Praha··11 min

Na veletrhu EXPO REAL v Mnichově se společně představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj

Na jednom z nejvýznamnějších investičních veletrhů světa, EXPO REAL v Mnichově, se prezentují desítky tisíc účastníků z více jak 70 zemí. Letos, podobně jako v předešlých letech, se ve společné expozici představí Praha, Ostrava a Moravskoslezský kraj. Jejich společná expozice s názvem Czech Cities & Regions bude výjimečná díky prezentaci architektky Evy Jiřičné a významného amerického architekta Stevena Holla.

Praha, srdce Evropy. Díky své poloze si Praha vysloužila tuto přezdívku a poslední roky se město ze všech sil snaží, aby toto srdce tlouklo silně a zdravě. Praha přijíždí na veletrh s vizí zdravého a ekologicky udržitelného města. Hlavními pilíři rozvoje posledních let se totiž stává široká implementace modrozelené infrastruktury a udržitelná doprava.

„Pražská architektura je jedinečná a obdivuje ji celý svět. Pracujeme na tom, aby se dál rozvíjela, jak funkčně, tak esteticky a myslím, že se nám to daří. Máme před sebou realizaci mnoha staveb a projektů. Počínaje výstavbou metra trasy D, přes podporu bydlení, až po rozšiřování odpočinkových zón. A jsem rád, že Praha je dynamicky se rozvíjejícím městem, na světové úrovni,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Na území hlavního města České republiky lze najít spoustu brownfieldů, které Praze závidí nejedno západní evropské město. Množství rozvojových ploch totiž poskytuje Praze obrovský potenciál k rozvoji a město v tomto postupuje koncepčně a koordinovaně. V hlavním městě se daří čím dál více využívat městské pozemky, spolupracovat se soukromým sektorem a postupovat ve vzájemné shodě. Metropole se snaží koncepčně připravovat stavby nových městských čtvrtí na základě principu patnáctiminutového města a spolu s tím rozvíjet síť městské hromadné dopravy a implementovat prvky modrozelené infrastruktury.

Aktuálně se v Praze konkrétně staví několik tramvajových tratí – například nová trať do Slivence přes Barrandov, nebo trať do Libuše a na Nové Dvory. Zde je výstavba úzce spjatá s výstavbou nové trati metra D. Projekty na sebe navazují a v budoucnu v místech nových tramvajových zastávek a stanic metra vznikne kvalitní přestupní bod pro co nejpohodlnější dopravu obyvatel. Dalším velkým tématem v územním plánování Prahy je síť metropolitních parků. Vedle výstavby nové čtvrti Rohan City a Palmovka se připravuje projekt park Maniny. Celý tento koncept má za úkol nejen rozšířit a kultivovat síť městských parků v Praze, ale bude plnit i roli protipovodňové ochrany města. Tento povodňový park si zachová charakter městské divočiny. Na území 56 hektarů tak vzniká koncepce celého Rohanského a Libeňského ostrova, která nastaví dlouhodobý rozvoj území.

„Územnímu rozvoji Prahy se aktivně v roli náměstka věnuji šestým rokem a jsem rád, že se nám za tu dobu podařilo pootočit vnímání rozvoje hlavního města směrem k obytnému městu pro všechny. Daří se nám koordinovat záměry a hledat shodu napříč politickým spektrem a díky tomu můžeme plánovat projekty a stavět nové čtvrti založené na principu patnáctiminutového města. A není to rozšiřování jen o dopravních projektech. Věnujeme se i řece Vltavě a na jejím břehu nyní připravujeme spoustu projektů - ať už nových městských parků, parku vodních sportů, stavbu nové pražské filharmonie na břehu řeky nebo výstavbu lávky pro pěší a cyklisty,“ řekl náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček.

Praha se představí na stánku Czech Cities and Regions, kde bude možné si výběr připravovaných projektů prohlédnout na digitální obrazovce. Autorem designu stánku je architekt Ondřej Chybík, který zde také bude prezentovat nejnovější ročenku architektury. Přehled hlavních pražských projektů, které bude možné si na dotykové obrazovce prohlédnout: Rohan City, Smíchov City, Bubny-Zátory, Nové Dvory, Palmovka, EUSPA, Vltavská filharmonie, Florenc 21, Vítězné náměstí, Smíchovské nádraží, Park Maniny, Trojská kotlina, Negrelliho viadukt, Kasárna Karlín, Pražské výstaviště, náměstí Jiřího z Poděbrad, Václavské náměstí, metro D a Holešovická tržnice.

