eAGRI··5 min

Ministr Výborný v Bruselu: Rusko ostřeluje ukrajinské přístavy, obilí musíme kamiony a vlaky dostat do přístavů a dále do Afriky

Odstoupení Ruska od obilné dohody, která zajišťovala vývoz obilí z ukrajinských přístavů do třetích zemí námořní trasou, výrazně omezí celkové kapacity přepravy a zvýší tlak na silniční a železniční trasy přes evropské země. Unijní ministři zemědělství dnes v Bruselu řešili, jak zajistit jejich efektivní fungování. Zabývali setaké dopadovou studií Evropské komise k nařízení o pesticidech nebo novými genomickými technikami.

Za Českou republiku se poprvé zasedání Rady pro zemědělství a rybářství (AGRIFISH) zúčastnil v pozici ministra zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Spolu s dalšími unijními kolegy řešili především dopady odstoupení Ruska od tzv. obilné dohody a další postup Evropské unie.

„Opakovaně jsem řekl, že Rusko si pozastavením obilných dohod vzalo země třetího světa jako rukojmí. Jestliže někdo ostřeluje infrastrukturu přístavů, které slouží pro vývoz základních potravin pro miliony lidí, jde o zavrženíhodný zločin. Rusko se nás tímto snaží vydírat, Ukrajina ani Evropská unie se tím ale nesmí nechat zlomit. Dokázali jsme se zbavit závislosti na ruském plynu, stejně tak zvládneme zajistit i další obchod s obilím,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Za důležité však český ministr zemědělství považuje, aby tzv. trasy solidarity fungovaly efektivně a obiloviny skutečně putovaly přímo do evropských přístavů a následně do zemí severní Afriky a Blízkého východu, které jsou na ukrajinských dodávkách závislé, případně do zemí, kam ukrajinská produkce směrovala již před invazí Ruska na Ukrajinu.

„Nemůžeme dopustit přehlcení evropského trhu obilovinami ze třetích zemí, mohlo by to mít na evropské zemědělce likvidační dopad. Nástrojů, jak ohlídat, aby se obilí z vlaků nebo kamionů dostalo do cílové adresy, máme několik. Ať už jde o zaplombování vagónů, hlídání polohy přes GPS lokátory nebo precizní evidenci na hranicích a následnou kontrolu množství zásilek v přístavech. Pokud se nepodaří obnovit námořní cesty, bude množství obilovin přepravovaných pozemní cestou narůstat, musíme proto zajistit i logistiku, posilovat přepravní kapacitu a průchodnost železničních i silničních tras,“ uvedl ministr Výborný.

Na dnešním jednání Rady AGRIFISH představila Evropská komise také dopadovou studii k nařízení o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin. Česká republika ji nicméně nepovažuje za dostatečnou, a to především proto, že v ní chybí vyčíslení dopadů nařízení na produkci, import a cenu potravin.

„Nepřijatelné je pro nás omezení produkce plodin, které mají sice omezený význam pro zabezpečení potravin a krmiv, ale na národní úrovni hrají zásadní roli. V našem případě jde například o chmel. Nařízení by mělo umožnit jednotlivým zemím, aby samy stanovily kroky, které povedou ke snížení spotřeby pesticidů. Česká republika je v tomto již nyní na špici Evropy. Efektivní cestou k dalšímu snižování spotřeby pesticidů může být například větší podpora integrované ochrany rostlin,“ řekl ministr Výborný.

Komise dnes ministrům zemědělství prezentovala také první návrh legislativy k novým genomickým technikám. Ty Česká republika jednoznačně podporuje, mj. byly genomické techniky i jedním z témat neformálního zasedání ministrů během loňského předsednictví ČR v Radě EU. Evropská komise plánuje pravidla pro využití genomických technik sjednotit v celé EU, představený návrh počítá s rozlišením genomických technik na dvě skupiny, které by zohledňovaly jejich rizikový potenciál.

