O Čapadlo Hollar se mohou hlásit zájemci. Praha hledá provozovatele atraktivního místa u Vltavy

|

Městská společnost TRADE CENTRE PRAHA a.s. (TCP) hledá provozovatele prostor Čapadla Hollar na náplavce Smetanova nábřeží. Zájemci o atraktivní prostor se mohou hlásit do 20. listopadu 2023. TCP s nově vysoutěženým provozovatelem uzavře nájemní smlouvu jak na samotný tunel čapadla a okolní náplavku, tak nově také na nezpevněnou travnatou plochu v okolí. Cílem řízení je zajistit zajímavý a atraktivní provoz na významném veřejném místě na břehu Vltavy a přispět tak k jeho dalšímu rozvoji.

Nově vysoutěžený provozovatel získá nájemní smlouvu od ledna 2024. Rozhodnout se může mezi smlouvou na dva roky s možností opce na další tři roky, anebo smlouvou na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

TCP aktuálně dle mého pohledu nesystémově zajišťuje úklid skrze jiný subjekt namísto toho, aby si ho řešil provozovatel sám. Zároveň zkušenosti ukazují, že do nájemní smlouvy by bylo vhodné zahrnout i nezpevněnou část venkovního prostoru. I proto jsme se rozhodli vysoutěžit provozovatele znovu – nový provozovatel si sám bude zajišťovat úklid, od počátku bude jasné, že jde o smlouvu na několik let, a do nájemní smlouvy bude zahrnuta i nezpevněná část prostoru u řeky, uvádí radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

Plocha pronájmu se skládá celkem ze tří částí a je tvořena tunelem čapadla, zpevněnou částí náplavky a nezpevněnou částí travnaté plochy na náplavce, celkem se jedná o 1 393 m². V rámci výběrového řízení bude primárně hodnocen dramaturgický záměr, jakým chce pronajímatel prostory provozovat, dále bude hrát roli také nabídnutá cena za pronájem začínající na 30 000 korun za měsíc a předchozí zkušenosti provozovatele s podobným typem podnikání.

„Doba pronájmu měla mít v rámci předchozího výběrového řízení na provozovatele nebytových prostor trvání jednoho roku. Současný provozovatel nyní prostory využívá již druhým rokem. Důvodem pro zveřejnění výběrového řízení tedy není nespokojenost se současným provozovatelem, nýbrž zohlednění dosavadních zkušeností s provozem a zasmluvnění celé využívané plochy na další období,“ doplňuje tiskový mluvčí TCP Martin Boška.

Zájemci mohou své nabídky podávat do 20. listopadu 2023. Kompletní informace jsou k dispozici na stránkách TCP.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Hlavní město s pomocí získané dotace zajistí na příští roky dostupnost azylových domů, domů na půl cesty nebo intervenčního centra

Pražští radní dnes odsouhlasili přijetí evropské dotace z Operačního programu Zaměstnanost plus na uskutečnění projektu nazvaného Podpora zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2024–2027. Finance v celkové výši 547 716 720 Kč následně poslouží k zajištění udržitelnosti fungování azylových domů, domů na půl cesty nebo intervenčního centra v hlavním městě.

Praha

Praha poskytne pět milionů korun na podporu filmového průmyslu v metropoli

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválili poskytnutí finančních prostředků Pražskému audiovizuálnímu nadačnímu fondu formou daru ve výši pět milionů korun. Tento nadační fond podporuje prezentaci hlavního města prostřednictvím audiovizuální tvorby, udržitelný rozvoj lokálního audiovizuálního průmyslu a motivuje české i zahraniční produkce k naplňování principů green filmingu. Zásadní podmínkou podpory je, aby Praha v natáčeném díle představovala skutečně Prahu.

Praha

Hlavní město podpoří integraci Ukrajinců, přispěje na kurzy českého jazyka

Hlavní město pokračuje v integraci válečných uprchlíků z Ukrajiny. Pražští radní v pondělí schválili poskytnutí dotace na intenzivní kurz českého jazyka pro mladé Ukrajince, kteří jsou držiteli dočasné ochrany. Cílem je zvýšit jejich předpoklady pro studium na středních a vysokých školách a lepší uplatnitelnost na pracovním trhu. V Praze podle údajů z loňského roku studovalo střední školu pouze 11,8 % Ukrajinců ve věku 15 až 21 let.