eAGRI··4 min

Ministr Výborný: Zemědělci sklidili prvních 31 152 hektarů obilovin. Dnes spouštíme pravidelné žňové zpravodajství

Zemědělci v Čechách a na Moravě sklidili prvních 31 152 z celkové letošní osevní plochy 1 245 085 hektarů, tedy 2,5 procenta obilovin. Uvedl to dnes ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) při návštěvě Zemědělského a obchodního družstva Bratranců Veverkových v Živanicích na Pardubicku. Ministerstvo zemědělství od dnešního dne začíná ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) vydávat každoroční pravidelné žňové zpravodajství. Vždy v pondělí jeho prostřednictvím informuje veřejnost o postupu sklizně a kvalitě obilovin.

„Žně začínají tradičně na jižní Moravě, nejinak tomu bylo i tento rok, kdy jako první začali sklízet zemědělci v okolí Bratčic u Pohořelic. Podle prvních odhadů by sice sklizeň základních obilovin ve srovnání s loňskou nadprůměrnou úrodou měla mírně klesnout, ve srovnání s pětiletým průměrem jde ale o standardní dobrý rok,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Uvedl také, že rozhodně nelze hovořit o podprůměrné sklizni a připomněl, že Česká republika je u obilovin více než soběstačná. „Z obvyklé celkové úrody kolem osmi milionů tun, po dodatečném započtení kukuřice a ostatních obilovin, se každoročně zhruba tři miliony tun vyvezou do zahraničí. Naše, tedy tuzemská, spotřeba obilovin je v dlouhodobém průměru přibližně pět milionů tun. A i letos budeme mít obilí výrazný nadbytek,“ řekl ministr Marek Výborný.

Ministerstvo zemědělství každoročně se začátkem sklizně začíná vydávat žňové zpravodajství a vždy v pondělí čísla sklizených ploch upřesňuje. „Zhruba v době, kdy se žně překlápí do své druhé poloviny, informace doplňují údaje o kvalitě obilovin. Jejich vzorky analyzuje Agrotest fyto v Kroměříži, a to pšenici a žito, ve Výzkumném ústavu pivovarnickém a sladařském v Brně pak sladovnický ječmen,“ uvedl ministr Výborný.

Ocenil celoroční práci zemědělců, která vrcholí právě během žní. „Díky práci našich zemědělců máme každý den co jíst. Je jedno, zda prší, nebo je horko jako dnes, zemědělci vždy vyjedou do polí nebo jdou do stájí. Jejich práce si proto nesmírně vážím a těším se, až za dva měsíce při dožínkách společně poděkujeme za letošní úrodu. Všem zemědělcům přeji, aby jim bylo počasí nakloněno a letošní sklizeň bezproblémová,“ řekl ministr Výborný.

Loni se sklizeň základních obilnin a řepky v ČR pomalu rozšiřovala v 28. týdnu, intenzivní pokračování žní komplikovalo hlavně počasí, lokální bouřky a dešťové přeháňky, místy doprovázené i kroupami.

Rekordně brzy začaly žně v roce 2018. Bylo ještě astronomické jaro a na jižní Moravě už začali sklízet ozimý ječmen. Brzký začátek žní ovlivnilo především sucho, kvůli kterému začaly porosty předčasně dozrávat. Dle SZIF začala sklizeň základních obilnin a řepky se zhruba dvoutýdenním předstihem.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: eagri.cz

Zadavatel
eAGRI

eAGRI

Hlavní ideou webového portálu eAGRI eagri.cz bylo vytvořit jeden centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací. Jádro portálu bylo vytvořeno sloučením stránek www.mze.cz, www.upu.cz (stránky pozemkových úřadů) a www.farmar.eu (Portál farmáře) a začleněním Portálu sítě pro venkov. Jednotný portál sjednocuje webovou prezentaci organizací resortu MZe a rovněž vytváří předpoklady pro snadnou prezentaci datových zdrojů v kterékoliv části portálu. Portál rovněž zajišťuje uživatelům jednotný přístup do chráněných zón obsahující soukromá data, a to prostřednictvím jednoho přístupového jména a hesla.

Další články od eAGRI

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií
eAGRI

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství upravilo podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5 a DZES 8, tzv. pravidla podmíněnosti. Změny jsou na základě nařízení, které umožnila Evropská unie u DZES 8 i na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a zemědělskými nevládními organizacemi u DZES 5. Pro zemědělce se zmírňují některá pravidla hospodaření. Materiál projednala vláda.
Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda
eAGRI

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za čtyři roky, aby reagovala na současnou situaci.
Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách
eAGRI

Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) dokončilo novelu mysliveckého zákona, která napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování. Materiál dnes projednala vláda.
Jak se vyznat v etiketách potravin poradí nová přehledná infografika Ministerstva zemědělství určená veřejnosti
eAGRI

Jak se vyznat v etiketách potravin poradí nová přehledná infografika Ministerstva zemědělství určená veřejnosti

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo sérii karet s různými druhy potravin, na kterých jsou podrobně, a přitom srozumitelně, vysvětleny údaje z potravinových etiket. Infografika je veřejně dostupná a určená především veřejnosti. Jejím cílem je usnadnit lidem nákup jídla, případně informovat i o jeho složení, kvalitě, skladování nebo původu.
V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta
eAGRI

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta

Tisková zpráva — Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018-2022. Závěrečnou zprávu shrnující celé období platnosti NAP dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) předložilo pro informaci vládě.
Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství
eAGRI

Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství

Tisková zpráva — inisterstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. navázalo na předchozí dlouhodobě zavedené programy podpory v rámci portfolia PGRLF, jejichž nová pravidla pro poskytování podpor byla dnes schválena vládou. Konkrétně jde o titul Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru, a program Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného.
Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz
eAGRI

Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz

Tisková zpráva — Odměny pro obce oceněné Oranžovou stuhou budou od letošního roku vyšší. Oceněné obce v krajském kole dostanou nově 800 tisíc korun namísto 600 tisíc korun. V celostátním kole jde o navýšení pro první místo z 300 tisíc na 400 tisíc korun, pro druhé místo z 200 tisíc na 300 tisíc korun a pro třetí místo ze 100 tisíc na 200 tisíc korun, a to v podobě dotace. Ocenění Oranžová stuha je udělováno za spolupráci obce se zemědělskými subjekty.
Horší než kůrovec. Přemnožená zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun
eAGRI

Horší než kůrovec. Přemnožená zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun

Tisková zpráva — Dvě a půl miliardy korun každý rok bez ohledu na počasí, stav lesů nebo ochranná opatření. Takové škody způsobuje dlouhodobě přemnožená zvěř v lesích. Zatímco s kůrovcem se lesníci postupně dokázali vypořádat, stavy přemnožené zvěře se radikálně snižovat nedaří. Zvěř přitom poškodí až třetinu nově vysázených lesů.
Státní podniky Povodí zareagovaly rychle na výstrahu o počasí a preventivně odpouštějí některé nádrže, aby minimalizovaly případné povodně
eAGRI

Státní podniky Povodí zareagovaly rychle na výstrahu o počasí a preventivně odpouštějí některé nádrže, aby minimalizovaly případné povodně

Tisková zpráva — V některých oblastech České republiky už začaly státní podniky Povodí regulovat odtok z vodních nádrží, aby minimalizovaly riziko povodní. Reagují tak na aktuální výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu, který v těchto dnech předpokládá zejména na západě ČR vydatné srážky s výraznými vzestupy hladin a možným povodňovým nebezpečím.
Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace
eAGRI

Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace

Tisková zpráva — Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, včera schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod.