Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje granty v programu Cesta ke vzdělání 2024

|

Nadační fond Cesta ke vzdělání již pošestnácté podpoří projekty pražských škol a jejich žáků. Grantový program „Cesta ke vzdělání 2024“ je zaměřen na podporu účasti nadaných studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních pobytech, konferencích, stážích, soutěžích, dále pak také na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Každoročně se nadační fond Cesta ke vzdělání snaží poskytnout podporu nejen žákům, ale i pedagogům středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří. Pokud mají být učitelé nejen schopní, ale ve své práci i nadšení, je zapotřebí jim umožnit, aby se neustále učili a rozvíjeli. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je umožnit jim účast na vzdělávacích pobytech, kde se setkají s jinými pedagogy, poznají nové kultury a objeví nové možnosti. Takové zkušenosti jim obohatí nejen jejich profesní život, ale i jejich osobní růst. Vzdělávání pedagogů v zahraničí je investicí do budoucnosti našich dětí a naší společnosti.

„Již 16. rokem podporuje nadační fond Cesta ke vzdělání talentované studenty a pedagogy v jejich rozvoji nad rámec školních osnov. Jsem nesmírně potěšen zájmem, který o nadační fond každý rok je. Ač bych si to velmi přál, není možné vyhovět všem žádostem, ovšem jsem přesvědčen, že podporujeme opravdu smysluplné projekty, které otevírají bránu do světa našim žákům,“ říká Jiří Růžička, předseda správní rady nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

O příspěvek je možné žádat v termínu od 5. února do 15. března 2024 na akce, které se uskuteční do konce roku 2024. O příspěvky mohou žádat studenti pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, dále pak také pedagogové či školy samotné. V případě nezletilých žáků může o příspěvek zažádat zákonný zástupce žáka.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách cestakevzdelani.praha.eu.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Pravidelná zkouška sirén

Ve středu 7. února 2024 se uskuteční na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. Ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin. Na území hlavního města Prahy budou před polednem na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce.

Praha

Zakázka na komplexní rekonstrukci Divadla na Vinohradech je připravená

Rada hl. m. Prahy odsouhlasila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele, který provede celkovou rekonstrukci Divadla na Vinohradech. Nadlimitní veřejná zakázka by měla být zadána do konce dubna, návrh na rozhodnutí o výběru dodavatele by měl být hotový do konce letošní července. Záměr ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Předpokládané celkové náklady činí 2 950 000 000 Kč včetně DPH.