeum návštěvníkům čtyři velké výstavní projekty, které byly postupně doplněny menšími tematickými výstavami, otevřelo unikátní Dětské muzeum a rozšířilo mobilní aplikaci Národní muzeum v kapse. To vše přispělo k dalšímu úspěšnému roku i rekordní návštěvnosti, kdy si Muzejní komplex i další budovy Národního muzea prohlédlo 1 145 334 návštěvníků, což je o téměř 140 tisíc více než v roce předešlém. I letošní rok bude v Národním muzeu plný novinek. Dvěma výstavami připomene 200. výročí narození hudebního skladatele Bedřicha Smetany a návštěvníky pozve do pravěku za lovcem mamutů Eduardem Štorchem.