Ministerstvo zdravotnictvi··4 min

Ministerstvo zdravotnictví zítra představí účastníkům jednání dopady možných změn v odměňování zdravotníků v lůžkových zařízeních a navrhne další postup

Tématem série jednání je způsob naplnění jednoho z bodů (jde o poslední bod prosincové Dohody, který zbývá naplnit) dohody ze dne 8. prosince 2023, který zní:

Jde o v pořadí již o páté jednání pracovní skupiny. Na minulém jednání představilo Ministerstvo zdravotnictví svůj návrh řešení, který zaručí všem lékařům v lůžkové péči, bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni ve veřejném či soukromém sektoru, stejnou minimální úroveň základního platu či mzdy. Navržená úroveň základního platu/mzdy odpovídá tzv. Hegerovu memorandu. Návrh zákona tedy zaručí, že lékař v závislosti na dosažený stupeň kvalifikace bude včetně odměny za přesčas v rozsahu 416 hodin ročně pobírat průměrně 1,5 až 3násobek průměrné mzdy v národním hospodářství dva roky nazpět. V jistém smyslu jde návrh dokonce „nad“ tzv. Hegerovo memorandum, jelikož minimální úroveň odměňování zaručuje každému lékaři.

Naproti tomu odbory, k nimž se na minulém jednání připojila i Česká lékařská komora, která vlastní návrh nepředložila, požadují zákonem zajistit, že tarifní platy všech lékařů u lůžkových poskytovatelů bude stanovovat vláda nařízením, tedy chtějí, aby vláda určovala odměňování i v soukromém sektoru. V případě, že by návrh odborů na zavedení odměňování platem do všech nemocnic nebyl přijat, navrhla vlastní úpravu ministerského návrhu s výraznějším navýšení platů.

Na minulém jednání pracovní skupiny požádalo Ministerstvo zdravotnictví asociace nemocnic o modelaci dopadů jak svého návrhu, tak protinávrhu odborů. Dopad ministerské varianty na poskytovatele lůžkové péče je odhadován v jednotkách miliard Kč. Naproti tomu návrh odborů by nemocnice stál desítky miliard. Na modelaci se podílelo 14 přímo řízených nemocnic a jen u nich by návrh odborů stál necelých 26 miliard Kč.

Vzhledem k finančním možnostem systému veřejného zdravotního pojištění by realizace návrhu zdravotnických odborů na výrazně vyšší navýšení platů/mezd zdravotníků v nemocnicích muselo být na úkor výdajů na poskytování zdravotní péče, snížení úhrad všem ostatním segmentům, než jsou nemocnice, nebo zvýšení daní či sazby zdravotního pojištění, případně nějakou kombinací výše uvedených kroků. Bez nich by tato změna vedla k destabilizaci systému zdravotního pojištění nebo jeho velkému zadlužení. Už samotný princip návrhu zdravotnických odborů vede k diskriminaci a úhradovému znevýhodnění specializované i primární ambulantní péče, tedy včetně praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost.

Zároveň se v mezidobí mezi jednáními objevily připomínky odborů k ministerskému návrhu, kde jsou rozporovány některé parametry a principy. Předpokládáme, že zítra se budeme věnovat upřesnění výkladu jednotlivých principů a konkrétních koeficientů.

Cíl Ministerstva zdravotnictví je prosadit variantu nejvyššího možného navýšení platů, které systém finančně zvládne, tady již navržené varianty, doplněné o možné dílčí úpravy. Ta počítá i s nárůstem platů nejen zdravotníků, ale i všech ostatních zaměstnanců nemocnic, a to tak, aby byla účinná od ledna 2025.

Zdroj: mzd.gov.cz

Zadavatel
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) je ústředním orgánem státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (tehdy ČSR v rámci federace).

Další články od Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody z 8. prosince loňského roku

Ministerstvo zdravotnictví představilo médiím stav plnění dohody s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zdravotnickými odbory a Českou lékařskou komorou z 8. prosince loňského roku, která je ve většině bodů splněna. Posledním otevřeným bodem v diskuzi zůstává sjednocení odměňování zdravotníků. To počít
Ministr zdravotnictví odpověděl prezidentovi České lékařské komory na jeho dopis požadující zvýšení platů lékařů nad rámec Hegerova memoranda i prosincové dohody
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministr zdravotnictví odpověděl prezidentovi České lékařské komory na jeho dopis požadující zvýšení platů lékařů nad rámec Hegerova memoranda i prosincové dohody

V době, kdy je prosincová dohoda splněna prakticky ve všech bodech s výjimkou jednoho, nad kterým proběhnou další jednání tento a příští týden a řeší se jeho technické znění, jde požadavek na ještě razantnější zvýšení platů nad rámec uzavřené dohody a dosud vznesených požadavků České lékařské komory
V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jedné ze skupin předsedá Česká republika
Ministerstvo zdravotnictvi

