Národní muzeum otevírá výstavu Příběh zámecké knihovny Újezd Svatého Kříže

|

V Historické budově Národního muzea se v pátek 1. prosince 2023 otevírá nová výstava s názvem Příběh zámecké knihovny Újezd Svatého Kříže. Ta prostřednictvím dochovaných exponátů, dobových fotografií a reprodukcí obrazů přibližuje osud knižní sbírky, ale také dnes už zaniklého barokního zámku.

Národní muzeum od roku 1954 odborně spravuje všechny zámecké knihovny v České republice. Jednou z nich je také knihovna ze zámku Újezd Svatého Kříže na Domažlicku, obsahující knihy z oborů historie, genealogie, heraldiky, numismatiky, práva, lékařství, teologie i filozofie, knihy antických autorů i renesančních humanistů, ale i díla věnovaná alchymii, chemii a kabale, stejně jako díla o zemědělství a technice. Z 19. století pocházejí mnohé svazky o historii Čech a dějinách umění.

Výstava nabídne některá díla z této unikátní sbírky jako například Soubor zákonů platný pro Království české, který vytiskl v roce 1564 Jiří Melantrich z Aventýna, knihu o konstrukcích vodotrysků s rytinami technických detailů či rozsáhlé botanické dílo s kolorovanými mědiryty, na jehož vzniku se podílela řada německých vědců. Zajímavá je také obrázková bible z 18. století, bohatě ilustrovaná kniha ze 17. století propojující obory lékařství, matematiky či astrologie z majetku hraběte Hrzána.

Základ zámecké knihovny Újezd Svatého Kříže vznikl už v 17. století, kdy zámek vlastnili Lamingerové z Albenreuthu. Rozvoj knihovny nastal za Františky Romany, svobodné paní Kotzové, která získala dva významné fragmenty starších knihoven. První shromáždil bibliofil František Gottfried Troilo, slezský šlechtic a učenec. Druhým fragmentem je část knihovny hrabat Hrzánů z Harasova. Dramatické osudy zažila knihovna po druhé světové válce. V roce 1949 byl zámek předán vojenské správě a velká část korespondence a dalšího archivního materiálu byla spálena. Knihovna byla převezena na zámek Horšovský Týn, kde v 50. letech vypukl požár, který zasáhl zhruba 800 svazků. Později byla knihovna přesunuta do Kladrub u Stříbra, kde byla sbírka poničena vlivem vlhka a plísní, ale i zásahem zlodějů. V současné době je knihovna bezpečně uložena v depozitářích Národního muzea v Terezíně. Výstava Příběh zámecké knihovny Újezd Svatého Kříže bude v Historické budově Národního muzea otevřena až do konce února příštího roku.

Zdroj: www.nm.cz

Národní muzeum

Ochoz Historické budovy Národního muzea ozdobí busta hraběte Harracha a na jeho počest se dnes rozezní zvony

V den 114. výročí úmrtí Jana Nepomuka Františka Harracha bude v Panteonu Národního muzea v úterý 12. prosince 2023 večer odhalena jeho busta. V 15 hodin se na jeho počest rozezní zvony katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě, ve zvonici u chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně a v mnoha dalších kostelích. Zvonit se bude i na zámku Hrádek u Nechanic a na Moravě v Kuníně u Nového Jičína. Busta bude v polovině ledna příštího roku umístěna nad slavnostní schodišťovou dvoranu Historické budovy Národního muzea mezi portrétní plastiky dalších osobností, které se zasloužily o vznik Národního muzea.

Národní muzeum

Unikátní nález dosud neznámého druhu pravěké šelmy se podařil paleontologům Národního muzea a Přírodovědecké fakulty UK, po Francii je to druhý podobný objev v Evropě

Významný nález, který představuje jediný doklad tohoto druhu na celém světě, se podařil paleontologovi Národního muzea Borisovi Ekrtovi. Ten při geologickém výzkumu s kolegyní Lucií Kunstmülerovou z Univerzity Karlovy v okolí Valče na Karlovarsku objevil levou spodní čelist zvířete z období raných třetihor, u níž se při pozdějším rozsáhlém zkoumání ukázalo, že jde o dosud neznámý a nepopsaný druh šelmy. Nález je tak nejstarším dokladem kočkotvárných šelem v Evropě. Už od června letošního roku se s ním budou moci seznámit návštěvníci v přírodovědné expozici Národního muzea Okna do pravěku.

Národní muzeum

V Nové budově Národního muzea se otevřela výstava Czech Press Photo 2023

Právě dnes, 1. února se v Nové budově Národního muzea otevírá 29. přehlídka fotografií Czech Press Photo 2023. V rámci výstavy mají návštěvníci až do konce srpna možnost si prohlédnout celkem 470 tištěných velkoformátových snímků a více než 240 fotografií v obrazovkách a projekcích od 120 autorů. Vítězové si své ceny převzali na slavnostním večeru v Historické budově Národního muzea 31. ledna. Fotografií roku, kterou mezinárodní porota vybrala ze série snímků, se stala fotka Romana Vondrouše s názvem Výtržnosti u soudu.