Praha··5 min

Městská společnost Operátor ICT úspěšně dokončila certifikační audit systému protikorupčního managementu

Certifikace na systém protikorupčního managementu ISO 37001 byla v pražské městské společnosti Operátor ICT (OICT) ukončena letos v srpnu. Samotný certifikát společnost převezme v průběhu září.

Systém protikorupčního managementu dle ISO 37001 (Anti-bribery management systems - ABMS) je jedním z nástrojů, prostřednictvím kterého se za pomoci vhodných protikorupčních opatření zajistí prevence a odhalování korupce, stejně jako přiměřená reakce na odhalené korupční jednání. OICT tím dává otevřeně najevo zájem na zvyšování své důvěryhodnosti a své odhodlání předcházet korupčnímu jednání. Zařazuje se tak mezi první městské i státní společnosti, které tuto certifikaci získaly.

„Jsem opravdu hrdý na městskou společnost Operátor ICT, která je jedinou městskou společností v přímé odpovědnosti Pirátů. Od roku 2018 jdeme v zavádění protikorupčních systémových opatření příkladem i dalším městským firmám. V souvislosti s děním v uplynulých měsících zavádění protikorupčních opatření opět získává pozornost. Piráti usilovali o zavedení protikorupčních opatření po celé čtyři roky, bohužel naši koaliční partneři našim návrhům nepřikládali potřebnou prioritu,” říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Průhledné hospodaření a transparentní fungování, na tom stavíme řízení společnosti. Dalším logickým navazujícím krokem proto bylo, abychom nastavené procesy, jejichž cílem je předcházet korupčnímu jednání, podrobili kontrolnímu auditu. Rizika spojená s možným ovlivňováním zejména zadávání veřejných zakázek či úplatkářstvím v žádném případě nepodceňujeme a eliminujeme je hned v počátku jejich případného vzniku,“ upozorňuje generální ředitel OICT Tomáš Barczi a dodává: Certifikační audit potvrdil, že jsme do praxe zavedli vhodná pravidla, a současně nám poskytl cennou zpětnou vazbu, jaká další opatření je třeba přijmout. Získání certifikátu je zároveň zárukou jak pro vedení města, tak veřejnost, že mezi priority společnosti patří setrvalý boj proti korupci. Jakožto technická společnost tíhneme ke standardům a osvědčeným způsobům práce, což dokazuje mimo jiné i další certifikace ISO na systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001 a poskytování ICT služeb podle nejlepší praxe dle ITILv4.

Městská společnost si zakládá na důvěryhodnosti a transparentnosti. Nad rámec zákonných povinností otevřeně soutěží i veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou nad 500 tisíc Kč bez DPH, zveřejňuje data o zadaných veřejných zakázkách a rovněž má zřízenou protikorupční linku. „Tímto deklarujeme svůj závazek, že zavedení systému protikorupčního managementu a jeho průběžné zlepšování je naší prioritou a že v naší společnosti ho bereme velmi vážně. Dokončení certifikace je důkazem toho, že naše vnitřní předpisy, které vymezují efektivní prevenci, detekci a řešení úplatkářství a korupce, splnily požadavky mezinárodní normy ISO 37001. V OICT se tímto krokem řadíme ke společnostem, které mají nulovou toleranci vůči jakékoliv formě korupčního jednání, ať již přímého, nebo potencionálního,“ doplňuje místopředseda představenstva OICT Matej Šandor.

Standard uvedeného protikorupčního managementu vychází z nejpřísnějších protikorupčních norem (UK Bribery Act 2010) a zaměřuje se i na řešení nekalého, neetického, podvodného a nezákonného jednání v dané organizaci.

