Na Silvestra a Nový rok znovu platí na mnoha místech metropole zákaz používání pyrotechniky

|

V historickém centru Prahy, kolem řeky, v parcích, ale například i v blízkosti nemocnic a sociálních zařízení platí podle vyhlášky z roku 2020 zákaz používání pyrotechnických výrobků. Toto opatření je v platnosti i pro dny jako jsou Silvestr a Nový rok. Hlavní město v této souvislosti letos navíc vytvořilo Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a Silvestra s domácími mazlíčky.

„Novoroční oslava prostřednictvím pyrotechniky není z mého pohledu tradice, ale přežitek, který je třeba opustit. Volně žijící zvířata bohužel na rozdíl od domácích mazlíčků nemají k dispozici následnou péči svých majitelů. Postarat se o ně musí město. Doufám, že díky vyhlášce se podaří snížit počet zraněných zvířat, především vodních ptáků, o které se po novoročních oslavách stará záchranná stanice hlavního města. Praha se zavázala k ochraně své přírody a od tohoto závazku nemůže ustupovat ani během svátků,” říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Jsem moc rád, že Praha v tomto vánočním období bere ohled na všechny obyvatele města, včetně našich chlupatých přátel. Dny okolo Silvestra mohou být pro volně žijící i domácí zvířata psychicky náročné, proto jsme se opět rozhodli nepořádat žádný novoroční ohňostroj. Chceme tak pomoci minimalizovat stres a nepohodlí zvířat i lidí a koneckonců i šetřit životní prostředí. Současně jsme vypracovali „Desatero pejskařských rad" s praktickými tipy pro majitele psů, jak bezpečně a klidně prožít vánoční a silvestrovské oslavy s jejich čtyřnohými společníky. Věřím, že tato opatření přispějí k harmonickým svátkům ve všech rodinách a umožní tak radostné oslavy bez stresu a obav,“ doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Vyhláška, která upravuje používání pyrotechniky na území metropole, byla přijata s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. Toto opatření je v platnosti po celý rok, tedy i ve dnech jako jsou Silvestr a Nový rok.

Vyhláška o zákazu používání pyrotechniky platí výhradně v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic i dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice.

Konkrétně zákaz platí zákaz v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích a jejich okolí (včetně ostrovů), a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.

Dále platí tento zákaz na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to i ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost. Na stránkách praha.eu je k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde platí tento zákaz.

Hlavní město navíc nyní znovu připomíná znění vyhlášky Pražanům i návštěvníkům metropole prostřednictvím informační kampaně. Novinkou pro letošní rok je pak Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a Silvestra, které formou informačního letáku nechala vytvořit Praha. Jeho smyslem je poradit Pražanům, jak zabezpečit domácí mazlíčky v období oslav spojených s koncem roku. Informační leták hlavního města je k dispozici na: Desatero pejskařských rad Silvestr.

Na dodržování vyhlášky bude na přelomu roku v ulicích hlavního města dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše 10 000 Kč, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč.

Pokud se jedná o tzv. lampiony štěstí, jejich vypouštění je zakázáno na celém území hlavního města Prahy. Naopak omezení se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Svoz tříděného odpadu bude o svátcích na kritických místech posilněn, lidem pomůže také mapa tříděného odpadu

Svoz odpadu na území Prahy se bude i o vánočních a novoročních svátcích uskutečňovat dle harmonogramu. Posilněn bude v předvečer Štědrého dne až do Silvestra na sídlištích a dle situace také na dalších místech. Sběrné dvory zůstanou o svátcích a na přelomu roku zavřené. Odstrojené vánoční stromky mohou lidé u popelnic odkládat až do února. Nejbližší termíny svozu, případně i naplněnost nádob, je možné ověřit prostřednictvím mapy tříděného odpadu.

Praha

Praha ve spolupráci s policií zřídila krizovou linku kvůli dnešní mimořádné situaci

S ohledem na dnešní mimořádnou bezpečnostní situaci hlavní město ve spolupráci s Policií ČR zřídilo bezplatnou krizovou linku 974 823 158. Ta bude až do odvolání v provozu nonstop a je určena všem, kteří potřebují základní informace v souvislosti s dnešní mimořádnou situací v centru Prahy. Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda je od počátku situace informován a je ve spojní se zástupci složek IZS včetně policie a Praha všem po celou dobu poskytuje maximální součinnost. Hlavní město také v blízkosti místa události staví stan, který poskytne zázemí pro policisty a jejich výkon.

Praha

Praha přispěje pěti miliony do sbírky Univerzity Karlovy. Na Nové radnici již vlaje černá vlajka

Primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda dnes svolal mimořádné jednání městské rady, na kterém radní schválili záměr poskytnutí daru ve výši 5 milionů korun do sbírky Nadačního fondu Univerzity Karlovy na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů. Dalších 5 milionů korun míří do rozpočtu odboru bezpečnosti na porytí nákladů spojených s mimořádnou událostí. Primátor také společně se zástupci úřadu informoval členy rady o aktuální situaci ohledně včerejší tragické události na filozofické fakultě. Hlavní město nyní drží pietu za oběti této události. Například budovy magistrátu se halí do černých vlajek a Petřínská rozhledna svítí v symbolické trikoloře.