„Nové nařízení by mělo pomoci nastavit pravidla, která nám umožní využívat nejnovější vědecké poznatky v praxi. Věda postupuje rychle dopředu a zemědělství ji musí umět využívat. Za zásadní považuji zachování vysokého standardu bezpečnosti potravin a transparentní informování celé veřejnosti. Jen tak dokážeme posunout evropské zemědělství, zachovat konkurenceschopnost vůči zbytku světa a současně rozptýlit možné obavy spotřebitelů z nových metod šlechtění rostlin,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Ten dnes v Bruselu bilaterálně jednal také s finskou ministryní zemědělství Sari Essayah. Jednání se tematicky zaměřilo na aktuální situaci na zemědělských trzích, lesnictví i na priority španělského předsednictví. Finsko patří k zemím s nejvyšší mírou zalesnění a lídrům jednání v oblasti lesnické legislativy. Evropská komise aktuálně připravuje legislativní návrh k monitoringu lesů. Ministr Výborný v této souvislosti zdůraznil potřebu získávat data o lesích kombinací dálkového průzkumu Země a pozemního šetření, včetně využití dat získaných v jednotlivých členských státech dosavadním monitoringem.

Na okraj zasedání Rady dnes také ministr Marek Výborný symbolicky převzal od Slovenska předsednictví Visegrádské skupiny. Tu česká republika povede do konce června 2024.

Vojtěch Bílý

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

Zdroj: eagri.cz

Zadavatel
eAGRI

eAGRI

Hlavní ideou webového portálu eAGRI eagri.cz bylo vytvořit jeden centrální přístupový bod k informačním zdrojům Ministerstva zemědělství a jeho podřízených organizací. Jádro portálu bylo vytvořeno sloučením stránek www.mze.cz, www.upu.cz (stránky pozemkových úřadů) a www.farmar.eu (Portál farmáře) a začleněním Portálu sítě pro venkov. Jednotný portál sjednocuje webovou prezentaci organizací resortu MZe a rovněž vytváří předpoklady pro snadnou prezentaci datových zdrojů v kterékoliv části portálu. Portál rovněž zajišťuje uživatelům jednotný přístup do chráněných zón obsahující soukromá data, a to prostřednictvím jednoho přístupového jména a hesla.

Další články od eAGRI

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií
eAGRI

Změny pravidel podmíněnosti pro zemědělské hospodaření: ČR do své legislativy přejímá úpravu přijatou Evropskou unií

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství upravilo podmínky standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 5 a DZES 8, tzv. pravidla podmíněnosti. Změny jsou na základě nařízení, které umožnila Evropská unie u DZES 8 i na základě dohody s Ministerstvem životního prostředí a zemědělskými nevládními organizacemi u DZES 5. Pro zemědělce se zmírňují některá pravidla hospodaření. Materiál projednala vláda.
Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda
eAGRI

Novela nitrátové směrnice sníží znečištění vod ze zemědělských zdrojů a zjednoduší administrativu zemědělcům. Materiál projednala vláda

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) aktualizovalo nařízení vlády o provádění nitrátové směrnice chránící vody před znečištěním dusičnany ze zemědělství a také předchází tomuto znečištění. Rozšířilo území, na kterém budou zemědělci hospodařit v režimu, který vody více ochrání. Pro zemědělce se zjednoduší výpočet bilance dusíku. Nitrátová směrnice se povinně ve všech zemích EU aktualizuje jednou za čtyři roky, aby reagovala na současnou situaci.
Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách
eAGRI

Novela mysliveckého zákona je připravena. Ministerstvo zemědělství tak pomůže snížit škody na nově vysazovaných stromcích a na plodinách

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) dokončilo novelu mysliveckého zákona, která napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování. Materiál dnes projednala vláda.
Jak se vyznat v etiketách potravin poradí nová přehledná infografika Ministerstva zemědělství určená veřejnosti
eAGRI

Jak se vyznat v etiketách potravin poradí nová přehledná infografika Ministerstva zemědělství určená veřejnosti