„Ostrava se veletrhu účastní od roku 2002, vyjma dvouleté pandemické pauzy, původní koncept individuální prezentace jednotlivých měst vystřídala efektivnější forma společné expozice. Město dbá na hodnotnou architekturu, výrazné projekty a činí celou řadu kroků ke kvalitní a současně funkční zástavbě. Prezentace města bude letos unikátní díky účasti architektů zvučných jmen Evy Jiřičné a Stevena Holla. Obě tyto osobnosti stojí za návrhy významných projektů města. Rukopis Stevena Holla nese projekt rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu, Eva Jiřičná se pak podílela na návrhu rekonstrukce objektu věžového domu na Ostrčilově ulici,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor Ostravy.

Město Ostrava nabízí významné investiční příležitosti, aktuálně je vyhlášena výzva na rozlehlý pozemek na ulici Plzeňské (https://1url.cz/8u2zS), který čítá 10 000 m². Další výzvy budou vyhlášeny na pozemek Opavská/Martinovská (https://1url.cz/Eu2zX), kde se hledá prioritně investor pro výstavbu hotelu a bytových domů a na pozemek na ulici T6 Technologická (https://1url.cz/fu2zO), kde by vystavěný objekt měl sloužit k rozšíření technologického parku v Ostravě. V průmyslové zóně v Mošnově investoři najdou především pozemky, které zaujímají strategickou polohu v těsné blízkosti mezinárodního letiště s možností napojení na rychlostní komunikace a železniční síť. Zázemí zde má již několik mezinárodních firem. Celková nabídka města je k dispozici na webu www.investinostrava.cz.

V posledních letech urazila Ostrava dlouhý kus cesty. Město pokračuje ve snaze o zastavování brownfieldů a proluk v centru města. Připomenout lze připravovanou novou čtvrť v centru města u rekonstruované budovy historických městských jatek, která nyní skýtá zázemí galerii současného umění. Finalizuje také výstavba bytového komplexu Nové Lauby, veřejnosti již slouží rovněž letos zpřístupněný nový univerzitní kampus v centru města na Černé louce.

Městskou architekturu i projekt rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a přístavby koncertního sálu přiblíží ve výstavním stánku číslo 430 v hale A2 Steven Holl 4. října 2023 od 14 hodin. K prezentovanému projektu Steven Holl konstatoval: „Jsem rád, že projekt, kterým současná Ostrava zanechá odkaz budoucím generacím, se po létech příprav dostává k samotné realizaci. Ačkoliv spolupráce se všemi, kdo se doteď na přípravě podíleli, byla perfektní, už se těším také na práci se stavebním týmem, který dá naší vizi konkrétní podobu. Ostravská hudební tradice (scéna) konečně dostane prostor s dokonalou akustikou a inspirativním duchem.“ Následující den, 5. října 2023 od 14 hodin, představí opět ve společném veletržním stánku Eva Jiřičná, spolu s architektem Petrem Vágnerem z AI Design, návrh přestavby objektu věžového domu na Ostrčilově ulici. Eva Jiřičná k prezentaci projektu uvedla: „Jsem nadšená, že město Ostrava studuje možnosti zachování staveb a období 60. až 70. let, a místo zbourání se snaží dát všem těmto objektům nový život. Je to nejen snaha o zachování historického období, ale i snaha o úspory investic spojených s demolicí a se snižováním produkce CO2. Většina těchto staveb má naději na nový život za současných požadavků a nárocích na bydlení.“

Zásadním transformačním územím Moravskoslezského kraje, které skýtá obrovské příležitosti budoucího rozvoje, je pohornická oblast Karvinska. Území o rozloze 60 km² ležící mezi městy Karviná, Havířov a Orlová bylo v minulosti spojeno s těžbou uhlí a intenzivní průmyslovou činností. Prostřednictvím programu POHO2030 se pomalu naplňuje vize regionu vrátit této krajině život a otevřít ji lidem. Areály dolů se stanou novým impulzem pro podnikání a ekonomický rozvoj oblasti. Na veletrhu představí Moravskoslezský kraj projekt moderního industriálního parku Lazy či projekty Eden Silesia a POHO Park Gabriela, které jsou naopak zástupci vzdělávací, výzkumné a volnočasové infrastruktury a mají se stát místy, kam budou lidé jezdit i za poznáním, odpočinkem nebo zábavou. Nabídku doplní plochy v majetku jednotlivých měst i pozemky privátních vlastníků na území kraje.