V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jedné ze skupin předsedá Česká republika

V Kodani se uskutečnilo zasedání Novel Medicines Platform při WHO. Jejím cílem je zajištění lepší dostupnosti nových léčiv pro pacienty v evropském regionu WHO. Sdružuje proto nejen jednotlivé členské státy, ale také zástupce farmaceutického průmyslu, neziskového sektoru nebo třeba pojišťovny a dalš
České nemocnice díky projektům energetických úspor ušetřily jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozjet další projekty
Ministerstvo zdravotnictvi

České nemocnice díky projektům energetických úspor ušetřily jednu miliardu korun. Ministerstvo zdravotnictví chce rozjet další projekty

Nová meziresortní skupina pod vedením Ministerstva zdravotnictví chce výrazně urychlit zavádění energetických úspor v tuzemských zdravotnických zařízeních. Tým složený ze zástupců resortu zdravotnictví, ministerstva financí, Státního fondu životního prostředí ČR a Asociace poskytovatelů energetickýc
Od 1. července platí nová pravidla pro darování krve, která umožní darovat krev více lidem
Ministerstvo zdravotnictvi

Od 1. července platí nová pravidla pro darování krve, která umožní darovat krev více lidem

Dnešním dnem vstupuje v účinnost metodika, která je návodem k individuálnímu posuzování zájemců o darování krve v oblasti sexuálního chování. Z možnosti darovat krev nebudou paušálně vyřazováni muži, kteří měli pohlavní styk s muži, jako tomu bylo doposud. Tyto kroky proběhly ve spolupráci se Společ
Praktičtí lékaři mohou po zrušení preskripčního omezení předepisovat více léků s úhradou ze zdravotního pojištění
Ministerstvo zdravotnictvi

Praktičtí lékaři mohou po zrušení preskripčního omezení předepisovat více léků s úhradou ze zdravotního pojištění

Ministerstvo zdravotnictví od 1. července změnilo pravidla pro předepisování léků praktickými lékaři v případě preskripčního omezení u tzv. “L” léků. Na základě vyhlášky mohou nově praktičtí lékaři předepsat k úhradě ze zdravotního pojištění i léky, které na ně dříve musel písemně delegovat ambulant
Vláda na návrh Ministerstva zdravotnictví rozšířila seznam návykových látek o deriváty HHC a jim podobné látky
Ministerstvo zdravotnictvi

Vláda na návrh Ministerstva zdravotnictví rozšířila seznam návykových látek o deriváty HHC a jim podobné látky

Ministerstvo zdravotnictví po tom, co návrh připravilo a vláda jej schválila, obdrželo od Evropské komise souhlas se zařazením psychoaktivních látek označených jako HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB a THC-C8 a esterů z nich odvozených na seznam návykových látek. S předmětnými látkami mohou zachá
V Senátu proběhla debata nad nežádoucími účinky vakcín proti Covidu-19. Účastníci se shodli, že přínosy očkování převyšují jeho rizika, nejčastější nežádoucí účinky těchto vakcín jsou nezávažné
Ministerstvo zdravotnictvi

V Senátu proběhla debata nad nežádoucími účinky vakcín proti Covidu-19. Účastníci se shodli, že přínosy očkování převyšují jeho rizika, nejčastější nežádoucí účinky těchto vakcín jsou nezávažné

V Senátu proběhlo jednání na téma “Očkování proti COVID-19 – Analýza nežádoucích účinků”, které bylo pořádáno ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, senátního Výboru pro zdravotnictví a sněmovního Výboru pro zdravotnictví. Podle studie WHO European Respiratory Surveillance Network zachránilo očko
Ministerstvo zdravotnictví zítra představí účastníkům jednání dopady možných změn v odměňování zdravotníků v lůžkových zařízeních a navrhne další postup
Ministerstvo zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictví zítra představí účastníkům jednání dopady možných změn v odměňování zdravotníků v lůžkových zařízeních a navrhne další postup

Tématem série jednání je způsob naplnění jednoho z bodů dohody (jde o poslední bod prosincové Dohody, který zbývá naplnit) ze dne 8. prosince 2023.
Novela zákona o zdravotních službách zefektivní zřizování pohotovostí a významně pomůže pacientům, jejichž práva posílí
Ministerstvo zdravotnictvi

Novela zákona o zdravotních službách zefektivní zřizování pohotovostí a významně pomůže pacientům, jejichž práva posílí

Ministerstvo zdravotnictví představilo komplexní novelu zákona o zdravotních službách. Ta přináší zásadní změny v oblastech pohotovostních služeb, práv pacientů, zdravotní péče o děti, duchovní péče či dobrovolnictví ve zdravotnictví. To vše bude mít pozitivní dopad především na pacienty, zvýšená oc