Nadace ORLEN Unipetrol navázala spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a podpoří Národní síť záchranných stanic

|

Nadace ORLEN Unipetrol navázala spolupráci s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP). Ten je největší nevládní neziskovou organizací zaměřenou na ochranu přírody a krajiny v České republice, jehož posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V rámci spolupráce Nadace ORLEN Unipetrol podpoří také pomoc orlům a sokolům, kteří se jako zranění dostali do některé ze záchranných stanic, kterou ČSOP sdružuje. V jedné ze záchranných stanic svazu se bude letos konat také dobrovolnický den, při kterém zaměstnanci skupiny přispějí svojí prací na potřebné činnosti.

„Spolupráci s organizací sloužící k ochraně přírody takového významu vnímáme velmi pozitivně a těšíme se na vzájemnou spolupráci. Díky naší podpoře společně pomůžeme 30 orlům a sokolům v záchranných stanicích, kteří jsou v jejich trvalé péči. Pomůžeme také dalším třiceti dravcům, kteří se do stanic během roku dostanou a je šance je vyléčit a vrátit zpět do přírody. Díky naší podpoře bude možné těmto vzácným dravcům poskytnout specializovanou péči, vytvoření zázemí, dlouhodobou léčbu a podporu při návratu zpět do přírody,“ říká Katarzyna Woś, předsedkyně správní rady Nadace ORLEN Unipetrol.

Pod ČSOP patří také Národní síť záchranných stanic, která vznikla v roce 1998 a od té doby v celkem 34 stanicích po celé České republice poskytuje nepřetržitě pomoc a péči handicapovaným volně žijícím zvířatům. V nich zaměstnanci pečují o zraněná divoce žijící zvířata a pokud je to jejich stav umožňuje, vrací je po vyléčení zpět do volné přírody. Rukama pracovníků záchranných stanic prošlo už více než 300 000 zvířat v nouzi.

„Máme velkou radost, že Nadace ORLEN Unipetrol navázala novou spolupráci právě s ČSOP. Naše činnost je velmi rozmanitá a většina z ní se odehrává v terénu. Náš svaz pečuje o přírodně zajímavá území, provádí přírodovědecké průzkumy i mapování a prostřednictvím řady projektů se snaží o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin nejen na českém území. Nedílnou součástí aktivit je práce s dětmi a mládeží, vzděláváme ale také dospělou veřejnost,“ vysvětluje Petr Stýblo, ředitel Českého svazu ochránců přírody.

Skupina ORLEN Unipetrol v loňském roce podpořila projekty společenské odpovědnosti rekordní částkou 26 milionů Kč. Skupina nadále podporovala projekty životního prostředí, vzdělávání, dobrovolnictví zaměstnanců aktivních ve svých místních komunitách, i dobročinné a neziskové organizace. Aktivity z oblasti společenské odpovědnosti nově od počátku roku 2024 přechází pod Nadaci ORLEN Unipetrol. Ta se dlouhodobě věnuje podpoře vzdělávání a popularizaci vědy a nyní rozšíří své aktivity také o oblast ochrany životního prostředí a podporu místních komunit. Jedním z těchto projektů je také podpora hnízdění sokolů stěhovavých v areálech skupiny ORLEN Unipetrol. Ti na komínech v litvínovské a kralupské rafinerii nebo také neratovické Spolaně pravidelně hnízdní. Od roku 2011 se na komínech skupiny podařilo sokolím rodičům odchovat 49 mláďat.

Informace o Nadaci ORLEN Unipetrol

Nadace ORLEN Unipetrol zahájila svou činnost v roce 2017. Hlavním posláním nadace je podpora vzdělávání a popularizace vědy, především přírodovědných a technických oborů, ale také oblast společenské odpovědnosti s důrazem na podporu lokálních komunit a také životního prostředí. Dlouhodobě podporuje školy, pedagogy i studenty prostřednictvím grantových programů. Prostřednictvím projektu Plastík a jeho kouzelný kufřík nabízí žákům prvního stupně exkurzi do světa chemie skrze zábavné pokusy. V rámci podpory vzdělávání a aktivit nadace s tím spojených vzniklo množství vzdělávacích materiálů a výstupů v podobě výukových videí. Ta jsou dostupná na www.nouonline.cz. Nadace se od roku 2024 věnuje také společenské odpovědnosti v oblastech životního prostředí, podpory místních komunit nebo dobrovolnictví. Mezi naše aktivity v této oblasti patří např. podpora dobrovolnických a komunitních projektů či charitativní sbírky nebo zarybňování řek, podpora hnízdění ohroženého sokola nebo také chov včel medonosných. Nadace dlouhodobě spolupracuje s mnoha neziskovými organizacemi. Často se ale také jedná o reakci na aktuální dění ve společnosti a mimořádné události. Informace o poslání Nadace ORLEN Unipetrol a všech ostatních aktivitách najdete na internetových stránkách www.nadaceorlenunipetrol.cz.

Kontakt:

Lucie Pražáková, ředitelka Nadace ORLEN Unipetrol

e-mail: [email protected]

telefon: 736 506 939

Zdroj: www.orlenunipetrol.cz

ORLEN Unipetrol

Letošní zaměstnanecká sbírka skupiny ORLEN Unipetrol vynesla rekordní částku ve výši 650 tisíc korun

Zaměstnanci skupiny ORLEN Unipetrol každoročně přispívají na dobročinné účely v rámci sbírky Splněná přání. Letos se podařilo vybrat rekordní částku 327 366 Kč. Tuto částku Nadace ORLEN Unipetrol zdvojnásobila a na dobročinné účely se tak mezi sedm organizací ze sedmi lokalit, kde skupina ORLEN Unipetrol působí, rozdělí celkem 654 732 Kč. Za 13 let pořádání sbírky mezi zaměstnanci, bylo na dobročinné účely od zaměstnanců věnováno téměř 5 milionu korun.

ORLEN Unipetrol

Sokoli v Kralupech nad Vltavou již sedí na vajíčkách

Samice kriticky ohroženého sokola stěhovavého, která pravidelně hnízdí v budce na komíně v kralupském areálu skupiny ORLEN Unipetrol, letos snesla čtyři vejce. Samici nyní čeká přibližně jeden měsíc intenzivního zahřívání snesených vajíček, dokud se z nich nevylíhnou mláďata. Po vylíhnutí oba sokolí rodiče začnou společně pečovat o nové potomky. V květnu mladí sokolíci dostanou identifikační kroužky a počátkem prázdnin své rodné hnízdo opustí. Sokolí pár loni na komíně v kralupském areálu odchoval čtyři potomky. Celkově se na komínech skupiny ORLEN Unipetrol od roku 2011 narodilo již 49 mláďat sokolů stěhovavých.

ORLEN Unipetrol

Skupiny ORLEN a ORLEN Unipetrol zvou mladé technologické společnosti z Česka i zahraničí ke spolupráci

Až do 2. dubna se mohou mladé technologické společnosti hlásit do akceleračního programu skupiny ORLEN nazvaného Skylight Accelerator. V rámci toho programu skupina ORLEN zveřejňuje oblasti a výzvy, pro jejichž řešení hledá technologické a obchodní partnery. Program je organizován od roku 2021 a do aktuálního kola se mohou přihlásit také technologické firmy z Česka. Každý rok se uskuteční v průměru tři kola výzev. Další výzvy ke spolupráci budou zveřejněny během léta a podzimu. Veškeré informace najdou zájemci na internetových stránkách ORLEN Unipetrol.