„Moravskoslezský kraj se nejen v rámci republiky postupně stává jedním z předních center rozvoje a inovací. V posledních letech stále roste sektor informačních technologií, moderního strojírenství, vodíkových technologií a řada dalších perspektivních oborů, které posilují proměnu regionu, ale také otevírají dveře ke vzniku nových a atraktivních pracovních míst. Místní univerzity a vzdělávací instituce spolupracují s průmyslovými partnery a dodávají tak na trh kvalifikovanější pracovní sílu. Realizují se zde architektonicky hodnotné stavby, rozjíždí se ambiciózní projekty, významně se mění image našeho regionu. Tento dynamický proces je prostě patrný na první pohled a my intenzivně pracujeme na tom, aby o možnostech našeho kraje věděli i možní investoři či developeři. Obrovský potenciál mají například bývalé důlní areály, proto se věnujeme jejich transformaci. Smysl a budoucí využití územně větších celků vidíme v nových průmyslových parcích, u menších pak v nových urbanistických celcích. Na veletrhu Expo Real představíme nejen plochy charakteru brownfield pro průmyslovou výrobu, ale samozřejmě i greenfield území vhodné pro zástavbu bytovými nebo komerčními projekty,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Veletrh EXPO REAL se koná v Mnichově ve dnech 4. – 6. října 2023 a je zaměřen na realitní trh, investiční příležitosti, developerské projekty – rezidenční i komerční, na architektonické trendy a územní rozvoj. V oblasti nemovitostí vyniká významnou účastí developerů a investorů, rozvojových agentur, konečných uživatelů, odborných konzultantů, architektů, zástupců místních samospráv a států. Společná prezentace Prahy, Ostravy a Moravskoslezského kraje je situována ve stánku číslo 430 v hale A2. Za návrhem společné expozice Czech Cities & Regions stojí renomovaná architektonicko-urbanistická kancelář CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s. r. o. Společné prezentace se zúčastní také zástupci Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Dalšími partnery pak jsou CTP Invest, spol. s. r. o., GLP PF Czech Republic Management s. r. o., OAMP Holding s. r. o., Panattoni Czech Republic Development s. r. o., Accolade s. r. o., Asental Land s. r. o., CASUA spol. s. r. o. a PRK Partners s. r. o.

Zdroj: www.praha.eu

Zadavatel
Praha

Praha

Praha je vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy. V roce 2019 z indexu kvality života vyplynulo, že Praha má druhou nejlepší kvalitu života v Česku. Podle statistik Eurostatu je devátým nejbohatším regionem v Evropě. HDP na obyvatele v Praze dosahuje 171 % průměru celé Evropské unie (HDP na obyvatele Česka dosahuje pouze 80 %). V Praze sídlí celkem 12 univerzit (vysokých škol univerzitního typu).

Další články od Praha

Inovační maraton Nakopni Prahu zná své vítěze. První místo získal e-shop na dobré skutky HELP (YOURSELF)
Praha

Inovační maraton Nakopni Prahu zná své vítěze. První místo získal e-shop na dobré skutky HELP (YOURSELF)

Odborná porota inovačního maratonu Nakopni Prahu 2024 vybrala z deseti finalistů tři nejlepší týmy, které získají finanční a projektovou podporu na realizaci nápadů, jejichž cílem je zlepšit život v Praze. Na prvním místě se umístil projekt HELP (YOURSELF) zaměřující se na zlepšení psychického zdraví a propagaci dobrovolnictví. Druhou příčku obsadil tým Vyrob si! s projektem edukační stavebnice osobní odjezdové tabule využívající data o poloze vozů MHD. Třetím nejlepším týmem se stal tým Opravárna věnující se cirkulární ekonomice a využití použité elektroniky.
Zdravotníků ubývá a stárnou, Praha situaci začíná aktivně řešit
Praha

Zdravotníků ubývá a stárnou, Praha situaci začíná aktivně řešit

Závěry analýzy zaměřené na nedostatek lékařů ve vybraných oborech dnes představila náměstkyně pražského primátora pro zdravotnictví Alexandra Udženija společně s ředitelem Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Ladislavem Duškem. Analýza, kterou si nechala zpracovat náměstkyně primátora a kterou zpracoval tým pod vedením profesora Duška, odhalila vážné, leč očekávatelné problémy s nedostatkem lékařů primární zdravotní péče a stárnutím lékařské populace v oborech pediatrie, psychiatrie, stomatologie, praktického lékařství a klinické psychologie.
Pražský primátor na návštěvě Kolovrat ocenil hasiče, jednal o plánovaných projektech a navštívil i seniory
Praha

Pražský primátor na návštěvě Kolovrat ocenil hasiče, jednal o plánovaných projektech a navštívil i seniory

