Na spolupráci se dohodly Lesy ČR s Vojenskými lesy a statky ČR

|

Novou dohodu o vzájemné spolupráci podepsali 24. srpna generální ředitel státního podniku Lesy České republiky Dalibor Šafařík a ředitel Vojenských lesů a statků České republiky (VLS) Roman Vohradský.

Oba státní lesnické podniky plánují vzájemné převody práva hospodařit na nemovitém majetku, který přestal sloužit k obraně státu nebo který může scelit dosud roztříštěné státní pozemky.

„Vytipujeme nepotřebné pozemky a nemovitosti, které si vzájemně nabídneme. Pro obě strany musí mít směna efektivní hospodářský význam a vést k ucelení majetků ve správě obou státních podniků,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Půjde o úplatné převody práv hospodaření. Ceny směňovaných pozemků se vždy stanoví podle znaleckých posudků. První pozemky mají být převedeny do konce letošního roku.

„Cílem dohody je optimalizovat správu ve státních lesích. Vojenské lesy a statky takto chtějí od Lesů ČR získat pozemky, které navazují na vojenské lokality a mají strategický význam pro obranu státu, především v okolí Posádkového cvičiště Brdy,“ dodal ředitel VLS Roman Vohradský.

Kontakty:

Eva Jouklová – tisková mluvčí Lesy ČR, s.p.; +420 725 257 900; [email protected]

Jan Sotona – tiskový mluvčí VLS, s.p.; + +420 777 723 593; [email protected]

Zdroj: lesycr.cz

Lesy ČR

Lesy ČR začínají stavět klapkový jez na Dyji, který vrátí vodu do lužních lesů

Po dnešním předání staveniště může začít stavba několik let připravovaného vzdouvacího klapkového jezu na Dyji režírovaná Lesy České republiky. Díky jezu bude možné zvýšit hladinu řeky a zavodňovat soustavu kanálů nejrozsáhlejších lužních lesů v zemi strádajících suchem. Součástí projektu za bezmála 180 milionů korun, s jehož dokončením se počítá v listopadu 2025, jsou také revitalizace původních stavidel, stavítek, kanálů, propustků, ale i tůní a vznik nových mokřadů na čtrnácti místech v připravované chráněné krajinné oblasti, vše v rámci programu Vracíme vodu lesu.

Lesy ČR

Lesnický tendr vyhlásily Lesy České republiky

Tendr na provádění lesnických činností a prodej dřeva dnes vyhlásily Lesy České republiky. Nabídky mohou zájemci podávat do 17. října 2023. Předpokládaná hodnota soutěžených pěstebních a těžebních prací činí 5,2 miliardy korun.

Lesy ČR

DEN ZA OBNOVU LESA už tuto sobotu na osmi místech v zemi

Den za obnovu lesa, největší celostátní lesnickou akci pro veřejnost, pořádají v sobotu 23. září od 10 do 16 hodin ve všech regionech Lesy České republiky. Tradičně přijdou tisíce lidí. Chtějí se podílet na obnově lesů, ale taky strávit příjemnou sobotu v přírodě, s rodinou nebo s přáteli. A to se docela jistě podaří i letos.