Tisková zpráva — Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo sérii karet s různými druhy potravin, na kterých jsou podrobně, a přitom srozumitelně, vysvětleny údaje z potravinových etiket. Infografika je veřejně dostupná a určená především veřejnosti. Jejím cílem je usnadnit lidem nákup jídla, případně informovat i o jeho složení, kvalitě, skladování nebo původu.
V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta
eAGRI

V České republice se daří snižovat spotřebu přípravků na ochranu rostlin. Od roku 2018 klesla o 10,4 procenta

Tisková zpráva — Čeští zemědělci snížili v letech 2018 až 2023 spotřebu přípravků na ochranu rostlin o 10,4 %. Je to výsledek šetrnějšího přístupu k obhospodařování zemědělské půdy, ale také celoevropského zákazu některých látek. Pokles souvisí i s naplňováním opatření Národního akčního plánu k bezpečnému používání pesticidů (NAP) v ČR 2018-2022. Závěrečnou zprávu shrnující celé období platnosti NAP dnes Ministerstvo zemědělství (MZe) předložilo pro informaci vládě.
Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství
eAGRI

Vláda schválila nová pravidla dvou programů PGRLF na podporu lesního hospodářství

Tisková zpráva — inisterstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s. navázalo na předchozí dlouhodobě zavedené programy podpory v rámci portfolia PGRLF, jejichž nová pravidla pro poskytování podpor byla dnes schválena vládou. Konkrétně jde o titul Investiční úvěry Lesnictví s podporou ve formě zvýhodněného investičního úvěru, a program Pojištění lesních porostů s podporou ve formě subvence části nákladů na úhradu pojistného.
Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz
eAGRI

Obce oceněné Oranžovou stuhou dostanou více peněz

Tisková zpráva — Odměny pro obce oceněné Oranžovou stuhou budou od letošního roku vyšší. Oceněné obce v krajském kole dostanou nově 800 tisíc korun namísto 600 tisíc korun. V celostátním kole jde o navýšení pro první místo z 300 tisíc na 400 tisíc korun, pro druhé místo z 200 tisíc na 300 tisíc korun a pro třetí místo ze 100 tisíc na 200 tisíc korun, a to v podobě dotace. Ocenění Oranžová stuha je udělováno za spolupráci obce se zemědělskými subjekty.
Horší než kůrovec. Přemnožená zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun
eAGRI

Horší než kůrovec. Přemnožená zvěř poškodí třetinu mladých lesů, za 10 let jsou škody minimálně 25 miliard korun

Tisková zpráva — Dvě a půl miliardy korun každý rok bez ohledu na počasí, stav lesů nebo ochranná opatření. Takové škody způsobuje dlouhodobě přemnožená zvěř v lesích. Zatímco s kůrovcem se lesníci postupně dokázali vypořádat, stavy přemnožené zvěře se radikálně snižovat nedaří. Zvěř přitom poškodí až třetinu nově vysázených lesů.
Státní podniky Povodí zareagovaly rychle na výstrahu o počasí a preventivně odpouštějí některé nádrže, aby minimalizovaly případné povodně
eAGRI

Státní podniky Povodí zareagovaly rychle na výstrahu o počasí a preventivně odpouštějí některé nádrže, aby minimalizovaly případné povodně

Tisková zpráva — V některých oblastech České republiky už začaly státní podniky Povodí regulovat odtok z vodních nádrží, aby minimalizovaly riziko povodní. Reagují tak na aktuální výstrahu Českého hydrometeorologického ústavu, který v těchto dnech předpokládá zejména na západě ČR vydatné srážky s výraznými vzestupy hladin a možným povodňovým nebezpečím.
Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace
eAGRI

Senát schválil dvě novely, které přispějí k ochraně krajiny pro další generace

Tisková zpráva — Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, díky které se výrazně sníží úbytek nejkvalitnější zemědělské půdy, včera schválil Senát. Horní komora parlamentu schválila také důležitou havarijní novelu vodního zákona. Ta má v praxi posloužit k ještě vyšší kvalitě našich vod.