Aby společnost úspěšně prošla procesem certifikace podle ISO 37001, musí adekvátním způsobem implementovat skupinu opatření a pojistek sloužících k prevenci, odhalení a řešení úplatkářství:

  1. stanovit a zajistit sdílení organizační politiky ABMS zakazující úplatkářství,
  2. deklarovat závaznost a odpovědnost ze strany vrcholového managementu,
  3. komunikovat organizační politiku přímo k zaměstnancům i k obchodním partnerům,
  4. jmenovat osoby zodpovědné za dohled nad protikorupčním programem,
  5. realizovat pravidelná školení pro zaměstnance,
  6. pravidelně hodnotit rizika úplatkářství, kterému je organizace vystavena,
  7. podřizovat protikorupčním opatřením procesy due dilligence projektů a působení zainteresovaných obchodních partnerů,
  8. implementovat adekvátní finanční i nefinanční kontroly k prevenci rizika úplatkářství,
  9. monitorovat, pravidelně reportovat, vyšetřovat a auditovat ABMS,
  10. přijímat nápravná opatření a průběžné ABMS zdokonalovat.

Zdroj: www.praha.eu

Zadavatel
Praha

Praha

Praha je vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s vysokou životní úrovní, přičemž tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy. V roce 2019 z indexu kvality života vyplynulo, že Praha má druhou nejlepší kvalitu života v Česku. Podle statistik Eurostatu je devátým nejbohatším regionem v Evropě. HDP na obyvatele v Praze dosahuje 171 % průměru celé Evropské unie (HDP na obyvatele Česka dosahuje pouze 80 %). V Praze sídlí celkem 12 univerzit (vysokých škol univerzitního typu).

Další články od Praha

Stará čistírna v Bubenči dostane ve spolupráci s Petrohradská kolektiv nový kulturní život i kavárnu
Praha

Stará čistírna v Bubenči dostane ve spolupráci s Petrohradská kolektiv nový kulturní život i kavárnu

Areál významné industriální památky Stará čistírna v Bubenči bude brzy obohacen o nový gastroprovoz zaměřený na kvalitní občerstvení, ale i na umění, besedy nebo přednášky. Nový provozovatel muzea stokování ve Staré čistírně v Bubenči, městská firma TCP a.s., aktuálně vybral v otevřeném výběrovém řízení nájemce kavárny a sezónního baru ve stodole: Petrohradská kolektiv. Novinka bude pro všechny návštěvníky areálu k dispozici od konce letošního srpna.
Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky
Praha

Festival Poznej Vltavu oslaví Mezinárodní den řek a nabídne netradiční zážitky

Na Mezinárodní den řek v neděli 22. září ožije Vltava a její nejbližší okolí v Praze 1. ročníkem multižánrového festivalu pro širokou veřejnost Poznej Vltavu. V oblasti od Podolské vodárny až po Starou čistírnu odpadních vod v Bubenči se budou konat prohlídky, umělecké intervence, workshopy i speciální program pro děti. Aktivity budou až na výjimky pro návštěvníky zdarma.
Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy
Praha

Projekt Kulturní míle nabízí zvýhodněné vstupné do galerií a muzeí v centru Prahy

Od pondělí 15. července je možné v Praze navštívit vybrané galerie a muzea za zvýhodněnou cenu. Do projektu Kulturní míle je zapojených šest institucí v centru Prahy. Když zájemci navštíví jednu z nich, do všech ostatních získají po dobu jednoho týdne slevu na vstupném 20 %. Cílem nového projektu v oblasti kultury a cestovního ruchu je zviditelnit výtvarné umění v Praze a představit instituce vystavující umění více návštěvníkům.
Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy
Praha

Pražská developerská společnost žádá o povolení na výstavbu 450 nových městských bytů a mateřské školy

