Milostivý podzim pomůže dlužníkům s daňovými exekucemi, potřeba jsou však systémová řešení

|

Na úspěch akcí na oddlužení občanů Milostivé léto I a Milostivé léto II naváže Milostivý podzim. Ten se zaměří na daňové (správní) exekuce, důležitý je zejména pro ty, kteří dluží státu a jejichž dluhy vymáhají například finanční úřady či celní správa. V celém Česku se to týká dluhů v objemu více než 11 miliard korun. Zapojení Prahy je spíše symbolické, na dluzích za různé místní poplatky by mohlo být odpuštěno příslušenství ve výši necelých 3 milionů korun. Nejvíce v Praze lidé dluží za poplatky za psa.

Zapojení Prahy do akce Milostivý podzim v pondělí odsouhlasili pražští radní, návrh musí ještě schválit zastupitelstvo. V září by se k němu měly připojit i jednotlivé městské části, které o to budou mít zájem.

„Letošní Milostivý podzim je zaměřený především na daňové (správní) exekuce. Bude tak mít velký význam pro lidi, kteří dluží státu a jejichž dluhy vymáhá například finanční či celní správa. Zapojení Prahy, které lidem umožní řešit dluhy za místní poplatky či odvody za porušení rozpočtové kázně, je hlavně symbolické, protože podle našich odhadů jde za celou Prahu o dluhy ve výši zhruba 12 milionů korun s příslušenstvím necelých 3 milionů korun. Většina z toho jsou nedoplatky na místním poplatku ze psů. V kontextu celkového zadlužení Pražanů jde o kapku v moři, zapojením nicméně chceme upozornit Pražany na možnost řešit své dluhy u státu,“ uvádí Adam Zábranský, radní pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy.

„Akce Milostivý podzim vychází z dlouhodobé politiky vedení města. Kombinují se v něm dva principy. Jednak, že dluhy se platit musí, což je základ. A za druhé, že jsme vnímaví ke složité sociální situaci některých obyvatel a hledáme všeobecně dobrá řešení, která vycházejí z reality,“ říká primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Milostivý podzim se v hlavním městě bude vztahovat především na místní poplatky. Podle návrhu nebude však možné prominout poplatek za odkládání komunálního odpadu, protože ten platí majitelé nemovitostí, typicky tedy SVJ. Na celkových nedoplatcích může být v Praze odpuštěno zhruba 2,7 milionu korun. Celková výše nedoplatků je 12 873 238 korun, kam však spadají i samotné dluhy, které je nutné uhradit. Tyto částky odhadl odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy společně s úřady městských částí.

„Milostivé léto vnímám pouze jako ad hoc nástroj k řešení problémů exekucí. Pro řešení předlužení obyvatel Česka i Prahy jsou potřeba hlavně systémové kroky. Příkladem takového systémového kroku bylo řešení bagatelních exekucí, díky němuž například Dopravní podnik hlavního města Prahy ukončil pětkrát více exekucí než díky Milostivému létu, protože probíhalo automaticky. Nyní nutně potřebujeme novelu insolvenčního zákona. V exekuci je v Česku až 672 tisíc lidí (4 miliony řízení + cca milion správních), z toho 450 tisíc jich má 3 a více! Předluženost tak velké části populace je jedním z největších sociálních problémů Česka, který má mimo jiné zásadní negativní dopad na státní rozpočet, protože předlužení lidé nemají motivaci legálně pracovat. Od roku 2019 existuje možnost oddlužit se za 5 let za podmínky, že dlužník během této doby splatí 30 % dluhů – jinak není jisté, že soud na konci rozhodne o splnění oddlužení. Kvůli této nejistotě do oddlužení vstupuje stále jen asi 20 tisíc lidí ročně. Tento počet se přitom musí ideálně zněkolikanásobit. Jako Piráti proto chceme zkrátit oddlužení na 3 roky a zrušit podmínku zaplacení 30 % dluhů, resp. ji nahradit stanovením jasných podmínek na začátku procesu dle individuálního posouzení soudu. Další vítanou změnou by bylo zavedení teritoriality exekutorů. Je také potřeba, aby soudy opravdu automaticky ukončovaly nezákonné exekuce, které probíhají na základě neplatných rozhodčích doložek a kterých jsou statisíce. Celá naše společnost potřebuje, aby se ty statisíce spoluobčanů z dluhů vymanily,“ dodává Adam Zábranský.

