MPO podpoří začínající inovativní firmy, vypsalo výzvu z Národního plánu obnovy

|

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s agenturou CzechInvest vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří inovativní podnikání start-upů a nových firem v České republice. A to prostřednictvím regionálních inovačních center, které mají nejlepší znalosti o inovačním potenciálu firem v regionu a jsou schopny takovýmto firmám zajistit bezprostřední pomoc. Žádosti o podporu začne resort přijímat 1. srpna 2023.

„Pro konkurenceschopnost České republiky je klíčové, abychom podpořili nové projekty s vysokou přidanou hodnotou a udrželi krok s ostatními zeměmi. Chceme vytvářet podmínky, které podpoří vyšší počet založených startupů a zvýší jejich šanci na úspěch,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Tento program umožní začínajícím start-upům konzultovat jejich podnikatelské nápady, vytvořit reálný business plán a začít s reálným podnikáním. Inovativním firmám s krátkou podnikatelskou minulostí pak pomůže rozvíjet jejich podnikatelskou činnost a případně i pomůže s nalezením vhodného investora.“

Program nabízí balíčky poradenských, konzultačních a mentoringových služeb odborníků z regionu, včetně ověření obchodních plánů k posunutí dobrého podnikatelského záměru do jeho realizační fáze.

„Přímé zapojení center z regionu, které mají zmapován inovační potenciál ve svém kraji a setkávají se s dobrými nápady na rozběh podnikatelské činnosti, a které by napomohly spojení těch, co mají dobrou myšlenku a nevědí, jak ji realizovat, s těmi, co vědí, jak na to, by zároveň znamenalo odbyrokratizování počáteční fáze podnikání, které začínající podnikatele mnohdy trápí a někdy i odrazuje,“ dodává generální ředitel agentury CzechInvest Petr Očko.

V Národním plánu obnovy je vyčleněno 150 miliónů korun, tato částka umožní podpořit v režimu de minimis (dovolující maximální výši dotace) na 500 začínajících inovativních firem. Ty se budou obracet přímo na inovační centra ve svém regionu, která zařídí vše potřebné.

Podrobné informace k výzvě jsou na webu MPO.

Zdroj: MPO

Zdroj: www.czechinvest.org

Czech Invest

Rok 2022 v CzechInvestu. Největší projekt na podporu startupů, desítky akcí v regionech a miliardy přislíbených investic

CzechInvest zveřejnil výroční zprávu za rok 2022. I přes celou řadu neočekávaných událostí a výzev, s kterými se muselo nejen Česko, ale celý svět vypořádat, agentura v minulém roce podpořila celou řadou aktivit, mnoho podnikatelů a zaměřovala se na podporu investic do perspektivních odvětví inovací, výzkumu a vývoje. Spustila největší projekt v historii agentury a zároveň největší český projekt na podporu startupů s názvem Technologická inkubace. Rok zakončila oslavami k 30 letům od založení.

Czech Invest

Zpracování dopadové studie k podnikatelskému parku Líně začalo. Vznikne nejpozději do konce roku

Smlouvu o realizaci dopadové studie Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně v regionu Plzeňského kraje podepsala v těchto dnech státní agentura CzechInvest s vysoutěženým konsorciem firem AQE advisors, 4ct a FARA ON union. Studie vznikne nejpozději do konce roku, předběžné výsledky by měly být k dispozici už v průběhu podzimu. Získaná data pomohou zpřesnit podobu celého projektu, zejména pokud jde o zmírnění dopadů podnikatelského parku na celý širší region v oblastech bydlení, zdravotnictví, životního prostředí i dopravy.

Czech Invest

Vláda podpořila zmenšení podnikatelského parku Plzeň-Líně i investice do infrastruktury a posílení kapacit škol

Vláda schválila usnesení, kterým podpořila přípravu výstavby Strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně. Zároveň zadala příslušným ministerstvům a agentuře CzechInvest další úkoly směřující k pokračujícímu jednání s obcemi a Plzeňským krajem. Schválila také finanční prostředky na rozšíření kapacity škol v pěti okolních obcích. Stát se zaměří i na posílení občanské vybavenosti.