U prvních projektů městského nájemního bydlení, které Pražská developerská společnost (PDS) připravuje pro hlavní město, začíná stavební řízení. PDS podala před koncem června tohoto roku kompletní dokumentaci a žádosti o stavební povolení či územní rozhodnutí pro cca 450 bytových jednotek v projektech Jalový Dvůr (Praha 4), Nový Zlíchov (Praha 5), V Botanice (Praha 5), Peroutkova (Praha 5), Palmovka – Zenklova (Praha 8), Dolní Počernice Projekt 1 a také pro projekt mateřské školy v lokalitě Kyje – Hutě. PDS očekává, že stavební povolení budou vydána do cca devíti měsíců, orientačně tedy na jaře 2025. Celkové náklady na realizaci těchto bytových jednotek PDS odhaduje na dvě miliardy korun.
Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují
Praha

Rekonstrukce a úpravy hal v Holešovické tržnici i nadále pokračují

V Holešovické tržnici pokračují rekonstrukční a revitalizační práce v rámci celého areálu. Některé haly již částečnou revitalizaci či nutné opravy mají za sebou, u jiných pokračuje kompletní rekonstrukce, jako v případě jedné z hlavních budov tržnice - Burzy. V současné chvíli se dělá rekonstrukce v halách H1, H27 a 28, v halách H7, 8 a 9 (Jatka78, Alza) pak probíhá modernizace kotelen. Z míst, která se nyní opravují, byly prodejny přesunuty do nových prostor v rámci tržnice.
Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů
Praha

Praha podporuje zálohování PET lahví a plechovek, přinese jí čistší ulice a snížení nákladů

Ministerstvo životního prostředí odeslalo do legislativní rady vlády novelu zákona o obalech, která zavádí zálohování PET lahví a plechovek. Hlavní město Praha tento krok kvituje, budoucí zavedení zálohového systému by pro něj mělo přinést hmatatelné výsledky v podobě úspory finančních prostředků a také zlepšení pořádku na veřejných místech.
Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci
Praha

Zástupci pražského magistrátu a městských částí vystavili vysvědčení pokrokům v digitalizaci

Tento týden se uskutečnil již čtvrtý ročník konference Digitalizujeme Prahu 2023-2026. Záštitu nad akcí převzal radní hl. m. Prahy pro IT, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur. Odborníci na digitalizaci, tajemníci městských částí, zaměstnanci IT odborů, stavebních odborů a další hosté vystavili pomyslné „vysvědčení” jednotlivým celoměstsky významným projektům v oblasti IT za osobní účasti místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Debatovali ale i o financování digitalizace veřejné správy v podmínkách hlavního města Prahy.
Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help
Praha

Hlavní město podpořilo charitativním během kolem Nové radnice Kačenku a Šimona v rámci akce Run and Help

Představitelé hlavního města, zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy i veřejnost dnes v poledne vyrazili z Mariánského náměstí na symbolický charitativní běh kolem budovy Nové radnice. Jedná se o součást akce Run and Help pořádané Kontem Bariéry, která se v letošním roce koná na podporu malé Kačenky a Šimona. Do projektu, který má za cíl pomáhat konkrétním lidem s jejich handicapem, se může ještě finančně zapojit také široká veřejnost.
Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase
Praha

Mapa spojů v aplikaci PID Lítačka ukáže polohu vozidel v reálném čase

Aplikace PID Lítačka přináší cestujícím novinku v podobě nové funkce Mapa spojů Pražské integrované dopravy, která umožňuje cestujícím sledovat polohu spojů v reálném čase. Tím se výrazně zjednoduší a zefektivní cestování po Praze a Středočeském kraji.
XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení
Praha

XVII. všesokolský slet nabídne pestrý program včetně tradičního průvodu, který si vyžádá dopravní omezení

Ve dnech od 30. června do 5. července 2024 se v Praze uskuteční XVII. všesokolský slet. Největší sportovně-kulturní událost roku nabídne veřejnosti hromadná vystoupení a pestrý doprovodný program. V neděli 30. června dopoledne se bude konat slavnostní průvod centrem Prahy, který si vyžádá dopravní omezení. Slet sokolů se koná jednou za šest let a ten letošní se odehraje v duchu motta „Slet spojuje“.