„Česká společnost trpí vysokou zadlužeností. Projekty Milostivého léta se rozhodně osvědčily jako prostředek pro snadnější vyrovnání dluhů a umožnění některým lidem začít žít znovu s čistým štítem. Za to patří velký dík Patrikovi Nacherovi, který s touto myšlenkou přišel a nadchl pro ni i ostatní kolegy v poslanecké sněmovně. I díky němu teď můžeme pokračovat Milostivým podzimem, který se zaměří na místní poplatky. V Praze by tak mohlo být odpuštěno zhruba 2,7 milionu korun. Pražané nejvíce dluží za poplatek za psy, celkem 6,8 milionu korun. Očekávám, že právě v tomto případě by za úroky z prodlení, penále, pokuty nebo náklady řízení včetně exekučních nákladů k těmto dluhům mohlo být odpuštěno 2,35 milionu korun,“ říká náměstkyně pražského primátora pro sociální oblast Alexandra Udženija.

„Milostivý podzim je zaměřený na dluhy, které se vymáhají v tzv. daňových (správních) exekucích (na rozdíl od milostivého léta, kdy šlo o exekuce vymáhané přes soukromé soudní exekutory), tedy zejména vůči státu (daně, sociální pojištění apod.), tudíž se budou týkat i mnoha Pražanů. To, že se k tomu připojí Praha, vnímám jako symbol a další kanál pro osvětu, jakkoliv těch přímo komunálních dluhů, jak je patrné výše, není až zas tolik. Neplést tedy dvě věci – fakt, že dluhy Pražanů za místní poplatky nejsou až v takové výši, s tím, že Pražané dluží státu docela vysoké částky, podobně jako občané v jiných částech ČR. Budu rád, když Praha bude opět lídrem v kampani na Milostivý podzim,“ uzavírá předseda zastupitelského klubu Hnutí ANO, poslanec a spoluautor Milostivého podzimu Patrik Nacher.

Podmínkou pro zánik určeného příslušenství k dluhu je žádost o jeho odpuštění a úplné uhrazení rozhodného nedoplatku, se kterým toto příslušenství souvisí, do 30. listopadu 2023. K odpuštění dojde také v případě, kdy dlužník požádá během rozhodného období o rozložení úhrady rozhodného nedoplatku na splátky a současně dojde k úplnému uhrazení rozhodného nedoplatku, se kterým toto příslušenství souvisí, nejpozději ve dnech splatnosti jednotlivých splátek.

Zdroj: www.praha.eu

Praha

Výstaviště znovu nastartuje rekonstrukci divadla Spirála

Z důvodu zvýšení nákladů musela být před nedávnem přerušena oprava chátrajícího divadla Spirála v areálu pražského Výstaviště. Odhadované náklady na celkovou rekonstrukci totiž překročily zákonný limit pro vícepráce vzhledem k vysoké inflaci a nedostatku pracovních sil na trhu vlivem válečného konfliktu na Ukrajině. Výstaviště proto muselo vypsat na dokončení stavby novou zakázku.

Praha

Ve většině vyhrazených pruhů v Praze již mohou jezdit i motorkáři

S blížícím se létem hlavní město připomíná, že ve vyhrazených pruzích po celé metropoli mohou nově jezdit i řidiči motocyklů. Technická správa komunikací hl. m. Prahy takto označila již 95 procent pruhů, ve zbylých se čeká na dokončení rekonstrukcí. Úprava se týká také vozidel taxi, která mohou pruhy používat pouze v případě, že vezou zákazníka. Kvůli tomu bylo upřesněno znění dodatkové tabulky.