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda pokračuje v avizovaných návštěvách městských částí, nyní přišla řada na Kolovraty. Plánují se zde důležité infrastrukturní projekty i nová výstavba, jejich dopady byly také tématem společného jednání s představiteli radnice.
Praha chce zapojit umělou inteligenci do projektu Chytrý svoz odpadu, využije pracoviště ČVUT zaměřené na digitální inovace
Praha

Praha chce zapojit umělou inteligenci do projektu Chytrý svoz odpadu, využije pracoviště ČVUT zaměřené na digitální inovace

Hlavní město uzavře smlouvu na bezplatné využití specializovaného pracoviště ČVUT Evropského centra pro digitální inovace, kde chce otestovat možnost zapojení umělé inteligence (AI) do projektu „Chytrý svoz odpadu“. Záměrem projektu, na kterém se budou podílet odbor ochrany přírody (OCP) pražského magistrátu a městská společnost Operátor ICT (OICT) je zapojení AI do komplexního nástroje pro monitoring nádob na tříděný odpad.
Olympiáda dětí a mládeže se v roce 2026 uskuteční v Praze
Praha

Olympiáda dětí a mládeže se v roce 2026 uskuteční v Praze

Představitelé hlavního města společně se zástupci Českého olympijského výboru dnes na Nové radnici v Praze 1 oficiálně oznámili konání Olympiády dětí a mládeže na území metropole v roce 2026. Významná sportovní akce se v hlavním městě uskuteční vůbec poprvé a zúčastnit by se jí mělo až 4,5 tisíce mladých sportovců ze všech krajů Česka. Slavnostní zahájení pětidenní akce se uskuteční na fotbalovém stadionu Slavie Praha ve Vršovicích.
Dům se zvláštním určením v Hornomlýnské ulici bude moci mít noční službu díky dotaci Prahy
Praha

Dům se zvláštním určením v Hornomlýnské ulici bude moci mít noční službu díky dotaci Prahy

V domě se zvláštním určením v Hornomlýnské ulici v Praze 4 bude moci fungovat noční terénní pečovatelská služba. V bytovém domě žijí lidé se zdravotním postižením a díky přispění hlavního města budou moci mít kvalitnější péči. Pražští radní v pondělí odsouhlasili poskytnutí finančních prostředků ve výši 2,4 milionu Kč pro organizaci Prosaz, z. ú, která službu poskytuje. Záměr musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.
Praha schválila akční plán kultury na letošní rok, který zajišťuje podporu řadě konkrétních projektů
Praha

Praha schválila akční plán kultury na letošní rok, který zajišťuje podporu řadě konkrétních projektů

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila Akční plán Kulturní politiky hlavního města Prahy 22+ na rok 2024. Dokument obsahuje konkrétní projekty připravované hlavním městem nebo jím zřizovanými či založenými organizacemi, které budou v letošním roce zahájeny nebo se v nich bude pokračovat. Jejich prostřednictvím tak bude naplňována kulturní politika Prahy. Jedná se o velké projekty jako například příprava stavby Vltavské filharmonie, rekonstrukce Divadla na Vinohradech, řešení stálého umístění pro Slovanskou epopej, dokončení Depozitáře Bouchalka, vytvoření nové expozice v Clam-Gallasově paláci, ale i o menší záměry jako Pražské kulturní fórum či Pražské židle a stolky.
Praha schválila novou podobu Radlické radiály, z velké části povede pod zemí
Praha

Praha schválila novou podobu Radlické radiály, z velké části povede pod zemí

Pražští radní v pondělí schválili zásadní proměnu Radlické radiály. Vylepšený návrh svede dopravu z velké části pod zem a výrazně tak ulehčí obyvatelům žijícím v okolí. Úpravy projektu nesníží dopravní funkci stavby a současně nenaruší okolní prostředí vytvořením těžko prostupné bariéry.
Pražští radní odsouhlasili výkup drážního tělesa a pozemků pro budoucí tramvajovou trať u Nákladového nádraží Žižkov
Praha

Pražští radní odsouhlasili výkup drážního tělesa a pozemků pro budoucí tramvajovou trať u Nákladového nádraží Žižkov

Rada hl. m. Prahy v pondělí projednala výkup drážního tělesa a pozemků pod ním kvůli plánované tramvajové trati u Nákladového nádraží Žižkov. Správě železnic zaplatí hlavní město dle znaleckého posudku necelých 153 milionů korun.
Praha podpoří Potravinovou banku, poskytne jí dotaci dva a půl milionu korun
Praha

Praha podpoří Potravinovou banku, poskytne jí dotaci dva a půl milionu korun

Pražští radní odsouhlasili poskytnutí finančních prostředků ve výši 2,5 milionu Kč pro Potravinovou banku Praha a Středočeský kraj. Dotaci musí ještě schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.